Kierownictwo
Kierownictwo - UPZ

Kierownictwo

Dyrektor Instytutu : dr inż. Agata Waszek
Kierownik Zakładu Anglistyki : dr Wojciech Kozak
Kierownik Zakładu Pedagogiki : dr inż. Agata Waszek
Kierownik Zakładu Pielęgniarstwa : dr n. med. Beata Biernacka