Jubileusz ZUTW - UPZ

Jubileusz ZUTW

Jubileusz ZUTW

 

Zamojski Uniwersytet Trzeciego Wieku obchodził w roku 2012 jubileusz X- lecia. Został utworzony w roku 2002 jako forma pracy oświatowej Towarzystwa Społeczno – Kulturalnego „Renesans” i w tej formule prawnej funkcjonował do 2006 r. Od tej pory pracuje jako samodzielne stowarzyszenie i nosi nazwę Stowarzyszenie Zamojski Uniwersytet Trzeciego Wieku.

Uniwersytet pracuje pod patronatem naukowym Wyższej Szkoły Zarządzania i Administracji w Zamościu. Uczelnia udostępnia sale wykładowe i pracownie komputerowe, pomaga w zapewnieniu kadry naukowej. Ponadto Uniwersytet współpracuje z innymi uczelniami wyższymi oraz instytucjami funkcjonującymi w Zamościu.

Przez 10 lat uniwersytet rozwinął się pod względem programowym, organizacyjnym, liczby form pracy i ilości słuchaczy. W chwili rozpoczęcia działalności uniwersytet liczył 70 osób a obecnie ponad 300 słuchaczy.

Podstawowe formy pracy :

 • Wykłady audytoryjne odbywające się raz w tygodniu. Tematyka wykładów obejmuje zdrowie, psychologię, kulturę, wiedzę o regionie, historię, prawo, Unię Europejską, ekonomię.
 • Seminaria przygotowywane przez słuchaczy.
 • Lektoraty języków obcych.
 • Studium wiedzy o sztuce (wykłady z historii sztuki, seminaria, zwiedzanie wystaw, wyjazdy do teatru).
 • Studium wiedzy o regionie pod hasłem „Fakty, ludzie ,zabytki” ( wykłady, wycieczki turystyczno-krajoznawcze, rajdy).
 • Zespoły zainteresowań: malarstwo, rękodzieło artystyczne, chór „Gaudeamus”.
 • Warsztaty sprawnościowe (gimnastyka w sali i na basenie, Nordic Walking).
 • Spotkania integracyjne (powitanie słuchaczy pierwszego roku, spotkania z okazji świąt, pikniki).

Wykładowcami są pracownicy naukowi wyższych uczelni Lublina i Zamościa, lekarze medycyny, psychologowie, wybitni specjaliści z różnych dziedzin wiedzy.

W roku jubileuszowym program działania został wzbogacony o cykl wykładów „Świat muzyki”. We współpracy z Centrum Kultury Filmowej  funkcjonowała „Akademia Filmowa Trzeciego  Wieku”.

Uniwersytet włączył się w realizację programu „Europejskiego Roku Aktywności Osób Starszych i Solidarności Międzypokoleniowej” oraz  „Roku Uniwersytetów Trzeciego Wieku w Polsce” organizując w dniu 18 maja br. rajd pieszy „Seniorzy na szlakach Roztocza” dla 280 seniorów województwa lubelskiego.

Uroczystości jubileuszowe  10-lecia odbyły się 5 czerwca 2012 r. Na program złożyły się:

 • konferencja naukowa nt „Solidarność międzypokoleniowa a kształcenie permanentne –  doświadczenia polskie i europejskie” zorganizowana przez Wyższą Szkołę Zarządzania i Administracji w Zamościu – naszą uczelnię patronacką .
 • Gala jubileuszowa w trakcie której zaprezentowano dorobek Uniwersytetu.
 • Wystawa „Uwolnić ukryte talenty”.
 • Koncert w wykonaniu Zespołu Pieśni i Tańca „Zamojszczyzna”.

Na uroczystość przybyli liczni goście. Z dumą przyjmowaliśmy gratulacje i życzenia od władz województwa lubelskiego, Prezydenta Miasta Zamość, Starosty powiatu zamojskiego, parlamentarzystów, zaprzyjaźnionych z uniwersytetem instytucji .Razem z obecnymi słuchaczami świętowali też ci, którzy zaprzestali uczestnictwa w zajęciach, ale ich serca pozostały w uniwersytecie. Na zakończenie wszyscy raczyli się urodzinowym tortem.

 Opracowanie
Zofia Piłat
Cecylia Witek