Język niemiecki
Język niemiecki - UPZ

Język niemiecki

Nauczaniem języków obcych zajmujemy się już od 2005 roku. Naszym głównym celem jest jakość i celowość przedstawionej przez nasz oferty, co dla każdego uczestnika kursów w Akademickim Centrum Edukacyjnym oznacza solidną i wytrwałą naukę, kończącą się przygotowaniem do jednego z najlepszych, uznawanych na całym świecie egzaminów językowych, wydawanych przez prestiżowy Instytut Goethego.

Akademickie Centrum Edukacyjne prowadzi zajęcia w małych grupach, w budynku Instytutu Humanistycznego Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej. Nasi lektorzy kładą nacisk na dobre warunki, w jakich nauka powinna mieć miejsce. Słuchacze naszej szkoły uczą się w przestronnych, dobrze wyposażonych i wygodnych salach. Ponadto do dyspozycji lektorów są sale komputerowe ze stałym dostępem do internetu oraz sale ze sprzętem multimedialnym. Wszystko to sprawia, że nauka jest bardziej zróżnicowana, a przez to efektywna i przyjemna.

Kontrola jakości nauczania języka niemieckiego odbywa się na wszystkich poziomach w sposób systematyczny. Oznacza to, że zarówno praca naszych lektorów, jak i postępy ich podopiecznych podlegają nieustannej weryfikacji. Ponadto lektorzy prowadzący zajęcia zawsze starają się dopasować materiał dydaktyczny do aktualnych potrzeb grupy.

Nasza kadra to wykładowcy z wieloletnim stażem uczestniczą regularnie w szkoleniach i konferencjach, systematycznie rozwijają swoje umiejętności. Dbają oni również o to, aby każdy uczestnik kursów w Akademickim Centrum Edukacyjnym rozwinął wszystkie podstawowe umiejętności językowe, czyli: słuchanie, mówienie, pisanie oraz czytanie. Innymi słowy, aby potrafił sprawnie i efektywnie komunikować się w środowisku obcojęzycznym.

Oferta kursów

Nasza oferta skierowana jest do osób pragnących potwierdzić swoją znajomość języka odpowiednim certyfikatem z języka niemieckiego wydawanym przez prestiżowy Instytut Goethego. Oferujemy kursy na poziomie od A1 do B2, które odpowiadają poziomom biegłości językowej Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego. Program kursu opiera się na programach nauczania Goethe Institut.

Oferujemy następujące kursy:

 • Goethe Zertifikat 1 (Fit in Deutsch 1 ) – poziom A1 ( od 10 do 15 lat)
 • Goethe Zertifikat 2 (Fit in Deutsch 2 ) – poziom A2 (od 10 do 15 lat)
 • Goethe Zertifikat 1 (Start Deutsch 1) – poziom A1 ( od 16.roku życia)
 • Goethe Zertifikat 2 (Start Deutsch 2) – poziom A2 (od 16. roku życia)
 • Goethe Zertifikat B1 (Zertifikat Deutsch) – poziom B1 (od 16. roku życia)
 • Goethe Zertifikat B2 –poziom B2 (od 16. roku życia)

Każdy kurs trwa dwa semestry, łącznie 120h, a zajęcia odbywają się 2 x 2 godziny lekcyjne w tygodniu.
*godzina lekcyjna = 45 min.
Liczebność grup – 10-12 osób

Cennik

 • Goethe Zertifikat 1 (Fit in Deutsch 1 ) – poziom A1 – 120 h. rocznie – 1.000 zł
 • Goethe Zertifikat 2 (Fit in Deutsch 2 ) – poziom A2 - 120 h. rocznie – 1.000 zł
 • Goethe Zertifikat 1 (Start Deutsch 1) – poziom A1 - 120 h. rocznie – 1.000 zł
 • Goethe Zertifikat 2 (Start Deutsch 2) – poziom A2 - 120 h. rocznie – 1.000 zł
 • Goethe Zertifikat B1 (Zertifikat Deutsch) – poziom B1 - 120 h. rocznie – 1.200 zł
 • Goethe Zertifikat B2 –poziom B2 (od 16. roku życia) – 120 h. rocznie – 1.200 zł

Przygotowanie do egzaminu maturalnego

 • Wysoki poziom nauczania gwarantuje profesjonalna kadra lektorów
 • Nowoczesne metody nauczania z wykorzystaniem innowacyjnych pomocy naukowych
 • Ćwiczenie wszystkich kompetencji językowych: słuchanie, pisanie, czytanie, konwersacje
 • Małe grupy (10 osób)
 • Systematyczne badanie stopnia postępów ucznia (testy, próbny egzamin)
 • Próbny egzamin maturalny
 • Intensywnie: 2 sesje akademickie tygodniowo
 • 120 zł miesięcznie za 16 godzin nauki

Specjalistyczne kursy językowe

 • specjalistyczne szkolenia języka niemieckiego dla ekspertów z różnych branż, np.: medycyna, biznes, turystyka i hotelarstwo, służba celna i inne.
 • możliwość rozwoju kompetencji zawodowych
 • najwyższa jakość szkoleń
 • autorskie programy nauczania
 • nauka prowadzona w sposób ciekawy, przejrzysty i skuteczny
 • możliwość tworzenia kursów na życzenie
 • korepetycje indywidualne

Certyfikaty z języka niemieckiego

System egzaminów Goethe - Institut opiera się o poziomy kompetencji językowej Europejskiego Systemu opisu Kształcenia Językowego. Certyfikaty oferowane przez nasze Centrum obejmują poziomy od A1 dla początkujących do B2 dla średniozaawansowanych.

Start Deutsch 1

Start Deutsch 1 jest międzynarodowo uznawanym certyfikatem językowym.

Certyfikat dokumentuje znajomość języka niemieckiego na poziomie A1 według Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego. Poziom A określa umiejętność posługiwania się językiem obcym na poziomie podstawowym. Egzamin składa się z części pisemnej i ustnej.

Osoba posługująca się językiem na tym poziomie rozumie i potrafi stosować potoczne wyrażenia i bardzo proste wypowiedzi dotyczące konkretnych potrzeb życia codziennego. Potrafi formułować pytania z zakresu życia prywatnego, dotyczące np.: miejsca, w którym mieszka, ludzi, których zna i rzeczy, które posiada oraz odpowiadać na tego typu pytania. Potrafi przedstawiać siebie i innych. Potrafi prowadzić prostą rozmowę pod warunkiem, że rozmówca mówi wolno, zrozumiale i jest gotowy do pomocy. Potrafi posługiwać się podstawowymi strukturami gramatycznymi

Start Deutsch 2

Start Deutsch 2, podobnie jak Start Deutsch 1, jest międzynarodowo uznawanym certyfikatem językowym. Certyfikat dokumentuje znajomość języka niemieckiego na poziomie A2 według Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego. Poziom A określa umiejętność posługiwania się językiem obcym na poziomie podstawowym. Egzamin składa się z części pisemnej i ustnej.

Osoba posługująca się językiem na tym poziomie rozumie wypowiedzi i często używane wyrażenia w zakresie tematów związanych z życiem codziennym (są to np.: bardzo podstawowe informacje dotyczące osoby rozmówcy i jego rodziny, zakupów, otoczenia, pracy). Potrafi porozumiewać się w rutynowych, prostych sytuacjach komunikacyjnych, wymagających jedynie bezpośredniej wymiany zdań na tematy znane i typowe. Potrafi w prosty sposób opisywać swoje pochodzenie i otoczenie, w którym żyje, a także poruszać sprawy związane z najważniejszymi potrzebami życia codziennego. Potrafi posługiwać się podstawowymi strukturami gramatycznymi

Fit in Deutsch 1

Fit in Deutsch 1 jest międzynarodowo uznawanym certyfikatem językowym dla młodzieży. Charakter i treść egzaminu uwzględnia potrzeby i oczekiwania młodzieży chcącej porozumieć się po niemiecku.

Certyfikat dokumentuje znajomość języka niemieckiego na poziomie A1 według Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego. Poziom A określa umiejętność posługiwania się językiem obcym na poziomie podstawowym. Egzamin składa się z części pisemnej i ustnej.

Osoba posługująca się językiem na tym poziomie rozumie i potrafi stosować potoczne wyrażenia i bardzo proste wypowiedzi dotyczące konkretnych potrzeb życia codziennego. Potrafi formułować pytania z zakresu życia prywatnego, dotyczące np.: miejsca, w którym mieszka, ludzi, których zna i rzeczy, które posiada oraz odpowiadać na tego typu pytania. Potrafi przedstawiać siebie i innych. Potrafi prowadzić prostą rozmowę pod warunkiem, że rozmówca mówi wolno, zrozumiale i jest gotowy do pomocy. Potrafi posługiwać się podstawowymi strukturami gramatycznymi.

Fit in Deutsch 2

Fit in Deutsch 2 jest międzynarodowo uznawanym certyfikatem językowym dla młodzieży. Charakter i treść egzaminu uwzględnia potrzeby i oczekiwania młodzieży chcącej porozumieć się po niemiecku. Goethe-Institut oferuje ten egzamin od jesieni 2004 roku.

Certyfikat dokumentuje znajomość języka niemieckiego na poziomie A2 według Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego. Poziom A określa umiejętność posługiwania się językiem obcym na poziomie podstawowym.

Osoba posługująca się językiem na tym poziomie rozumie wypowiedzi i często używane wyrażenia w zakresie tematów związanych z życiem codziennym (są to np.: bardzo podstawowe informacje dotyczące osoby rozmówcy i jego rodziny, zakupów, otoczenia, pracy). Potrafi porozumiewać się w rutynowych, prostych sytuacjach komunikacyjnych, wymagających jedynie bezpośredniej wymiany zdań na tematy znane i typowe. Potrafi w prosty sposób opisywać swoje pochodzenie i otoczenie, w którym żyje, a także poruszać sprawy związane z najważniejszymi potrzebami życia codziennego. Potrafi posługiwać się podstawowymi strukturami gramatycznymi.

Zertifikat Deutsch (ZD)

Certyfikat ten uznawany jest w Niemczech i w wielu innych krajach jako dokument potwierdzający dobrą znajomość języka niemieckiego na poziomie B1 według Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego. Egzamin składa się z części pisemnej i ustnej.

Osoba posługująca się językiem na tym poziomie rozumie znaczenie głównych wątków przekazu zawartego w jasnych, standardowych wypowiedziach, które dotyczą znanych jej spraw i zdarzeń typowych dla pracy, szkoły, czasu wolnego itd. Potrafi radzić sobie w większości sytuacji komunikacyjnych, które mogą się zdarzyć w czasie podróży w regionie, gdzie mówi się danym językiem. Potrafi tworzyć proste, spójne wypowiedzi ustne lub pisemne na tematy, które są jej znane bądź ją interesują. Potrafi opisywać doświadczenia, zdarzenia, nadzieje, marzenia i zamierzenia. Krótko uzasadniając bądź wyjaśniając swoje opinie i plany. Potrafi posługiwać się najważniejszymi strukturami gramatycznymi.

Kontakt i zapisy

Akademickie Centrum Edukacji
ul. Hrubieszowska 24
tel: 663 188 380
mail: ace@upz.edu.pl