Informacje o Studium Języków Obcych
Informacje o Studium Języków Obcych - UPZ

Informacje o Studium Języków Obcych

Studium Języków Obcych jest jednostką międzywydziałową Uczelni Państwowej im. Szymona Szymonowica w Zamościu, która zajmuje się nauczaniem języków obcych nowożytnych. Studenci mogą wybrać lektorat z języka angielskiego, niemieckiego lub rosyjskiego, który realizowany jest w ciągu czterech semestrów. Wymiar lektoratu to przeważnie 120 godzin bezpłatnej nauki języka obcego, 210 godzin w przypadku kierunku pedagogika i aż 240 godzin na turystyce i rekreacji, gdzie studenci uczą się dwóch języków. Po zakończeniu lektoratu studenci zdają egzamin na poziomie B2 według Systemu Wytycznych Rady Europy dotyczących nauczania i uczenia się języków obcych (CEF).

Lektorat języka obcego na poziomie akademickim zawiera w swoich treściach programowych naukę języka specjalistycznego, odpowiedniego do kierunku studiów, tak aby można było zrealizować kierunkowe efekty kształcenia i, przede wszystkim, przygotować studentów do pracy w przyszłym zawodzie. Aby zrealizować ten cel prowadzący korzystają z podręczników wiodących wydawnictw zorientowanych na poszczególne branże i zawody oraz uzupełniają literaturę własnymi materiałami. W efekcie, studenci pielęgniarstwa, logistyki, mechaniki i budowy maszyn oraz pozostałych kierunków mają zapewniony od początku do końca intensywny kontakt z językiem branżowym, co dodatkowo motywuje do nauki. Język specjalistyczny, poprzez dobór odpowiednich zadań, ma wymiar bardzo praktyczny i jest symulacją prawdziwych sytuacji które często pojawiają się podczas pracy w danym zawodzie.

Uczelnia Państwowa im. Szymona Szymonowica w Zamościu współpracuje z University of Greenwich w Wielkiej Brytanii i jest autoryzowanym ośrodkiem egzaminacyjnym VEC (Vocational English Certificate), przez co umożliwia studentom oraz wszystkim zainteresowanym osobom spoza Uczelni otrzymanie międzynarodowego certyfikatu znajomości języka angielskiego zawodowego, który jest cennym dodatkiem do CV.

Pobierz dokumenty