Główna - UPZ

Główna

o Uniwersytecie

Zamojski Uniwersytet Trzeciego Wieku funkcjonuje od 2002 r.

Pracuje pod naukowym patronatem Akademii Zamojskiej.

Celem uniwersytetu jest aktywizacja intelektualna i fizyczna osób starszych.