Finanse i rachunkowość
Finanse i rachunkowość - UPZ

Finanse i rachunkowość

(studia stacjonarne, niestacjonarne)

specjalność:

 • rachunkowość i podatki
 • finanse i bankowość

Studia na kierunku finanse i rachunkowość mają na celu wyposażenie studentów w wiedzę z zakresu finansów i rachunkowości oraz osiągnięcie przez nich umiejętności samodzielnego stosowania instrumentarium finansowego i rachunkowego. Absolwent kierunku finanse i rachunkowość będzie przygotowany do:

 • prowadzenia ksiąg rachunkowych,
 • analizowania sprawozdań finansowych,
 • obsługi finansowej i rozliczania podmiotów gospodarczych,
 • zarządzania finansami przedsiębiorstw,
 • pracy w bankowości,
 • pracy w branży ubezpieczeniowej,
 • podjęcia studiów II stopnia (magisterskich).

Na kierunku finanse i rachunkowość w Uczelni Państwowej w Zamościu:

 • uczymy zawodu praktycznie,
 • zajęcia prowadzą specjaliści i praktycy branżowi,
 • praktyki zawodowe trwają 6 miesięcy,
 • można uzyskać bezpłatnie certyfikat księgowy C.I.K.

Studia realizowane w Uczelni Państwowej im. Szymona Szymonowica w Zamościu przygotowują do pracy m.in. w księgowości w podmiotach prywatnych i publicznych (firmach produkcyjnych, usługowych i handlowych), działach finansowych jednostek samorządowych, bankach i firmach ubezpieczeniowych, biurach rachunkowych i urzędach skarbowych oraz będzie przygotowany do prowadzenia własnej działalności gospodarczej.

Warto podkreślić, że według raportu Barometr Zawodów 2019 w Polsce brakuje specjalistów do spraw rachunkowości i księgowości.