Filologia angielska
Filologia angielska - UPZ

Filologia angielska

(studia stacjonarne, niestacjonarne)

specjalizacje

  • nauczycielska
  • język angielski w biznesie i turystyce

Absolwent filologii angielskiej uzyskuje praktyczną znajomość języka angielskiego na poziomie licencjackim. Posiada także podstawową znajomość literatury, kultury i historii krajów angielskiego obszaru językowego, w tym również w zakresie językoznawstwa oraz metodyki nauczania języka angielskiego. Zajęcia w formie wykładów, ćwiczeń i seminariów z tych przedmiotów prowadzone są w języku angielskim.

Oprócz przedmiotów obowiązkowych, student ma możliwość uczestnictwa w zajęciach do wyboru, jak np. seminaria licencjackie i fakultety, które przygotowują do napisania i obrony pracy licencjackiej, a więc uzyskania tytułu zawodowego licencjata w zakresie filologii angielskiej.