E-źródła
E-źródła - UPZ

E-źródła

      

WIRTUALNA BIBLIOTEKA NAUKI 

https://wbn.icm.edu.pl/


Biblioteka UPZ posiada dostęp do zasobów WBN w ramach licencji krajowej finansowanej przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego i koordynowanej przez ICM. Bazy dostępne są z komputerów uczelnianych.
WBN jest narzędziem badawczym, które umożliwia wszystkim polskim naukowcom bezpłatny dostęp do światowych zasobów wiedzy – elektronicznych baz danych oraz czasopism i publikacji naukowych w wersji elektronicznej. To ważne wsparcie w pracach badawczych, rozwojowych i wdrożeniowych we wszystkich dziedzinach wiedzy i specjalnościach naukowych w Polsce, jak również istotna pomoc dla doktorantów i studentów przygotowujących prace dyplomowe.

 

EBSCO

Baza jest dostępna z komputerów uczelnianych, w ramach ogólnokrajowych licencji akademickiej finansowanej w całości przez MNiSW. Wydawca oferuje dostęp do kilkunastu kolekcji tematycznych. Bazy są dostępne na platformie EBSCOhost i obejmują szeroki zakres dziedzinowy: nauki ścisłe, techniczne, humanistyczne, społeczne, ekonomiczne, biznes oraz nauki medyczne i biomedyczne.

FILOLOGIA. LITERATURA

JĘZYK ANGIELSKI

MATEMATYKA. EKONOMIA. TURYSTYKA

PEDAGOGIKA

PIELĘGNIARSTWO

PRAWO

TECHNIKA

TURYSTYKA