Doradca zawodowy - UPZ

Doradca zawodowy

DORADZTWO ZAWODOWE

 

Informujemy, że studenci Akademii Zamojskiej mogą skorzystać z porad udzielanych przez doradcę zawodowego działającego w strukturze Biura Karier i Praktyk Studenckich AZ. Osoby zainteresowane:

  • analizą swoich predyspozycji i preferencji zawodowych pod kątem aktualnych wymogów stawianych na poszczególnych stanowiskach pracy i w konkretnych zawodach;
  • poznaniem najbardziej oczekiwanych przez rynek pracy kompetencji i umiejętności;
  • uzyskaniem informacji o lokalnym rynku pracy i możliwościach podnoszenia kwalifikacji;
  • uzyskaniem praktycznej pomocy przy przygotowaniu dokumentów aplikacyjnych (CV, list motywacyjny);
  • poznaniem oferty edukacyjnej najbliższych ośrodków kształcenia w celu podnoszenia swoich kwalifikacji zawodowych
  • zapoznaniem się z aktualnymi ofertami pracy i staży;
  • poznaniem skutecznych metod znajdowania zatrudnienia
  • uzyskaniem pomocy w zaplanowaniu swojej ścieżki rozwoju zawodowego

Mają możliwość skorzystania z porad udzielanych przez doradcę zawodowego Akademii Zamojskiej po wcześniejszym umówieniu się na spotkanie.

Kontakt:
ul. Hrubieszowska 24; 22-400 Zamość
pokój nr 7
tel. +48 663 188 380
e-mail: biuro.karier@akademiazamojska.edu.pl