CeBiTT
CeBiTT - UPZ

CeBiTT

Centrum Badań i Transferu Technologii (CeBiTT) Uczelni Państwowej im. Szymona Szymonowica w Zamościu jest ogólnouczelnianą jednostką organizacyjną, której działalność ukierunkowana została na prowadzenie w sposób ciągły badań naukowych, usług badawczych i prac badawczo–rozwojowych, szczególnie w zakresie nauk technicznych i inżynieryjnych, matematycznych, przyrodniczych. Bezpośrednimi adresatami działalności CeBiTT UPZ są przedsiębiorcy, pracownicy naukowi wyższych uczelni regionu, instytucje edukacji technicznej, klastry, instytucje otoczenia biznesu, realizatorzy patentów oraz innowatorzy.

Proinnowacyjna działalność CeBiTT realizowana jest w oparciu o specjalistyczne laboratoria badawcze wyposażone w nowoczesny sprzęt, w tym maszyny, urządzenia i jednostki badawcze o wartości ponad 20 mln zł. W ramach struktury CeBiTT funkcjonują laboratoria:

 • Laboratorium Odnawialnych Źródeł Energii
  • Sekcja Paliw i Energii
  • Sekcja Przyrodniczych Podstaw Energetyki
  • Pracownia Geograficznego Systemu Informacji GIS
 • Laboratorium Mechaniki
  • Sekcja Badań Materiałowych i Technologii
  • Sekcja Spajalnictwa i Inżynierii Powierzchni
  • Sekcja Obrabiarek Sterowanych Numerycznie CNC
 • Laboratorium Tworzyw Sztucznych
  • Sekcja Spajania Tworzyw Sztucznych
  • Sekcja Badań Strukturalnych Tworzyw Sztucznych
  • Sekcja Wytwarzania Kształtek z Tworzyw Sztucznych
  • Sekcja Badań Mechanicznych Folii i Kształtek z Tworzyw Sztucznych
  • Sekcja Badań Palności Tworzyw Sztucznych
 • Laboratorium Matematyki Stosowanej i Optymalizacji Procesów
  • Sekcja Informatyki i Optymalizacji
  • Sekcja Analiz Procesowych