Aktualności ZUTW - UPZ

Aktualności ZUTW

Grafik lipiec 2022 r.

Zapraszamy do zapoznania się z grafikiem zajęć na lipiec 2022 r. Czytaj dalej

Grafik czerwiec 2022 r.

Zapraszamy do zapoznania się z grafikiem zajęć na czerwiec 2022 r. Czytaj dalej

31.05 wtorek

Zajęcia Nordic Walking, zbiórka przy bramie Parku Miejskiego, godz. 9:00 /pierwsze spotkanie/

30.05 poniedziałek

WALNE ZEBRANIE SPRAWOZDAWCZE CZŁONKÓW STOWARZYSZENIA ZUTW, CKF STYLOWY, godz.11:00, sala 2

Ogłoszenie

Na podstawie § 16 ust.2 Statutu Zarząd Stowarzyszenia Zamojski Uniwersytet Trzeciego Wieku zwołuje na dzień 30 maja 2022r. Walne Zebranie Sprawozdawcze Członków Stowarzyszenia za rok 2021.

Miejsce: Centrum Kultury Filmowej STYLOWY w Zamościu.

Termin: I - godz. 11:00, II – godz. 11:15

Halina Caban

Prezes Stowarzyszenia ZUTW

Projekt porządku obrad Walnego Zebrania Sprawozdawczego Członków Stowarzyszenia ZUTW

1. Otwarcie Walnego Zebrania

2. Przedstawienie o przyjęcie porządku obrad

3. Wybór przewodniczącego obrad i sekretarza (protokolanta)

4. Stwierdzenie prawomocności zebrania

5. Przedstawienie i przyjecie regulaminu obrad

6. Wybór komisji uchwał i wniosków

7. Sprawozdanie merytoryczne z działalności Stowarzyszenia za okres 2021/2022

8. Sprawozdanie finansowe za rok 2021

9. Sprawozdanie z działalności Komisji Rewizyjnej za rok 2021

10. Dyskusje i zapytania dotyczące sprawozdań

11. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdań i zatwierdzenie bilansu za 2021r.

12. Podjecie uchwały w/s udzielenia absolutorium Zarządowi Stowarzyszenia

13. Zakończenie zebrania.

Rajd Jubileuszowy

Zarząd Stowarzyszenia ZUTW zaprasza słuchaczy na Rajd Jubileuszowy "Aktywni i Młodzi" w dniu 27 maja 2022r. (piątek). Wyjazd godz. 8:00, parking na Plantach. Rajd współfinansowany ze środków budżetu Miasta Zamość

Klub Filmowy

Zapraszamy Słuchaczy na projekcję filmy „Downtown Abbey Nowa Epoka” dnia 17.05.2022r. (wtorek) godz. 11:00, Centrum Kultury Filmowej „Stylowy” w Zamościu. Zarząd ZUTW

Kawiarenka Literacka u Seniora

Zarząd Stowarzyszenia Zamojski Uniwersytet Trzeciego Wieku zaprasza Słuchaczy na spotkanie literackie „Kawiarenka Literacka u Seniora” w dniu 24 maja 2022r. (wtorek) godz. 11:00 w Książnicy Zamojskiej.

Muzeum Fortyfikacji i Broni">Muzeum Fortyfikacji i Broni ARSENAŁ w Zamościu zaprasza na wystawę.

Od 12 marca do 20 czerwca 2022 roku.

Jan Zamoyski. Polityk, wódz i mąż stanu w złotym wieku dziejów Polski" wystawa w 480 rocznicę urodzin.

Rajd pieszy"> Rajd pieszy „Poznajemy swój Region”

28.04.2022r. Wyjazd godz. 8:00, Parking na Plantach.

Rajd współfinansowany ze środków otrzymanych z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubelskiego.

Grafik kwiecień 2022 r.

Zapraszamy do zapoznania się z grafikiem zajęć na kwiecień 2022 r. Czytaj dalej

Informacja dotycząca nieodpłatnej pomocy prawnej.

Prezydent Miasta Zamość informuje, że: nieodpłatna pomoc prawna oraz nieodpłatne poradnictwo obywatelskie na terenie m. Zamość będą udzielane osobiście w punkcie przy ul. Kamienna 20 w Zamościu lub za pośrednictwem środków porozumiewania się na odległość (e-mail, telefon) oraz poza lokalem punktu. Rejestracja na nieodpłatne porady prawne i obywatelskie jest prowadzona pod numerem tel. 722-364-992, w godzinach pracy Urzędu Miasta Zamość, tj.:

- poniedziałek – 7:30 – 15:30

- wtorek – 8:00 – 16:30

- środa - 7:30 – 15:30

- czwartek - 7:30 – 15:30

- piątek - 7:30 – 15:00

Warsztaty komputerowe

Zarząd ZUTW zaprasza słuchaczy na zajęcia komputerowe, które odbywać się będą w Książnicy Zamojskiej od dnia 22 marca 2022r. (we wtorki) w godzinach: 9:00 – 11:00.

Warsztaty Rękodzielnicze

Zarząd ZUTW informuje, iż w dniach 29 marca i 5 kwietnia 2022r. o godz. 17:00 odbędą się warsztaty rękodzielnicze członków Zespołu Rękodzieła Artystycznego ZUTW z młodzieżą z Bursy Międzyszkolnej nr 2 w ramach współpracy międzypokoleniowej.

Grafik marzec 2022 r.

Zapraszamy do zapoznania się z grafikiem zajęć na marzec 2022 r. Czytaj dalej

Zawieszone wykłady i zajęcia

Szanowni Słuchacze, w związku z zaistniałą sytuacją rozprzestrzeniania się wirusa COVID-19 i dużą liczbą zachorowań Zarząd Stowarzyszenia ZUTW informuje, że w trosce o bezpieczeństwo Słuchaczy, zajęcia zostają zawieszone od dnia 25.01.2022 do 28.02.2022r. Biuro Stowarzyszenia jest czynne poniedziałek - środa w godzinach 9:00 - 15:00.

Grafik styczeń 2022 r.

Zapraszamy do zapoznania się z grafikiem zajęć na styczeń 2022 r. Czytaj dalej

Grafik grudzień 2021 r.

Szanowni Słuchacze, zapraszamy do zapoznania się z harmonogramem zajęć na grudzień 2021 r. Czytaj dalej

Grafik listopad 2021 r.

Zapraszamy do zapoznania się z grafikiem zajęć na miesiąc listopad. Czytaj dalej

Spektakl „3 x Edith Piaf”

Wyjazd do teatru w Lublinie na spektakl „3 x Edith Piaf” dnia 7.XI.2021 r. o godz. 15:00, parking na Plantach przy Lunecie.

Seans filmowy „Usłane różami”

Dnia 5.XI.2021 o godz. 12:00 w CKF STYLOWY dla Słuchaczy ZUTW, którzy wpłacili na bilety odbędzie się seans filmowy pt. „Usłane różami”. Zapraszamy.

Zawieszone wykłady i zajęcia

Szanowni Słuchacze! Zarząd Stowarzyszenia Zamojski Uniwersytet Trzeciego Wieku zawiadamia, że w związku z istniejącym zagrożeniem epidemiologicznym zawiesza się wykłady i zajęcia w okresie od 2.XI do 19.XI.2021 r. włącznie.

Grafik październik 2021 r.

Szanowni Słuchacze, zachęcamy do zapoznania się z grafikiem zajęć na październik 2021 r. Czytaj dalej

Wyjazd do Rzeszowa

Rada Słuchaczy ZUTW organizuje dnia 10 października 2021 r. (niedziela) wycieczkę do Rzeszowa. W programie m in. Recital Małgorzaty Pruchnik-Chołki pt: „EDITH…. Piaf mniej znana”. Czytaj dalej

Spotkanie organizacyjne

Szanowni Słuchacze! Zarząd ZUTW zaprasza wszystkich Słuchaczy na spotkanie organizacyjne dnia 1 października b.r. (piątek) o godzinie 11:00 w Centrum Kultury Filmowej STYLOWY w Zamościu, sala nr 2.

Zapisy na rajd pieszo-autokarowy

Zarząd ZUTW organizuje Rajd pieszo-autokarowy Józefów – Puszcza Solska w dniu 14 września 2021r. Wyjazd wtorek godz. 8:00. parking na Plantach, powrót ok. godz. 18:30. Zapisy w dniach 6-8 września w Biurze ZUTW w godzinach 10:00 – 13:00. 

Zapisy na rok akademicki 2021/2022

Zapisy do ZUTW na rok akademicki 2021/2022 w dniach 1- 22 września 2021r. w Biurze Stowarzyszenia ZUTW, ul. Akademicka 1 (budynek K, pierwsze wejście I piętro) Czytaj dalej

Rajd pieszy „Seniorzy na Roztoczu”

Wyjazd dnia 28 czerwca br. godzina 9:00 (parking na Plantach).
Zadanie współfinansowane ze środków Zarządu Województwa Lubelskiego Urzędu Marszałkowskiego w Lublinie

Wycieczka Janów Lubelski – Porytowe Wzgórze

Wyjazd dnia 24 czerwca br. godzina 9:00 (parking na Plantach).
Zadanie współfinansowane ze środków budżetu Miasta Zamość

Grafik czerwiec 2021 r.

Szanowni Słuchacze, zachęcamy do zapoznania się z grafikiem zajęć na czerwiec 2021 r. Czytaj dalej

Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia ZUTW

Zarząd ZUTW zaprasza wszystkich członków Stowarzyszenia na Walne Zebranie Sprawozdawcze za 2020 rok, które odbędzie się w Centrum Kultury Filmowej STYLOWY dnia 14 czerwca br. /poniedziałek/ godz. 11.00, sala nr 3.

Nordic Walking

Zapraszamy na spotkanie z instruktorem i trening, dnia 11 czerwca br. godz. 13.15 przy bramie Parku Miejskiego, wejście od ul. Akademickiej.

Jak zadbać o odporność?

Dnia 7 czerwca br./poniedziałek/ wykład w CKF STYLOWY pt. „Jak zadbać o odporność w codziennym życiu” mgr Jacka Kucharskiego, rozpocznie się o godz. 10.45 w sali nr 2.

Spotkanie w Centrum Kultury Filmowej STYLOWY

Szanowni Słuchacze! Wracamy powoli do naszej działalności, przygotowujemy dla Państwa spotkania, wykłady i wyjazdy. Zapraszamy wszystkich Słuchaczy ZUTW na spotkanie – wykład 7 czerwca 2021 r. w Centrum Kultury Filmowej STYLOWY, godz. 11:00, sala nr 2. Czytaj dalej

Studium Wiedzy o Sztuce

Zapraszamy Słuchaczy Studium Wiedzy o Sztuce –
II grupa (roczniki IX-XIX)- na zwiedzanie zabytków Zamościa w dniu 22 maja 2021 r. godz.11:00 – Zwiedzanie Katedry Zamojskiej. Spotkanie przy wejściu do Katedry od strony ul. Akademickiej. Czytaj dalej

Zajęcia Gimnastyczne (28.04.2021)

Zapraszamy na Zajęcia Gimnastyczne, na świeżym powietrzu, dnia 28.04.2021r. Czytaj dalej

Zajęcia Nordic Walking (27.04.2021)

Zapraszamy na Zajęcia Nordic Walking, na świeżym powietrzu, dnia 27.04.2021r. Czytaj dalej

1% na ZUTW

Zapraszamy Słuchaczy do biura ZUTW w dniach: poniedziałek, wtorek, środa w godzinach: 9:00-14:00, celem zadeklarowania i przekazania 1% podatku dochodowego na rzecz Stowarzyszenia.

Uwaga – Wsparcie dla Seniorów

Wsparcie dla Seniorów (zakupy, pomoc w obowiązkach domowych, rozmowa) – zadzwoń na infolinię: 22 505 11 11 i zgłoś decyzję o pozostaniu w domu dla własnego bezpieczeństwa. Ośrodek Pomocy Społecznej skontaktuje się z Tobą, ustali Twoje potrzeby i przydzieli pomoc.

Zawieszenie zajęć ZUTW

Zarząd ZUTW zawiadamia, iż ze względu na aktualną sytuację epidemiczna koronawirusa (strefa czerwona) – zawiesza się z dniem 21 października 2020 r. wykłady i zajęcia na UTW – do odwołania.

Życzenia Świąteczne

Zdrowych, spokojnych Świąt Bożego Narodzenia oraz Szczęśliwego Nowego Roku życzą Prezes i Zarząd Stowarzyszenia Zamojski Uniwersytet Trzeciego Wieku. Czytaj dalej

Głos Zamojskiego UTW

Szanowni Słuchacze, zapraszamy do Biura ZUTW po odbiór Biuletynu „Głos Zamojskiego UTW” nr 6, w dniach 14, 15 i 16 grudnia br. w godz. 9:00-13:00.

Muzeum Zamojskie Wirtualnie

Zarząd ZUTW informuje, iż Muzeum Zamojskie przygotowało harmonogram działań online – są to filmy z cyklu „Muzeum Zamojskie Wirtualnie„. Zachęcamy do obejrzenia filmów na kanałach YouTube Muzeum. Dodatkowe informacje pod numerem telefonu Biura ZUTW: 881 241 121.

Klub Filmowy ZUTW

Zarząd ZUTW zawiadamia, ze zaplanowany seans w Kinie Stylowy odbędzie się. CKF „Stylowy” zaprasza słuchaczy ZUTW na dedykowany im film „Szarlatan” – Agnieszki Holland, dnia 21.X.2020r (środa) godz 13:00, sala nr 3. W kinie są ściśle przestrzegane zasady bezpieczeństwa. Liczba osób na seansie zgodna jest z przepisami sanitarnymi.

Grafik październik 2020 r.

Szanowni Słuchacze, rozpoczynamy rok akademicki 2020/2021. W I semestrze wykłady odbywać się będą w Centrum Kultury Filmowej STYLOWY przy ul. Odrodzenia 9. Podajemy rozkład zajęć na październik. Czytaj dalej

Wstrzymanie zapisów

Zarząd ZUTW zawiadamia, iż ze względu na stan epidemii, obowiązek stosowania zasad sanitarnych, ograniczoną ilość uczestników zajęć – wstrzymuje się z dniem 16 września br. zapisy do Uniwersytetu Trzeciego Wieku.

Walne Zebranie Sprawozdawcze

Zarząd ZUTW zawiadamia, że Walne Zebranie Sprawozdawcze za 2019r. odbędzie się dnia 24 września br. w Centrum Kultury Filmowej w Zamościu przy ul. Odrodzenia 9 (sala nr 2) Czytaj dalej

Komunikat!

dot. organizacji roku akademickiego 2020/2021 w Zamojskim Uniwersytecie Trzeciego Wieku. Czytaj dalej →

Biuro ZUTW w okresie wakacyjnym

Zarząd ZUTW informuje, że w okresie wakacyjnym od 25 czerwca do 31 sierpnia 2020r. Biuro Stowarzyszenia nie będzie czynne. Ewentualny kontakt mailowy: zutw@onet.pl

Komunikat!

Zarząd Zamojskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku informuje, że zapisy na nowy Rok Akademicki 2020/2021 odbywać się będą w dniach od 1 września do 23 września 2020r. Czytaj dalej

Spotkania wakacyjne w zespołach zainteresowań

Szanowni Słuchacze! Stan epidemii koronawirusa uniemożliwił nam spotkanie z okazji zakończenia roku akademickiego 2019/2020. Zapraszamy do spotkań wakacyjnych w zespołach zainteresowań. Czytaj dalej

Zebranie Klubu Dziennikarskiego

Uwaga! Zebranie Klubu Dziennikarskiego 10 czerwca 2020 (środa) w Biurze ZUTW, godz. 10:00. Zapraszamy.

Komunikat!

W związku z trwającym stanem epidemicznym koronawirusa, Zarząd ZUTW przedłuża zawieszenie wykładów i zajęć do 30 maja br. włącznie.

Zwrot wpłat na wycieczki

Osoby, które dokonały wpłat na wycieczki /Truskawiec, Jurata, Drezno/ o możliwości dokonania zwrotu wpłat zostaną powiadomione telefonicznie.

Grafik marzec 2020 r.

Zapraszamy do zapoznania się z harmonogramem zajęć na miesiąc marzec. Czytaj dalej

Życzenia Wielkanocne

Szanowni Słuchacze ZUTW! W tym szczególnie trudnym czasie życzymy Wam zdrowych i pogodnych Świąt Wielkanocnych. Niech będą czasem refleksji i nadziei na powrót do normalnej rzeczywistości. Z serdecznościami, w imieniu Zarządu ZUTW Halina Caban

KOMUNIKAT! Uwaga Słuchacze!

Zarząd ZUTW zawiadamia, iż ze względu na zagrożenie epidemiologiczne koronawirusem, zawieszone zostały zajęcia i wykłady do 14 kwietnia 2020r. – włącznie.

Grafik luty 2020 r.

Zapraszamy do zapoznania się z harmonogramem zajęć na miesiąc luty. Czytaj dalej

Wycieczka Chełm

Zarząd ZUTW informuje, ze dnia 25 lutego 2020r. odbędzie się wycieczka do Chełma. Koszt wycieczki – 50 zł/os. Wyjazd godz.7:00 z parkingu przy dawnym PZU. Osoba do kontaktu: Danuta Samczuk – Hysa

Wyjazd do Teatru w Rzeszowie

Rada słuchaczy ZUTW informuje, że dnia 28 lutego 2020r. organizuje wyjazd do Teatru w Rzeszowie. Koszt wyjazdu – 100 zł/os. Wyjazd godz.7:00 z parkingu przy dawnym PZU. Osoba do kontaktu: Barbara Andruszkiewicz.

Przerwa semestralna

Informujemy, że przerwa semestralna trwa od 01.02 do 16.02.2020r.

Grafik styczeń 2020 r.

Zapraszamy do zapoznania się z harmonogramem zajęć na miesiąc styczeń. Czytaj dalej

Przerwa świąteczna

Przerwa Świąteczna w okresie Bożego Narodzenia i Nowego Roku trwa od 20.12.2019 do 6.01.2020 r. Zajęcia po przerwie świąteczno-noworocznej wznawiamy 7 stycznia 2020 r. (wtorek).

Spotkanie świąteczne

Zarząd ZUTW zaprasza wszystkich słuchaczy na spotkanie z okazji Świąt Bożego Narodzenia dnia 19 grudnia 2019 r. o godz. 12:00 w Zamojskim Domu Kultury.

Grafik Grudzień 2019 r.

Zapraszamy do zapoznania się z harmonogramem zajęć na miesiąc grudzień. Czytaj dalej

Kawiarenka Literacka u Seniora

Zarząd Stowarzyszenia Zamojski Uniwersytet Trzeciego Wieku serdecznie zaprasza słuchaczy UTW na Kawiarenkę literacką „Rozważania o szczęściu i nadziei”, dnia 10 grudnia 2019r. (wtorek) o godz. 13:00 w Książnicy Zamojskiej.

Wycieczka do Włoch

Zarząd ZUTW informuje, że w dniach 16.04 – 23.04.2020 r. organizowana jest wycieczka do Włoch. Czytaj dalej

Grafik Listopad 2019 r.

Zapraszamy do zapoznania się z harmonogramem zajęć na miesiąc listopad. Czytaj dalej

Zaproszenie na spektakl

Zespół Teatralny ZUTW – Literatka zaprasza słuchaczy Stowarzyszenia na spektakl „Ciotunia”, A. Fredry dnia 26. XI. 2019r. (wtorek) w Zamojskim Domu Kultury o godz. 12:30

Zwiedzanie Nadszańca

Zwiedzanie Nadszańca – Bastion VII dnia 22.XI (piątek) i 23.XI (sobota). Zbiórka uczestników o godz. 13:00 przy wejściu do Nadszańca. Przewodnik pani Danuta Książkiewicz.

Zaproszenie na film

Muzeum Zamojskie zaprasza na film pt: „Złączyć się z Narodem” dnia 20.XI. (środa) o godzinie 16:00 – wstęp wolny.

Grafik Październik 2019 r.

Zapraszamy do zapoznania się z harmonogramem zajęć na miesiąc październik. Czytaj dalej

Uroczysta Inauguracja

Zarząd Zamojskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku informuje, że Uroczysta Inauguracja Roku Akademickiego 2019-2020 odbędzie się dnia 15 października 2019 r. w Centrum Kultury Filmowej STYLOWY o godz. 13:00. Zapraszamy.

Spotkanie I roku

Zarząd Stowarzyszenia Zamojski Uniwersytet Trzeciego Wieku informuje, że spotkanie I roku odbędzie się 17 października 2019r ( czwartek) o godz. 13:00 w Świetlicy Spółdzielni Mieszkaniowej im. W. Łukasińskiego, ul. Orzeszkowej.

Wycieczka do Józefowa

Wycieczka do Józefowa. Wyjazd 18 października
2019 r. o godzinie 9:00 z parkingu przy PZU.

ZMIANA SIEDZIBY ZUTW

Zamojski Uniwersytet Trzeciego Wieku informuje, że dnia 25 września 2019 r. Biuro Stowarzyszenia zostało przeniesione do budynku Pałacu Zamoyskich na ul. Akademickiej 1, 1 piętro.

Biuro czynne: poniedziałek, wtorek, środa,
w godzinach 9:00 – 15:00

RAJD

Dnia 18 października br. odbędzie się Rajd „Śladami Historii”. Zapraszamy słuchaczy od roku II do VI. Szczegółowe informacje podane zostaną 3 października na Zebraniu organizacyjnym w ZDK.

ZEBRANIE ORGANIZACYJNE

Zarząd Zamojskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku zawiadamia, iż dnia 3 października 2019r. o godz 11:00, w Zamojskim Domu Kultury odbędzie się Zebranie Organizacyjne Członków Stowarzyszenia. Zapraszamy.

Wycieczka

Wycieczka do Sandomierza, 19 wrzesień 2019 r. Wyjazd o godz. 6:00 z Parkingu przy dawnym PZU.

Zapisy

Zamojski Uniwersytet Trzeciego Wieku informuje, że zapisy na rok akademicki 2019/2020 trwają od 2 do 25 września 2019 r, w każdy poniedziałek, wtorek i środę w godzinach 9:00 – 14:00 w Biurze Stowarzyszenia, ul. Akademicka 8/15.Zapisy na UTWZapisy na rok akademicki 2019/2020 rozpoczynają się dnia 2 września 2019 r. w godzinach 9:00 – 14:00, w Biurze Stowarzyszenia, ul. Akademicka 8/15.WYCIECZKA!WYCIECZKA DO ZWIERZYŃCA 8 sierpnia 2019 r godz. 9:00, wyjazd z parkingu przy dawnym PZU.

Komunikat

Zarząd Zamojskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku uprzejmie informuje, że w roku akademickim 2018/2019 Biuro Uniwersytetu pracuje do końca czerwca 2019 r. w dniach poniedziałek – środa w godzinach 9:00-15:00.

Zapisy na nowy rok akademicki 2019/2020 rozpoczną się 2 września br.

Komunikaty

 1. Stowarzyszenie Zamojski Uniwersytet Trzeciego Wieku Zespół Rękodzieła Artystycznego i Malarstwa serdecznie zapraszają na uroczyste otwarcie Wystawy w dniu 22 lipca 2019 r. o godz. 13:00 w Książnicy Zamojskiej, ul. Kamienna.
 2. Wyjazd do Suśca – 4 lipca 2019 r. o godz. 9:00. Parking przy dawnym PZU.

ZAPROSZENIE

Stowarzyszenie Zamojski Uniwersytet Trzeciego Wieku Gminny Ośrodek Kultury Gminy Zamość serdecznie zapraszają na wystawę prac Zespołu Malarskiego ZUTW. Uroczyste otwarcie wystawy, 25 czerwca, godz.16:00 w Gminnym Ośrodku Kultury Gminy Zamość, Wysokie 154 (I piętro). Wystawa czynna do dnia 10 lipca 2019 r. od poniedziałku do piątku w godzinach: 9:00 – 14:00.

Zebranie Zarządu

Informujemy, że zebranie Zarządu ZUTW, odbędzie się 26 czerwca br. (środa), godz.11:00 w biurze ZUTW.

Poznajemy Uroki Roztocza

Rajd pieszy „Poznajemy Uroki Roztocza”, wyjazd dnia 4 czerwca (wtorek) godz. 8:15, parking przy dawnym PZU.

OGŁOSZENIE

Na podstawie §16 pkt. 2 Statutu Stowarzyszenia ZUTW Zarząd Stowarzyszenia zwołuje na dzień 5 czerwca 2019 r. Walne Zebranie Sprawozdawczo-Wyborcze Członków Stowarzyszenia. Miejsce: Zamojski Dom Kultury, sala widowiskowa.

I termin: godz. 11:00.
II termin: godz. 11:15.

Zgodnie z § 9, pkt. 3 Statutu Stowarzyszenia „Członek ma obowiązek uczestniczyć w Walnych Zebraniach”

Grafik maj i czerwiec

Zapraszamy do zapoznania się z grafikiem zajęć na miesiące maj i czerwiec br. Czytaj dalej

Wycieczka

Wycieczka dla Członków Zespołu Wiedzy o Regionie „Zwiedzamy Roztocze Zachodnie”. Wyjazd dnia 9 maja 2019 r. o godz. 9:00, parking przy Gościńcu Kanclerz (dawny parking PZU). Odpłatność 40 zł, wpłaty do Pani L. Liśkiewicz.

KOMUNIKAT!

Zarząd ZUTW informuje, iż biuro Stowarzyszenia w dniach 17.04. – 23.04.br. będzie nieczynne. Zajęcia po przerwie świątecznej rozpoczną się 24 kwietnia – zgodnie z podanym grafikiem.

Grafik – kwiecień 2019 r.

Harmonogram zajęć w miesiącu kwietniu 2019 r. Czytaj dalej

Komunikaty Zajęcia Tai-Chi

 1. 28 marca (czwartek), godz. 8:30, grupa I i II
 2. Wyjazd grupy do Truskawca
  31 marca (niedziela), godz. 7:00,  Parking przy dawnym PZU

SPOTKANIA WIELKANOCNE

Dnia 15 kwietnia 2019 r. o godz. 12:00 w Zamojskim Domu Kultury odbędzie się spotkanie członków ZUTW – Wielkanoc 2019. Zapraszamy.

Komunikaty!

 1. Zajęcia Tai – Chi, dnia 21 marca br. (czwartek) Sala Spółdzielni Mieszkaniowej im. W. Łukasińskiego, przy ul. Orzeszkowej 28 godz. 8:20 – grupa I, godz. 9:30 – grupa II
 2. Kurs Komputerowy, dnia 22 marca br. (piątek), ZSP nr 1 „Ekonomik”, godz. 14:30, sala 14
 3. Zapraszamy Słuchaczy dnia 25 marca br. (poniedziałek) o godz. 13:00 na wykład i projekcję filmu „Z dala od orkiestry”, który odbędzie się w Centrum Kultury Filmowej STYLOWY.
 4. Dnia 26 marca br. (wtorek) Kawiarenka literacka u Seniora -Książnica Zamojska, godz. 11:00. Zapraszamy.

Wyjazd do teatru

Uwaga słuchacze! Wyjazd do Warszawy do Teatru Komedia – wtorek, 12 marca, godz 6:00 z parkingu przy dawnym PZU.

Grafik marzec 2019 r.

Zapraszamy do zapoznania się z grafikiem zajęć na miesiąc marzec br. Czytaj dalej

Romeo i Julia

Książnica Zamojska zaprasza dnia 28 lutego 2019 r. o godz. 15:30 na czytanie sceny balkonowej z dramatu Szekspira „Romeo i Julia”. W role tytułowych postaci wcielą się m.in. słuchacze Zamojskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku. Zapraszamy.

Grafik – luty 2019 r.

Zapraszamy do zapoznania się z grafikiem zajęć na miesiąc luty br. Czytaj dalej

Studium Wiedzy o Sztuce

Zapraszamy na wykład w dniu 19 lutego br. pt. „Renesans karoliński i sztuka romańska w Europie i w Polsce” – dr Piotr Kondraciuk, Muzeum Zamojskie, godz.11:00Rozpoczęcie semestru IIPoniedziałek 18 luty 2019 r – rozpoczęcie semestru II w ZUTW – wykład, godz.11:00, sala 105, WSZiA, ul. Sienkiewicza.

Informacja o pracy biura

W dniach 11.02 – 13.02. oraz 18.02 – 20.02 2019 r. Biuro Stowarzyszenia ZUTW będzie NIECZYNNE.

Ferie

Przerwa międzysemestralna: 04.02 – 17.02. 2019 r.

Zmiany w grafiku!

1. Dnia 21.01 (poniedziałek) odbędzie się wykład: „Transplantacja – aspekty prawne i medyczne pobierania i przeszczepiania organów” – Anna Gradziuk koordynator ds. transplantacji, WSZiA, sala 105, godz 11:00.

2. Dnia 15.01 (wtorek) odbędzie się wykład: „Sztuka Romańska w Europie i Polsce”, dr Piotr Kondraciuk, Muzeum Zamojskie, godz.11:00

3. Dnia 22.01 (wtorek) odbędzie się wykład: „Sztuka Gotycka w Europie i Polsce, dr Piotr Kondraciuk, Muzeum Zamojskie, godz.11:00

Grafik – styczeń 2019 r.

Zapraszamy do zapoznania się z grafikiem zajęć na miesiąc styczeń 2019 r. Czytaj dalej

Spotkanie Świąteczne

Zarząd Zamojskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku zaprasza wszystkich Słuchaczy na Spotkanie Świąteczne z okazji Świąt Bożego Narodzenia, które odbędzie się 20 grudnia (czwartek) o godz. 13:00 w Zamojskim Domu Kultury.

Galeria z inauguracji

Zapraszamy do obejrzenia galerii zdjęć z uroczystej Inauguracji Roku Akademickiego 2018/2019 na Zamojskim Uniwersytecie Trzeciego Wieku, która odbyła się 15 października br.  w Centrum Kultury Filmowej STYLOWY w Zamościu. Czytaj dalej

Grota Solna

Zarząd ZUTW informuje, ze w najbliższą środę 28 XI 2018 r. pierwsza grupa – (36 osób) będzie mogła skorzystać z seansów zdrowotnych w Grocie Solnej na Krytej Pływalni OSiR.

Natomiast 2 grupę (38 osób) zapraszamy na seanse zdrowotne dnia 05 XII 2018 r. Informacji udziela Ewelina Jaworska w godzinach pracy Biura ZUTW. (godz 9:00-15:00 pon-śr).

Grafik Listopad

Zapraszamy do zapoznania się z grafikiem zajęć na miesiąc listopad br.

Czytaj dalej

Pokaz mody

Zarząd ZUTW zaprasza wszystkie Panie na pokaz mody pt „Stylowa kobieta”, który odbędzie się dnia 23 listopada (piątek) o godz. 13:00 w Zamojskim Domu Kultury. W roli modelek wystąpią nasze koleżanki – styl, szyk, elegancja. Organizator pokazu: Bożenna Michalska Parczyńska.

Zaproszenie

Dyrektor Młodzieżowego Domu Kultury zaprasza słuchaczy Zamojskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku na spotkanie z p. Jerzym Omelczukiem – niepełnosprawnym artystą malarzem, malującym ustami, członkiem Światowego Związku Artystów Polskich. Spotkanie odbędzie się dnia 22 listopada (czwartek) o godz. 12.15 w MDK przy ul. Kamiennej 20.

Grafik grudzień

Zapraszamy do zapoznania się z grafikiem zajęć na miesiąc grudzień 2018 r. Czytaj dalej

ZAPROSZENIE NA SPOTKANIE Z POEZJĄ

Zarząd ZUTW zaprasza słuchaczy na spotkanie dnia 11 grudnia o godz. 13:00 w „Morandówce” przy Rynku Wielkim, gdzie odbędzie się kolejna Wędrująca Kawiarenka Literacka. Czytaj dalej

Poeci obecni słowem

Dnia 18 listopada 2018r, o godz 16:00, Zamojski Dom Kultury zaprasza na Spotkanie Poetyckie „Poeci obecni słowem”. W spotkaniu udział biorą słuchacze ZUTW.

Koncert Pieśni Patriotycznych

Dnia 11 listopada 2018 r. o godz. 17:00, Zamojski Dom Kultury zaprasza na „Koncert Pieśni Patriotycznych”. W koncercie udział bierze Zespół Wokalny ZUTW.

Komunikat!

W dniu 31.10.2018 r. zajęcia z gimnastyki odwołane!

Zaproszenie

Zarząd i Rada Słuchaczy zaprasza na INAUGURACJĘ ROKU AKADEMICKIEGO 2018/2019. Uroczystość odbędzie się dnia 15 października 2018 r. o godz. 11:00 w Centrum Kultury Filmowej STYLOWY w Zamościu.

RAJD DLA NIEPODLEGŁEJ

Dnia 19 października 2018r. zapraszamy na Rajd śladami miejsc związanych z I Wojną Światową i historią Zamojszczyzny. Wyjazd 19 października (piątek) o godz. 9:00, parking przy dawnym PZU (Gościniec Kanclerz)

Informacja

STUDIUM WIEDZY O SZTUCE – zajęcia 16 październik 2018r. (wtorek) godz. 11:00, grupa I, Muzeum Zamojskie, roczniki od I do VII włącznie. Natomiast zajęcia dla grupy II – roczniki od VIII do XVII włącznie, odbędą się dnia 30 października 2018r. (wtorek) godz. 11:00 Muzeum Zamojskie.

Grafik zajęć Październik 2018 r.

Prosimy o zapoznanie się z grafikiem zajęć na miesiąc październik br.: Czytaj dalej

Wycieczka

Wycieczka „Szlakami Kamieniarki bruśnieńskiej”. Wyjazd 4 października (czwartek) 2018 r. o godz. 8:00, parking przy dawnym PZU (Gościniec Kanclerz)

SENIORIADA

Stowarzyszenie Kultury Fizycznej „Octagon” Zaprasza Słuchaczy ZUTW na SENIORIADĘ dnia 5 października 2018 r., godz. 11:00. Zbiórka uczestników do godziny 10:00, teren OSiR – hala tenisowa.

Spotkanie zespołu wokalnego

Zapraszamy na pierwsze spotkanie zespołu wokalnego, które odbędzie się 28 września br., godz. 11:00 w Zamojskim Domu Kultury.

Zebranie Zespołu Wokalnego

Zapraszamy na zebranie zespołu wokalnego, które odbędzie się w dniu 2 października br. w Zamojskim Domu Kultury o godz. 12:15.

Uwaga Słuchacze!

SPOTKANIE ORGANIZACYJNE SŁUCHACZY ZUTW odbędzie się 2 października (wtorek) o godz. 11:00 w Zamojskim Domu Kultury.

UWAGA SŁUCHACZE!

Zapisy na rok akademicki 2018/2019 trwać będą od 3 września 2018 r. do 25 września 2018 r. Zapraszamy do biura Stowarzyszenia ZUTW przy ul. Akademickiej 8/15 w poniedziałki, wtorki i środy w godzinach 9:00 – 14:00. 

Wycieczki

1. Wycieczka dla słuchaczy Studium Wiedzy o Regionie: „Śladami kamieniarki bruśnieńskiej”.
Termin – 4 października 2018r.
Zapisy – 03 września – 12 września, w Biurze ZUTW.
Wyjazd – godz. 8:00 (parking przy Gościńcu Kanclerz, dawny parking PZU)
Organizator: Leonarda Liskiewicz.

2. Wycieczka dla słuchaczy Studium Wiedzy o Literaturze: „Zwoleń – Czarnolas – Puławy”.
Termin – 27 września 2018r.
Zapisy – 04 września – 12 września, w godzinach 10:30 – 12:30 w Biurze ZUTW
Wyjazd – godz. 7:00 (parking przy Gościńcu Kanclerz, dawny parking PZU)
Organizator: Cecylia Witek, tel: 515 180 781.

Ilość miejsc ograniczona.

Klauzula informacyjna dla członków stowarzyszenia Zamojski Uniwersytet Trzeciego Wieku

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuję, iż: Czytaj dalej

SPOTKANIE WAKACYJNE – SIERPIEŃ

Spotkanie odbędzie się 21 sierpnia w Parku Miejskim (wejście od ul. Akademickiej), godz. 11:00. Osoba do kontaktu – Danuta Samczuk-Hysa

Wakacje!

Przerwa wakacyjna trwa od 11 czerwca do 30 września br. Biuro ZUTW w miesiącu lipcu i sierpniu jest nieczynne. Zawiadomienie o ewentualnej zmianie adresu biura podamy w terminie późniejszym.
Zapisy na nowy rok akademicki 2018/2019 rozpoczną się dnia 3 września 2018.

SPOTKANIE WAKACYJNE – LIPIEC

Spotkanie wakacyjne odbędzie się 12 lipca 2018 r. o godz. 11:00. Zbiórka na przystanku przy ul. Akademickiej o godz. 10:00, przejazd autobusem nr 7 o godz. 10:12. Osoba do kontaktu – Alicja Małek.

WYJAZD WĄWOLNICA – KAZIMIERZ DOLNY

Dnia 5 lipca 2018r. o godz. 7:00 z parkingu przy Gościńcu Kanclerz (dawny parking PZU)

Uwaga Słuchacze ZUTW!

05.06.2018r. – Walne zebranie sprawozdawcze Członków Stowarzyszenia ZUTW. Zamojski Dom Kultury, godz. 11:00

06.06.2018r. – Piknik z okazji zakończenia roku akademickiego 2017/2018. Wyjazd do Krasnobrodu z parkingu przy dawnym PZU, godz. 11:30

07.06.2018r. Wycieczka do Warszawy. Spektakl „Piloci” w Teatrze Roma. Wyjazd z parkingu przy dawnym PZU, godz 6:30

08.06.2018r. – „Noc bibliotek” – Książnica Zamojska. Godz. 18:00 – 22:00 Zespół wokalny ZUTW zaprezentuje pieśni patriotyczne z okazji 100 rocznicy odzyskania przez Polskę Niepodległości.

Zmiana w grafiku

Zajęcia j.angielskiego z czwartku 17.05.br. zostały przeniesione na dzień 22.05.br (wtorek) w tych samych godzinach.

KOMUNIKAT!

Zajęcia TAI-CHI w dniu 17.05.2018 r. ODWOŁANE.

Wyjazd do Teatru „Roma”

Wyjazd do Teatru „Roma” 07.06.2018 r. o godz. 6:30 z parkingu przy dawnym PZU (Gościniec Kanclerz). Czytaj dalej

Komunikaty!

1. Wyjazd do Kołobrzegu dnia 11 maja (piątek) godz. 23:00,  parking przy dawnym PZU.

2. Zmiana w grafiku: Poniedziałek 14.05. wykład „Konstytucja 3 maja – symbol światłego patriotyzmu”, odbędzie się o godzinie 12:00, WSZiA, sala 105.

3. Poniedziałek 21.05. wykład „Zasady zdrowego żywienia” –  godz 10:00, WSZiA, sala 105.

Komunikat!

Grota solna – maj 2018r.

 • środy:
  9 maj, 16 maj, 23 maj – godziny 8:00 – 14:00
 • piątki:
  11 maj, 25 maj – godziny 8:00 – 14:00

GRAFIK MAJ 2018

Zapraszamy do zapoznania się z harmonogramem zajęć na miesiąc maj 2018 r. Czytaj dalej

Komunikat!

Dnia 24 maja 2018r (czwartek) Zespół Wiedzy o Regionie o rganizuje wycieczkę do WIOSKI GOTÓW. Koszt wycieczki 30 zł/os. Zapisy i opłata dnia 7 maja 2018 r. (przed i po wykładzie)

 

Komunikaty!

Grota Solna:

 • środa, 25.04.2018r. Grupy I – VI (grupy ze środy) godz. 8:00-14:00
 • piątek, 27.04.2018r. Grupy I – VI (grupy z piątku) godz. 8:00-14:00

Zajęcia Tai – Chi

 • czwartek, 26.04.2018r. godz 8:00 – I grupa, godz. 9:30 – II grupa, świetlica Spółdzielni Mieszkaniowej im. W Łukasińskiego.

Spektakl

 • „Fircyk w zalotach” W. Zabłockiego w wykonaniu słuchaczy ZUTW czwartek 26.04.2018 r. Godz. 13:00, Zamojski Dom Kultury.

Rajd Pieszy

 • „Poznajemy uroki Roztocza” 27.04.2018 r. Wyjazd o godz. 8:30, parking przy dawnym PZU

Komunikaty!

Zajęcia Nordic Walking:

 • piątek, 20.04.2018 r. Grupa III – godz.15:30 (Stadion miejski)

Grota Solna:

 • środa, 18.04.2018 r. Grupy I – VI (grupy ze środy) godz. 8:00-14:00
 • piątek, 20.04.2018 r. Grupy I – VI (grupy z piątku) godz. 8:00-14:00

Zajęcia Tai – Chi

 • czwartek, 19.04.2018 r. godz 8:00 – I grupa, godz. 9:30 – II grupa, świetlica Spółdzielni Mieszkaniowej im. W Łukasińskiego.

Zmiana w grafiku

W dniu 16.04.2018r. /poniedziałek/ wykład o godz. 11.00 na temat: ,,Zaćma, jaskra, ZSO” – lek.Andrzej Siwek- ekspert d/s okulistyki.

KOMUNIKAT!

Zajęcia Nordic Walking:

 • wtorek, 10.04.2018r. Grupa I – godz.15:30
 • wtorek, 10.04.2018r. Grupa II – godz.16:45
 • wtorek, 18.04.2018r. Grupa III – godz. 15:30

Zajęcia Tai – Chi:

 • czwartek, 12.04.2018r. Grupa I – godz 8:30
 • czwartek, 12.04.2018r. Grupa II – godz 9:45

Grota Solna:

 • środa, 11.04.2018r. Grupy I – VI (grupy ze środy) godz. 8:00-14:00
 • piątek, 13.04.2018r. Grupy I – VI (grupy z piątku) godz. 8:00-14:00

Grafik – kwiecień 2018 r.

Prosimy o zapoznanie się z grafikiem na miesiąc kwiecień 2018 r. Czytaj dalej

Komunikaty!

1. Wyjazd wypoczynkowo – rehabilitacyjny do Truskawca (Ukraina) w dniu 8 kwietnia br. (niedziela) o godzinie 7:00 – z parkingu przy Gościńcu Kanclerz, dawny parking PZU.

2. Grafik Zajęć rekreacyjnych „Nordic- Walking” oraz seansów zdrowotnych w Grocie Solnej – Kryta Pływalnia OSiR podany zostanie po okresie świątecznym.

3. STRAUSS GALA, Soliści scen Polski i Europy wraz z zespołem straussowskim, Zamojski Dom Kultury, dnia 14.04. 2018r. Godzina 18:00, Bilety w cenie 50 zł ( dla posiadaczy Zamojskiej Karty Seniora).

Grafik: Marzec 2018 r.

Prosimy o zapoznanie się z grafikiem na miesiąc marzec 2018 r. Czytaj dalej

Zmiana w grafiku

Wtorek, 27 luty, odbędzie się wykład, Studium Wiedzy o Sztuce na temat: „Sztuka czy rzemiosło? Kanony i wzorce a swoboda wypowiedzi artystycznej”, dr Piotr Kondraciuk, Muzeum Zamojskie godz 11:00

Uwaga! Zmiana w grafiku!

W poniedziałek (26 lutego), o godzinie 11:00, odbędzie się wykład z prezentacją na temat: „Odszkodowania za szkody poniesione m in. w wypadkach komunikacyjnych”, specjalista do spraw odszkodowań – Ewa Kowalik, Kancelaria odszkodowawcza, Europejskie Centrum odszkodowań, WSZiA sala 105.

Grafik – Luty 2018 r.

Prosimy o zapoznanie się z grafikiem zajęć na miesiąc luty 2018 r. Czytaj dalej

ZMIANA W GRAFIKU!

Środa 24.01.2018 r. „Kolędowanie przy kominku” ZDK, godz. 16:00

Grafik zajęć na styczeń 2018 r.

Prosimy o zapoznanie się z harmonogramem zajęć na miesiąc styczeń 2018 r. Czytaj dalej

Informacja

8 styczeń 2018 r. Wykład „Warsztaty zdrowego odżywiania dla seniora” mgr Kinga Stopa, WSZiA, sala 105, godz 11:00

17 styczeń 2018 r. Kolędowanie, Spółdzielnia Mieszkaniowa im. W. Łukasińskiego, Świetlica przy ul. Orzeszkowej, godz. 16:00.

Grafik zajęć na grudzień

Zamojski Uniwersytet Trzeciego Wieku – grafik zajęć na grudzień 2017 r. Czytaj dalej

Kawiarenka Literacka – informacja o zmianie

Spotkanie Kawiarenki Literackiej odbędzie się w Muzeum Zamojskim (sala Koncertowa) w dniu 28. XI. br. o godzinie 11:00. Gośćmi będą: Pan Marian Karczmarczyk – zamojski poeta. Oprawę muzyczną zapewni Pan Jerzy Burda. Zapraszamy!

W krainie operetki i musicalu

Osoby, które uiściły opłatę za bilety na dzień 20 listopad 2017 r. na godz 19:00 prosimy o ich odebranie w poniedziałek, 20 listopada przed wykładem ogólnym (g.11:00) w budynku WSZiA u p. Alicji Małek.

Komunikat

Zajęcia z j. angielskiego odbywają się w Książnicy Zamojskiej w dniach:

poniedziałek:
– Grupa III, godz. 8:30-10:00

czwartek:
– Grupa I, godz 8:00-9:30
– Grupa II, godz. 9:30-11:00

Zajęcia z j. niemieckiego nie odbędą się z powodu małej ilości zainteresowanych osób.

Grafik zajęć na listopad 2017 r.

Zapraszamy do zapoznania się z grafikiem zajęć na miesiąc listopad 2017 r.

Czytaj dalej

Inauguracja – galeria

Galeria zdjęć z inauguracji roku akademickiego 2017/18 na Uniwersytecie Trzeciego Wieku w Zamościu. Czytaj dalej

„Wiedza o regionie” – podział na grupy

W związku z duża liczbą chętnych do udziału w pracach zespołu „Wiedzy o regionie” dokonano podziału na niżej podane grupy: Czytaj dalej

OBYWATELSKI PARLAMENT SENIORÓW

W dniu 1 października odbyła się w Warszawie III Sesja Obywatelskiego Parlamentu Seniorów.

Delegaci wysłuchali i z aprobatą przyjęli , m.in. ,wystąpienie dr Adama Bodnara-Rzecznika Praw Obywatelskich nt. „Prawa osób starszych – obszary wymagające systemowych rozwiązań” .Zapoznali się z wnioskami Najwyższej Izby Kontroli dotyczącymi sytuacji osób starszych w Polsce przedstawionymi przez Prezesa NIK , Krzysztofa Kwiatkowskiego. Sytuację dochodową osób starszych przedstawiła dr Elżbieta Ostrowska, Wiceprzewodnicząca OPS.

Delegaci przyjęli Deklarację Programową III Sesji Obywatelskiego Parlamentu Seniorów ”Seniorzy i przyszłość Polski”.

Poniżej drukujemy obszerne fragmenty deklaracji i zachęcamy Szanownych SENIORÓW do zapoznania się z nimi.

Czytaj dalej

Lektorat j. angielskiego

Zarząd ZUTW informuje, że lektorat z j. angielskiego odbywać się będzie w Książnicy Zamojskiej.
czwartek:
– I grupa godz. 8:00-9:30,
– II grupa godz. 9:30-11:00
poniedziałek:
– III grupa godz. 8:00-9:30,
– IV grupa godz. 9:30-11:00

Informacja dla Słuchaczy

W każdy poniedziałek przed wykładem, o godz. 10:45, podawane będą komunikaty/aktualności.
Listy obecności do podpisu udostępniane są od godz. 10:30.

Grafik zajęć

Prosimy o zapoznanie się z grafikiem zajęć na miesiąc październik 2017 r. Czytaj dalej

Informacja

Zarząd ZUTW informuje, że zapisy na pierwszy rok zostały zakończone.

Rajd „Śladami św. Brata Alberta”

12.X. 2017 r. Wyjazd z parkingu przy dawnym PZU o godz. 9:00.

INAUGURACJA ROKU AKADEMICKIEGO 2017/18

16.10.2017 r. w Centrum Kultury Filmowej STYLOWY w Zamościu, godz. 11:00

Spotkanie organizacyjne

Zarząd ZUTW informuje, że spotkanie organizacyjne dotyczące nowego roku akademickiego odbędzie się w dniu 28 września w Zamojskim Domu Kultury o godz. 11:00

Wycieczka

Zamek Lubelski, Kozłówka, Ferma Strusi w Leonowie, 20.09.2017 r. Wyjazd o godz. 8:00 z parkingu przy PZU.

„O przyszłości Europy”

Zarząd ZUTW zaprasza na wykład Pana Rafała Szyndlauera – analityka politycznego Przedstawicielstwa Komisji Europejskiej w Polsce –  na temat: „O przyszłości Europy”.
Spotkanie odbędzie się dnia 18 września w Collegium Novum WSZiA przy ul. Sienkiewicza 22 o godzinie 10:00, sala 105.

Zapraszamy na spektakl

Zamojski Dom Kultury zaprasza słuchaczy Zamojskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku na spektakl pt. „Przyjdzie Mordor i nas zje, czyli tajna historia Słowian”, 3 września 2017, godz. 18.00. Wstęp dla słuchaczy ZUTW – bezpłatny

Zapisy na nowy rok akademicki

Zarząd ZUTW zawiadamia, że zapisy słuchaczy na Uniwersytet Trzeciego Wieku na rok akademicki 2017/2018 rozpoczną się od 4 września 2017r.

Zapraszamy do Biura ZUTW przy ul. Akademickiej 8, w dniach: poniedziałek, wtorek, środa, w godzinach od 10 oo – 14 oo.

KOMUNIKAT!

Zamojski Uniwersytet Trzeciego Wieku zawiadamia, że zajęcia rozpoczną się dnia 2 października 2017. Zapisy chętnych przyjmowane będą od 1 września 2017. Składka roczna pozostaje bez zmian. O miejscu zapisów i wpłat powiadomimy w miesiącu sierpniu.

Otwarcie wystawy

Serdecznie zapraszamy na otwarcie wystawy „Uwolnione talenty” w dn. 21 czerwca 2017 r. w Galerii Książnicy Zamojskiej o godz. 13:00. Wystawę będzie można oglądać do 31 lipca 2017 r.

Wycieczka do Łańcuta

Szanowni Słuchacze: Podajemy szczegóły wyjazdu do Łańcuta, dnia 30 czerwca 2017 r. (piątek). Wyjazd spod parkingu przy byłym PZU, punktualnie o godz. 8:00. Rozpoczęcie zwiedzania: 11:05. Po zwiedzaniu przejazd do Przeworska na obiad. Planowany przyjazd do Zamościa- ok. 20:00.

Mamy nowe władze!

Dnia 29 maja 2017r. odbyło się Walne Zebranie Sprawozdawczo-Wyborcze Członków Stowarzyszenia ZUTW. W trakcie zebrania dokonano oceny jego całorocznej działalności, udzielono absolutorium władzom Stowarzyszenia za okres kadencji 2015-2017. Czytaj dalej

Jubileusz 15-lecia

W dn. 19 maja Uniwersytet III Wieku świętował 15-lecie swojego powstania.

Uroczystości jubileuszowe zostały podzielone na dwie części. Rano o godzinie 9.00 w sali Consulatus zamojskiego Ratusza odbyła się konferencja naukowa „O lepszą jakość życia Seniorów”. Uroczystego otwarcia konferencjo dokonali Andrzej Wnuk, Prezydent Miasta Zamość oraz dr Stanisław Wieczorek, Rektor Wyższej Szkoły Zarządzania i Administracji. Konferencji przewodniczył dr n. med. Rafał Sapuła. Czytaj dalej

Zajęcia na basenie- zmiana!

Przypominamy o zmianie godzin zajęć na basenie w najbliższy czwartek, tj. 25 maja. W związku z zawodami sportowymi na basenie zajęcia dla słuchaczy ZUTW z godz. 16:00 nie odbędą się. Uczestnicy zajęć z tej grupy mogą przyjść na zajęcia na godz. 17:00 lub 18:00 (zajęcia rozpoczną się z 15 minut później, tj. 17:15 oraz 18:15).

Odbiór zdjęcia

Serdecznie zapraszamy na odbiór zdjęcia grupowego słuchaczy ZUTW. Osoby, które zapłaciły za zdjęcie będą mogły odebrać je w dniach i godzinach pracy biura (poniedziałek-środa, 9:00-15:00). W najbliższy poniedziałek, 29 maja, w związku z Walnym Zebraniem Sprawozdawczo-Wyborczym Członków biuro będzie nieczynne (zdjęcia nie będą wydawane w ZDK).

Zaproszenie na koncert

Z okazji przyjazdu do Zamościa Piotra Majchrzaka, Konsula Republiki Austrii w Lublinie, Zarząd Zamojskiego Towarzystwa Polsko-Austriackiego serdecznie zaprasza na koncert, który odbędzie się w środę, 24 maja, o godz. 12:00 w Państwowej Szkole Muzycznej im. Namysłowskiego w Zamościu.

Seniorada 2017

Zapraszamy do zapoznania się z programem Seniorady 2017 i do wzięcia udziału w zawodach sportowych. Czytaj dalej

OGŁOSZENIE

Na podstawie §16 pkt. 2 Statutu Zarząd Stowarzyszenia zwołuje na dzień 29 maja 2017 r. Walne Zebranie Sprawozdawczo-Wyborcze Członków. Miejsce: Zamojski Dom Kultury, sala widowiskowa. Czytaj dalej

Grafik zajęć – do końca maja

Zapraszamy do zapoznania się z grafikiem zajęć do końca maja. Czytaj dalej

Basen 11 maja – zmiana!

W związku z rajdem w dn. 11 maja zajęcia na basenie z godz. 18:00 zostają odwołane. Chętnych zapraszamy na zajęcia we wcześniejszych godzinach (16:00 lub 17:00).

Wspólne zdjęcie pamiątkowe

Uwaga słuchacze! Z okazji jubileuszu 15-lecia działalności naszego uniwersytetu zapraszamy wszystkich chętnych słuchaczy do zrobienia pamiątkowego zdjęcia.  Spotykamy się 16 maja o godz. 10:00 na Rynku Starego Miasta w pobliżu schodów Ratusza. Serdecznie zapraszamy!

Spacer po mieście

W najbliższy poniedziałek, 8 maja 2017 r., zamiast wykładu ogólnego odbędzie się spacer z przewodnikiem po Zamościu. Zapraszamy wszystkich słuchaczy na poznanie naszego miasta, zbiórka o godz. 11:00 przed Ratuszem.

Jublieusz

Szanowni słuchacze! Nasz uniwersytet kończy 15 lat działalności. Z tej okazji zaplanowaliśmy na 19 maja uroczystości jubileuszowe. Czytaj dalej

Jubileuszowy rajd pieszy

Zapraszamy do zapoznania się z programem jubileuszowego rajdu pieszego „Znane i nieznane” Rajd odbędzie się 11 maja 2017 r., z metą w Kawęczynku. Rajd poprowadzą wykwalifikowani przewodnicy turystyki pieszej: Andrzej Dziaduszek i Zbigniew Pietrynko. Czytaj dalej

Kozłówka 28 kwietnia br.

Zapraszamy do zapoznania się z programem wyjazdu do Kozłówki w dn. 28 kwietnia 2017 r. Czytaj dalej

Rajd 27 kwietnia br.

Zapraszamy do zapoznania się z programem rajdu w dn. 27 kwietnia 2017 r. Czytaj dalej

Wykład

Serdecznie zapraszamy na wykład ogólny pt. „Sposoby radzenia sobie ze stresem; depresja”, który wygłosi psycholog z NU-MED, p. Milena Milczuk. Wykład tradycyjnie odbędzie się w sali 105 w budynku WSZiA przy ul. Sienkiewicza 22A o godz. 11:00

Wykład Igora Strojeckiego

Serdecznie zapraszamy słuchaczy ZUTW na wykład Igora Strojeckiego pt. „Leon Barszczewski – podróżnik i fotograf XIX-wiecznej Azji Środkowej”. Wykład w ramach Studium Wiedzy o Regionie odbędzie się jutro, 20 kwietnia, w sali koncertowej Muzeum Zamojskiego o godz, 11:00.

Zaproszenie na wystawę

Dyrektor Muzeum Zamojskiego Andrzej Urbański zaprasza na otwarcie wystawy Igora Strojeckiego „Leon Barszczewski – podróżnik i fotograf XIX-wiecznej Azji Środkowej”. Wernisaż wystawy odbędzie się 22 kwietnia 2017 o godzinie 14.00 w Muzeum Fortyfikacji i Broni Arsenał Oddział Muzeum Zamojskiego. Czytaj dalej

Nieznany urok kapliczek

Zaproszenie do udziału w projekcie realizowanym przez II Liceum Ogólnokształcące im. M. Konopnickiej w Zamościu Odkrywamy piękno znaków lokalnej tradycji … Czytaj dalej

Grafik na kwiecień

Zapraszamy do zapoznania się z częściowym grafikiem zajęć na kwiecień br. Czytaj dalej

Nieczynne biuro

Z przykrością informujemy, że w poniedziałek 3 kwietnia biuro ZUTW będzie nieczynne.

Wykład o zatruciach

Serdecznie zapraszamy na ostatni marcowy wykład ogólny, który wygłosi mgr Weronika Oleszczak-Momot. Wykład poświęcony będzie zatruciom pokarmowym. Poniedziałek, 27 marca, WSZiA przy ul. Sienkiewicza 22A, sala nr 105, godz. 11:00.

Dzień Kobiet w ZUTW

Zapraszamy do obejrzenia fotoleracji ze spotkania z okazji Dnia Kobiet. Czytaj dalej

ZUTW w Radio Lublin

Serdecznie zapraszamy wszystkich słuchaczy i sympatyków Zamojskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku do włączenia odbiorników radiowych i wysłuchania audycji na żywo o naszym uniwersytecie w Radiu Lublin, jutro, 9 marca, między 19:00 a 20:00.

Nieczynne biuro

Informujemy, że w związku z urlopem P. Aleksandry biuro ZUTW w dniach 13-15 marca będzie nieczynne.

Odwołane zajęcia

Informujemy, że zajęcia z j. angielskiego w dniach 9 marca, 13 marca i 16 marca są odwołane. Zajęcia zostaną odrobione w późniejszym terminie po uzgodnieniu z prowadzącą lektorat.

Wielki pokaz mody

Serdecznie zapraszamy na Wielki pokaz mody z Babińcem i Uniwersytetem Trzeciego Wieku! Pokaz odbędzie się 8 marca o godz. 17:00 w Sali Konferencyjnej Morandówki. Czytaj dalej

Zaproszenia kulturalne

Zaprosili nas:

 1. Dyrektor Centrum Kultury Filmowej „Stylowy” Andrzej Bubeła na 22. Międzynarodowe Dni Filmu Religijnego „Sacrofilm” od 4 do 9 marca 2017r. Informacje o programie na stronie CKF „Stylowy” http://www.sacrofilm.pl

 2. Dyrektor Muzeum Zamojskiego, Andrzej Urbański, na otwarcie wystawy „Bursztyn- Złoto Bałtyku”, w dn. 8 marca 2017r. w siedzibie Muzeum Zamojskiego w Zamościu przy ul. Ormiańskiej 26.

Debata o Unii

25 marca w Warszawie odbędzie się debata obywatelska na temat Unii Europejskiej. Chcielibyśmy dotrzeć do nowych środowisk i zaprosić do rozmowy osoby o różnych poglądach, w różnym wieku i wykonujących różne zajęcia. Czytaj dalej

Grafik na marzec

Zapraszamy do zapoznania się z grafikiem zajęć na marzec 2017 r. Czytaj dalej

Dzień Kobiet w ZUTW

Rada Słuchaczy ZUTW serdecznie zaprasza na spotkanie z okazji Dnia Kobiet, które odbędzie się 7 marca 2017 r. w Zamojskim Domu Kultury o godz. 11:00. Spotkanie przygotowała Jadwiga Janiec.

„Mistrz i Małgorzata”

Serdecznie zapraszamy na seminarium „Mistrz i Małgorzata Michaiła Bułhakowa”, które odbędzie się 2 marca 2017 r. w Książnicy Zamojskiej o godz. 11:00.

Kawiarenka Literacka

Serdecznie zapraszamy uczestników Studium Wiedzy o Literaturze i nie tylko, na Kawiarenkę Literacką pt. „Zima wiosną podszyta” w dn. 24 lutego do Książnicy Zamojskiej na godz. 12:00.

GRAFIK – LUTY 2017r.

Zapraszamy do zapoznania się z grafikiem zajęć w miesiącu lutym br. Czytaj dalej

Wykład ogólny

Serdecznie zapraszamy na pierwszy wykład ogólny po przerwie semestralnej. Wykład pt. „Funkcje i znaczenie miast w rozwoju regionalnym i lokalnym” wygłosi mgr inż. Bogdan Kawałko, Dyrektor Departamentu Polityki Regionalnej Urzędu Marszałkowskiego w Lublinie, w poniedziałek 13 lutego 2017r. o godz. 11:00 w sali 105 w budynku WSZiA.

Spotkanie I roku

Serdecznie zapraszamy słuchaczy I roku ZUTW na spotkanie organizacyjno-informacyjne, które odbędzie się 24 stycznia (wtorek) w biurze ZUTW o godz. 10:00. Spotkanie poświęcone będzie omówieniu spraw bieżących i wyborze starosty roku. Prosimy o obecność.

Bal w Savoyu – wyjazd

Informujemy, że wyjazd na niedzielny spektakl „Bal w Savoyu” w Teatrze Muzycznym w Lublinie przewidziany jest na godz. 14:45. Wyjazd z parkingu przy byłym PZU. Prosimy o punktualne przybycie.

GRAFIK STYCZEŃ

Zapraszamy do zapoznania się z grafikiem zajęć na styczeń 2017 r.

9 stycznia 2017 r. – wykład ogólny, dr n. med. Rafał Sapuła, WSZiA, sala 105, godz. 11:00

11  stycznia 2017 r. – malarstwo, gimnastyka, rękodzieło artystyczne

12 stycznia 2017 r. – Wiedza o Regionie „Zamość w okresie międzywojennym”, Dominika Lipska, Muzeum Zamojskie, godz. 11:00

13 stycznia 2017 r. – chór

15 stycznia 2017 r. (niedziela) – wyjazd na spektakl „Bal w Savoyu” do teatru Muzycznego w Lublinie.

Czytaj dalej

Grafik – Grudzień 2016 r.

Zapraszamy do zapoznania się z grafikiem na grudzień 2016 r. Czytaj dalej

Wykład – 5.12.2016

Zapraszamy na poniedziałkowy wykład ogólny (5 grudnia 2016r.) dotyczący zdrowego odżywania, który wygłosi dietetyczka. WSZiA, ul. Sienkiewicza 22A, sala 105.

Bal w Savoyu

Informujemy, że organizujemy wyjazd do Teatru Muzycznego w Lublinie na spektakl „Bal w Savoyu” w dn. 15 stycznia 2017 r. (niedziela).

Koszt- 75 zł od osoby (bilet wstępu, transport, ubezpieczenie)

Zgłoszenia i wpłaty przyjmuje biuro Stowarzyszenia do 7 grudnia 2016r. Wpłat można też dokonać na zajęciach w dn. 5 grudnia 2016 r. Zapraszamy!

Teatr Osterwy – informacja

Informacja dla wyjeżdżających do Lublina do Teatru im. Osterwy na spektakl „Mistrz i Małgorzata” w dn. 19 listopada 2016r. – wyjazd z parkingu przy byłym PZU o godz. 16:45.

Seniorzy na wybiegu

W dniu 22 listopada 2016r. (wtorek) o godz. 11:00 w Zamojskim Domu Kultury odbędzie się niecodzienny pokaz mody: słuchaczki i słuchacze Zamojskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku wcielą się w role modelek i modeli. Zaprezentują swoim kolegom kreacje sklepu Babiniec. Serdecznie zapraszamy na pokaz!

Chór – pierwsze spotkanie

Informujemy, że pierwsze zajęcia grupy wokalnej odbędą się 18 listopada 2016r. (piątek) o godzinie 11:00 w Zamojskim Domu Kultury. Serdecznie zapraszamy!

Język angielski – spotkanie organizacyjne

Informujemy, że spotkanie organizacyjne ws. zajęć z j. angielskiego odbędzie się 14 listopada 2016r. (poniedziałek) o godz. 8:00 w Książnicy Zamojskiej w sali nr 15. Na spotkaniu dokonany zostanie podział na grupy i ustalenie godzin zajęć. Wszystkich zainteresowanych serdecznie zapraszamy.

Ostatni wykład z WoS

Serdecznie zapraszamy na ostatni wykład z cyklu Wiedzy o Sztuce. Wykład odbędzie się 8 listopada w Muzeum Zamojskim o godz. 10:00 w Sali Koncertowej i będzie poświęcony współczesnym rzeźbiarzom – Magdalenie Abakanowicz i Igorowi Mitorajowi.

GRAFIK LISTOPAD 2016 r.

Prosimy o zapoznanie się z grafikiem zajęć w miesiącu listopadzie br. Czytaj dalej

Fotogaleria z inauguracji

Zapraszamy do obejrzenia galerii zdjęć z uroczystej Inauguracji Roku Akademickiego 2016/2017, która odbyła się 18 października w Centrum Kultury Filmowej „Stylowy” w Zamościu. Czytaj dalej

Warsztaty twórczego pisania

Kolejne zajęcia – warsztat twórczego pisania odbędzie się 18 października o godz. 14:30 w sali nr 14 w budynku ZSP nr 1 przy ul. Łukasińskiego (Ekonomik). Warsztat poświęcony będzie przygotowywaniu prezentacji w programie Power Point. Czytaj dalej

Spotkania z Robertem Moskwą

Informujemy, że uległy zmianie terminy spotkań z Robertem Moskwą. Czytaj dalej

GRAFIK PAŹDZIERNIK 2016

Prosimy  o zapoznanie się z grafikiem zajęć na miesiąc październik 2016 r. Czytaj dalej

Seniorada – Wigoriada

Osoby biorące udział w Senioradzie 1 października proszone są o zgłoszenie się w godz. 8:30-9:30 w celu podpisania list obecności przy wejściu głównym do sali sportowej. Czytaj dalej

Telefon biurowy

Informujemy, że od dzisiaj funkcjonuje numer do biura Stowarzyszenia – 881 241 121. Numer czynny będzie w godzinach pracy biura Stowarzyszenia, czyli od poniedziałku do środy w godz. 9:00 – 15:00.

INAUGURACJA ROKU AKADEMICKIEGO

Serdecznie zapraszamy wszystkich słuchaczy na uroczystą Inaugurację Roku Akademickiego 2016/2017. Czytaj dalej →

Warsztaty fotograficzne – zmiana terminu

Z przyczyn od nas niezależnych uległa zmianie data rozpoczęcia zajęć warsztatów fotograficznych. Pierwsze spotkanie odbędzie się 30 września br. o godz. 15:30. Zbiórka w biurze Stowarzyszenia przy ul. Akademickiej 8, pokój 15.

Sałatkowy zawrót głowy

W poniedziałek, 19 września, w ramach cyklu „Ekologiczny ogród marzeń” odbyło się spotkanie, na którym słuchaczki ZUTW wykonały sałatki z własnych warzyw. Czytaj dalej

Warsztaty fotograficzne

Zapraszamy słuchaczy zainteresowanych udoskonaleniem technik fotografowania na 12-godzinny warsztat fotograficzny pt. „Obrazy światłem malowane”. Zajęcia rozpoczynają się 27 września br. o godz. 15:45. Czytaj dalej

Pierwszy wykład ogólny

Uprzejmie informujemy, że od 3 października rozpoczynają się regularne wykłady ogólne. Pierwszy wykład pt. „Znaj swoje prawa” wygłosi Katarzyna Mazur, Rzecznik Praw Konsumenta. Czytaj dalej

Jesienny Rajd Międzypokoleniowy

Zapraszamy do zapoznania się z programem Jesiennego Rajdu Międzypokoleniowego Obrocz – Sochy – Zwierzyniec – Biały Słup, który odbędzie się 22 września 2016 r. Czytaj dalej

Zajęcia na basenie

Informujemy, że zajęcia sprawnościowe na basenie rozpoczną się od przyszłego czwartku, 22 września 2016 r.

Nieczynne biuro

Informujemy, że ze względów organizacyjnych biuro ZUTW w dn. 20 września (wtorek) będzie nieczynne. Za utrudnienia przepraszamy.

Spotkanie organizacyjne

Przypominamy, że spotkanie dotyczące organizacji roku akademickiego 2016/2017 odbędzie się 29 sierpnia 2016r. (poniedziałek) w sali widowiskowej Zamojskiego Domu Kultury o godz. 11:00. Czytaj dalej

Zapisy na rok akad. 2016/2017

Zarząd Stowarzyszenia ZUTW ogłasza zapisy dla słuchaczy na zajęcia naszego Uniwersytetu w roku akademickim 2016/2017 w okresie od 23 maja do 30 czerwca b.r. w biurze Stowarzyszenia przy ul. Akademickiej 8 p. 15, w poniedziałki, wtorki i środy w godz. 9:00-15:00. Czytaj dalej

Działalność Uniwersytetu w okresie sierpień – wrzesień 2016r.

Działania w ramach realizacji programu „Aktywny Senior- Zdrowy Senior” współfinansowanego przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w ramach Rządowego programu ASOS 2016 oraz z programu „Szkoła pięknej starości” dofinansowanego z budżetu Miasta Zamość.

Czytaj dalej

Seniorzy Seniorom

Informujemy, że w dn. 26 sierpnia 2016 r. (piątek) odbędą się I warsztaty komunikacji wewnątrzpokoleniowej „Seniorzy Seniorom”. Członkowie Zarządu, Rada Słuchaczy oraz liderzy grup zainteresowań spotkają się z seniorami w Krasnobrodzie. Czytaj dalej

ASOS 2016

„Aktywny Senior-zdrowy Senior” – to tytuł programu, który realizujemy w naszym uniwersytecie w bieżącym roku. Nasz projekt uzyskał pozytywną opinię w konkursie ASOS 2016r. i dofinansowanie z Ministerstwa Rodziny,  Pracy i Polityki Społecznej  w wysokości 48 610 zł. Czytaj dalej

Sprawozdanie z dzialalności

Od dnia 17 listopada 2015 r. Stowarzyszenie Zamojski Uniwersytet Trzeciego Wieku posiada status organizacji pożytku publicznego. Czytaj dalej

Ankieta ZDK

Szanowni Państwo,  zwracam się z prośbą o udział w badaniu zainteresowania i zapotrzebowania na nowe produkty i usługi kulturalne oferowane przez Zamojski Dom Kultury. Czytaj dalej

Sprawy organizacyjne

Rok akademicki 2015/2016 dobiegł końca. Dziękujemy wszystkim słuchaczom za pracę i udział w zajęciach w minionym roku. Życzymy udanych wakacji i wspaniałej pogody w trakcie wypoczynku. Czytaj dalej

Bałkany – fotogaleria

Zachęcamy do obejrzenia zdjęć z ostatniej wycieczki dla słuchaczy ZUTW na Bałkany w dniach 4-12 czerwca 2016 r.

Czytaj dalej

Wyjazd do Warszawy – ZMIANA

Uprzejmie informujemy o zmianie w programie wyjazdu do Warszawy 24 czerwca 2016r. O godz. 15:00 dla uczestników wyjazdu przewidziany jest obiad w restauracji muzealnej Besamim przy Muzeum Żydów Polskich w Warszawie. Obiad jest całkowicie sfinansowany ze środków ASOS 2016.

Czytaj dalej

Piknik końcoworoczny

Z okazji zakończenia roku akademickiego 2015/2016 serdecznie zapraszamy na piknik wiosenny, który odbędzie sie 14 czerwca br. (wtorek) w miejscowości Kaczórki. Czytaj dalej

Noc Bibliotek

„Książnica Zamojska” zaprasza babcie i dziadków wraz z wnukami na „Wieczorne bajanie”
4 czerwca (sobota) o godz. 18.00 na ul. Kamiennej w Zamościu. Czytaj dalej

Spotkanie w Dzierążni

Dom Kultury Gminy Krynice zaprasza na spotkanie poetyckie w Dzierążni 55 (Dom Państwa Samulaków) 18 czerwca 2016 r. o godz. 17.00 (sobota).
Czytaj dalej

Wycieczka na Bałkany

Zachęcamy do zapoznania się z kilkoma poradami przed wyjazdem na Bałkany. Wyjazd: 4 czerwca 2016r. godz. 4:00 z parkingu przy ul. Partyzantów (obok dawnej siedziby PZU). Czytaj dalej

Senioreada ZUTW 2016

Zapraszamy do zapoznania się z programem Seniorady ZUTW, która odbędzie się w najbliższy poniedziałek 30 maja 2016r. na stadionie OSiR w Zamościu. Czytaj dalej

Nieczynne biuro

W związku z Senioradą w dn. 30 maja 2016 r. biuro ZUTW będzie nieczynne.

Wpłaty rekrutacyjne będzie można uiszczać u naszej pracownicy, Aleksandry Czyż, na OSiRze w trakcie trwania Seniorady.

Odwołane zajęcia z literatury

Z przykrością informujemy, że jutrzejsze zajęcia z Wiedzy o Literaturze nie odbędą się.

Spotkanie podsumowujące

W najbliższy poniedziałek, 23 maja, serdecznie zapraszamy na spotkanie podsumowujące rok akademicki 2015/2016. Spotkanie odbędzie się w budynku WSZiA przy ul. Sienkiewicza. Prezes i Zarząd ZUTW.

Wycieczka na Roztocze

Informujemy, że są jeszcze wolne miejsca na wycieczkę na Roztocze Południowe w dn. 19 maja 2016 r. Szczegółowe informacje można uzyskać u p. Stefanii Twardowskiej – tel. 506 368 277

Zaproszenie na warsztaty

Zachęcamy do zapoznania się z ofertą bezpłatnych warsztatów „Aktywni Seniorzy- liderami w swoim otoczeniu”. Informacje znajdą Państwo na plakacie poniżej oraz na stronie www.magicznyogrod.org

Czytaj dalej

VII Zamojska Noc Muzeów

Zapraszamy do zapoznania się z programem tegorocznej nocy muzeów, która odbędzie się 14/15 maja pod hasłem „Ludzie, pasje, kolekcje”. Czytaj dalej

Odwołany wykład

Uprzejmie informujemy, że w najbliższy poniedziałek (16 maja) wykład ogólny nie odbędzie się. Życzymy miłego spędzenia wolnego czasu :)

Harmonogram na maj

Zapraszamy do zapoznania się z harmonogramem zajęć na maj: Czytaj dalej

Komunikat dla osób jadących na wycieczkę na Bałkany

W dn. 9 maja przed wykładem ogólnym będzie zbierana kolejna rata wpłaty na wycieczkę na Bałkany.

Program wycieczki

Program wycieczki dla członków „Klubu miłośników starych parków i ogrodów” do arboretum w Bolestraszycach i zespołu zamkowo-parkowego w Krasiczynie. Czytaj dalej

Program rajdu

Program rajdu „Szlakami Roztocza Środkowego” w dn. 10 maja 2016 r. Czytaj dalej

Muzealna majówka z historią

Muzeum Fortyfikacji i Broni Arsenał Oddział Muzeum Zamojskiego zaprasza na Muzealną majówkę z historią. Czytaj dalej →

Nieczynne biuro

Uprzejmie informujemy, że dn. 2 maja (poniedziałek) biuro ZUTW będzie nieczynne.

Wycieczka do Bolestraszyc i Krasiczyna

Klub Miłośników Starych Parków i Ogrodów zaprasza na wycieczkę do arboretum w Bolestraszycach i do Krasiczyna w dn. 12 maja 2016r. Czytaj dalej

Sprostowanie do 5 maja

Z przyczyn obiektywnych   zajęcia  dla  SWoL odbędą się w w piątek dnia 6 maja w Zamojskim Domu Kultury o godz. 11.00. Zapraszamy wszystkich chętnych  na montaż słowno-muzyczny z okazji rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 Maja.

Spotkanie miłośników ogrodów

Ostatnie spotkanie z architekt mgr inż. Renatą Terlecką w ramach Klubu miłośników starych parków i ogrodów odbędzie się z piątek 22 kwietnia o godz. 10:00 w pracowni architektonicznej Centrum Kształcenia Praktycznego przy ul. Szczebrzeskiej (w głębi za budynkiem ZSP nr 5, dawny Zespół Szkół Rolniczych).

Ostatnie wykłady ogólne w kwietniu

W czwartek 21 kwietnia wykład ogólny dla całego uniwersytetu pt. „Japonia- wzór i ostrzeżenie” wygłosi dr Zofia Zaorska.

W poniedziałek 25 kwietnia wykład ogólny pt. „Stres i depresja u osób starszych, cz. II” wygłosi Chmielewski Zbigniew, specjalista psycholog kliniczny.

Zmiana w grafiku

Przypominamy o zmianie sal i zajęć w najbliższym tygodniu:

 • W dn. 21 04(czwartek) w WSZiA o godz. 11.00 odbędą się zajęcia ogólne dla całego uniwersytetu.. Wykład poprowadzi dr Zofia Zaorska.
 • 22 04 o godz. 15.30 zapraszamy na spotkanie literacko-muzyczne pt „Wiosenny zawrót głowy, czyli misz-masz, czyli co mi w duszy gra”. Spotkanie odbędzie się w Spółdzielni Mieszkaniowej im. W. Łukasińskiego
 • W dn. 5 05 zajęcia dla SWoL odbędą się w Zamojskim Domu Kultury o godz. 11.00. Zapraszamy na montaż słowno-muzyczny z okazji rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 Maja

Spotkania w ramach Klubu miłośników starych parków i ogrodów

Zapraszamy na spotkania w ramach Klubu miłośników starych parków i ogrodów

 • 15 kwietnia 2016r., godz. 10:00. Książnica Zamojska. „Historia ogrodów w zarysie. Charakterystyka stylów ogrodowych”

Czytaj dalej

Wyniki badań

Wyniki z badań  sprawnościowych przeprowadzonych przez pracowników Uniwersytetu Rzeszowskiego będą rozdawane w poniedziałek 4 kwietnia przed wykładem ogólnym (wyniki można też odebrać w biurze ZUTW). Osoby, które nie dostarczyły do tej pory ankiet proszone są o przyniesienie ich w poniedziałek.

Walne Zebranie Członków ZUTW

Na podstawie Statutu Stowarzyszenia Zamojski Uniwersytet Trzeciego Wieku § 16 pkt. 2, Zarząd zwołuje doroczne Walne Zebranie Członków w dniu 11 kwietnia 2016 roku w sali Zamojskiego Domu Kultury o godz. 11.00 – I termin, 11.15 – II termin.

Czytaj dalej

Biuro ZUTW

Informujemy, że w dniach 21, 22, 23 oraz 28 i 29  marca biuro ZUTW będzie nieczynne.

Wycieczki

Plan wycieczek, rajdów i wyjazdów w II semestrze roku akademickiego 2015/2016. Czytaj dalej

Jeden procent

Stowarzyszenie Zamojski Uniwersytet Trzeciego Wieku uzyskało status organizacji pożytku publicznego. Prowadzimy działalność na rzecz osób starszych polegającą na utrzymaniu sprawności fizycznej, psychicznej i społecznej seniorów. Czytaj dalej

Odwołany wykład

Informujemy, że wykład ogólny w dniu 7 marca NIE ODBĘDZIE SIĘ. Zapraszamy 14 marca 2016 r.

Ankiety

Ankiety od uczestników badań sprawnościowych przeprowadzonych w środę 24 lutego przez pracowników Uniwersytetu Rzeszowskiego będą zbierane w poniedziałek przed wykładem ogólnym.

Kurs komputerowy

We wtorek, 1 marca, odbędą się pierwsze zajęcia warsztatów komputerowych pt.: „Komputer i internet jest też dla nas”, dofinansowanego z budżetu miasta Zamość w ramach programu „Szkoła pięknej starości”. Czytaj dalej

Pamięci Żołnierzy Wyklętych

Dnia 29 lutego, o godz. 17.00 w Muzeum Fortyfikacji i Broni Arsenał Oddział Muzeum Zamojskiego odbędzie się spotkanie poświęcone pamięci Żołnierzy Wyklętych. Spotkanie zorganizowane w ramach Przystanku Historia IPN Zamość, działającego w Muzeum Fortyfikacji i Broni Arsenał. Czytaj dalej

Plan wykładów ogólnych

Terminy i tematy wykładów ogólnych w II semestrze roku akademickiego 2015/2016: Czytaj dalej

Bezpłatne porady prawne

Od początku roku 2016 na terenie całej Polski, w tym w Zamościu, rozpocznie funkcjonowanie system darmowej pomocy prawnej, obejmujący m.in. seniorów po ukończeniu 65 lat. Czytaj dalej

Spotkanie klubu

Zapraszamy na pierwsze spotkanie Klubu Miłośników Starych Parków i Ogrodów w dn. 23 lutego 2016r. na godz. 10:00. Spotkanie odbędzie się przy ul. Akademickiej 8, w pokoju nr 15. Czytaj dalej

Spektakl Mazowsza

„Cud mniemany, czyli Krakowiacy i Górale” to humorystyczny spektakl muzyczny odtworzony przez zespół Mazowsze z okazji jubileuszu 65-lecia istnienia. Spektakl odbędzie się 26 kwietnia 2016 r. Zapisy przyjmuje p. Krystyna Łepik.

Kurs komputerowy

Rozpoczynamy zapisy na kurs komputerowy dla początkujących pt.: „Komputer i internet jest też dla nas”. Osoby zainteresowane proszone są o zapisywanie się w biurze lub w trakcie wykładów ogólnych. Ilość miejsc ograniczona. Planowane rozpoczęcie zajęć – 1 marca 2016 r.

Szkoła pięknej starości

Od 1 stycznia do 31 grudnia Stowarzyszenie Zamojski Uniwersytet Trzeciego Wieku realizuje program z zakresu ochrony i promocji zdrowia zdrowia pt.: Szkoła pięknej starości” dofinansowany kwotą 11500 zł z budżetu miasta Zamość.

Czytaj dalej

Wykład o UE

W dn. 22 lutego 2016r. o godz. 11:00 w sali 202 w WSZiA wykład z zakresu funkcjonowania Unii Europejskiej wygłosi dr hab. Wojciech Orłowski. Zapraszamy osoby zainteresowane.

Grafik zajęć z Wiedzy o Regionie

Zapraszamy do zapoznania się z grafikiem zajęć z wiedzy o regionie w semestrze II roku akademickiego 2015/2016. Czytaj dalej

Zapraszamy na wykład

W dn. 15 lutego 2016r. o godz. 11:00 w sali 202 w WSZiA odbędzie się wykład pt. „Prawidłowe żywienie podstawą zdrowia osoby starszej”, który wygłosi wygłosi Weronika Oleszczak-Momot. Zapraszamy osoby zainteresowane.

Podsumowanie orszaku

29 stycznia odbyło się w zamojskiej delegaturze Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego uroczyste podsumowanie Orszaku Trzech Króli. Poprowadziła je Małgorzata Farion, prezes Stowarzyszenia Sympatyków Orszaku Trzech Króli w Zamościu. Przypominamy, że słuchacze Stowarzyszenie Zamojski Uniwersytet Trzeciego Wieku także brali udział w Orszaku. Czytaj dalej

Dzień Babci i Dziadka

Pełne humoru było tegoroczne święto Babci i Dziadka w Uniwersytecie Trzeciego Wieku. Kabaret „Srebrni” przez ponad godzinę zabawiał słuchaczy przygotowanym przez siebie programem artystycznym.

Dziękujemy za wspaniałą dawkę śmiechu!

Czytaj dalej

Spotkanie z Zofią Kucówną

Zapraszamy do obejrzenia zdjęć ze spotkania literackiego z Zofią Kucówną, które odbyło się 27 stycznia 2016r. w Zamojskim Domu Kultury.

Czytaj dalej

Zapraszamy na kulig

Zapraszamy do zapoznania się z programem kuligu. Wyjazd 28 stycznia 2016r. (czwartek), godz. 9:45, parking przy PZU. Czytaj dalej

Konkurs fotograficzny

Magazyn „Głos Seniora” organizuje konkurs fotograficzny pt. „Zima oczami Seniora”. Konkurs trwa od 8 do 31 stycznia 2016. W tym czasie każda osoba może przesłać maksymalnie 2 zdjęcia, w formie elektronicznej na adres kontakt@manko.pl lub pocztą na nośniku CD na al. Słowackiego 46/30, 30-018 Kraków. Czytaj dalej →

Muzealna Sobota Babci i Dziadka z Wnukami

Już niedługo Dzień Babci i Dziadka. Zapraszamy zatem wszystkie Babcie i Dziadków wraz z Wnukami na wyjątkowe spotkania w Muzeum Fortyfikacji i Broni Arsenał. Czytaj dalej

Zmiana terminu wycieczki

Na wniosek uczestników wycieczki na Bałkany ulega zmianie termin wyjazdu. Wycieczka odbędzie się w dniach 4-12 czerwca 2016 r. Zobacz więcej informacji o wycieczce

Zapraszamy na wykład

W dn. 25 stycznia 2016r. o godz. 10:00 w sali 202 w WSZiA odbędzie się wykład Piotra Żerebca nt. „Najnowsze trendy w fizjoterapii stosowanej”. Zapraszamy osoby zainteresowane.

Wykład o historii pieniądza

W dn. 18 stycznia 2016r. o godz. 11:00 w sali 202 w WSZiA odbędzie się kolejny wykład z zakresu historii pieniądza pt. „Królewskie monety, czyli 100 lat polskiego pieniądza”.
Zapraszamy osoby zainteresowane.

Orszak Trzech Króli

Zapraszamy do obejrzenia zdjęć z Orszaku Trzech Króli, w którym brali też udział członkowie Zamojskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku.

Czytaj dalej

Wspólne śpiewanie kolęd

Informacja dla osób, które zapisały się na wspólne śpiewanie kolęd: W dniu 29 I (piątek) o godz. 15.30 w Świetlicy Osiedlowej Spółdzielni Mieszkaniowej im Łukasińskiego przy ul. Orzeszkowej Studium Wiedzy o Literaturze organizuje spotkanie literacko-kolędowe. Zapraszamy!

Zaproszenie

Zapraszam członków Zarządu oraz Radę Słuchaczy na wspólne posiedzenie w dn. 11 tycznia 2016r. o godz. 11:30 w świetlicy osiedlowej SM im. Łukasińskiego przy ul. Orzeszkowej (przy zielonym ryneczku).

Posiedzenie poświęcone będzie omówieniu programu działań na rok 2016.

Czytaj dalej

Odwołany wykład

Informujemy, że w dniu 11 stycznia 2016 r. wykład ogólny nie odbędzie się.

Informacja o zajęciach

Informujemy, że pierwsze zajęcia po przerwie świąteczno-noworocznej odbędą się 7 stycznia 2016r. Zajęcia Studium Wiedzy o Literaturze będą poświęcone twórczości Swiatłany Aleksijewicz, laureatki Nagrody Nobla.

Zapraszamy na wycieczkę

Zapraszamy na wycieczkę pod hasłem: „Na styku kultur – poznajemy urokliwe i egzotyczne Bałkany” – Serbia, Czarnogóra, w dniach 4-12 czerwca 2016 r.

W programie oprócz zwiedzania (Belgradu, Kotoru, Mostaru, Sarajewa i innych miejsc zabytkowych) przewidziany jest czas na wypoczynek, plażowanie, kąpiele. Czytaj dalej

Uwolnić ukryte talenty

7 grudnia br. o godz. 10.00 serdecznie zapraszamy do Bursy Międzyszkolnej nr 2 na otwarcie wystawy rękodzieła artystycznego pt. „Uwolnić ukryte talenty”. Czytaj dalej

Zapraszamy na wykład

W dn. 7 grudnia 2015r. o godz. 11:00 w sali 202 w WSZiA odbędzie się wykład nt. „Idea Wiosek Dziecięcych SOS”. Zapraszamy osoby zainteresowane.

Poetyckie Mikołajki

Zespół wiedzy o literaturze zaprasza na poetyckie Mikołajki- 3 grudnia (czwartek) godz. 11:00 w Książnicy Zamojskiej.

Mamy nową RADĘ SŁUCHACZY

W wyniku wyborów przeprowadzonych we wszystkich grupach wyłoniono Radę Słuchaczy. W skład jej wchodzą starostowie grup i liderzy zespołów zainteresowań. Czytaj dalej

Spotkanie Rady Słuchaczy

Serdecznie zapraszam Radę Słuchaczy na spotkanie w dn. 1 grudnia o godzinie 12:30 do biura Stowarzyszenia przy ul. Akademickiej 8 p. 15.

Czytaj dalej

Zaproszenie na wystawę

9 grudnia o godz. 14.00 w sali wystaw czasowych Muzeum Zamojskiego odbędzie się  uroczyste otwarcie wystawy pt. „Jan Zamoyski  konflikty zbrojne Rzeczpospolita Europa”.

Czytaj dalej

Światowy Dzień Turysty

Miło nam poinformować, że z okazji Światowego Dnia Turysty Prezydent Miasta Zamość Pan Andrzej Wnuk uhonorował dyplomem i pięknym albumem „Polska” naszą koleżankę Panią Krystynę Łepik, która od wielu lat prowadzi w naszym Uniwersytecie Studium wiedzy o Regionie oraz organizuje rajdy piesze „Seniorzy na szlakach Roztocza” i wycieczki turystyczno-krajoznawcze po najpiękniejszych zakątkach naszego kraju.

Gratulujemy serdecznie!

Spotkanie z babińcem

Zamiast wykładu ogólnego w poniedziałek 30 listopada 2015 r. serdecznie zapraszamy na prezentację ubrań oraz dodatków (ciuszki, szale, nakrycia głowy, torebki, biżuteria).

Czytaj dalej

Dom seniora „Vigor”

Rozpoczęła się rekrutacja do dziennego domu seniora „Vigor”. Będzie to pierwsza tego typu placówka w naszym mieście. Rozpoczęcie zajęć planowane jest na początek grudnia.

Czytaj dalej

Wykład ogólny

W dniu 23 listopada 2015r. wykład nt. „Współczesne uwarunkowania wewnętrzne polityki zagranicznej i bezpieczeństwa Ukrainy” wygłosi dr Kazimierz Chrzanowski.

Czytaj dalej

Studium Wiedzy o Literaturze informuje

W czwartek 22 XI w książnicy o godz. 11.00 będzie wykład mgr Marcina Stachyry „O wpływie mediów na człowieka”. Zapraszamy

Rajd – fotogaleria

Zapraszam do obejrzenia galerii zdjęć z Rajdu „Seniorzy na szlakach Roztocza”, który odbył się 15 października br.

Czytaj dalej

Spotkanie opłatkowe

Serdecznie zapraszamy na spotkanie opłatkowe, które odbędzie się 16 grudnia 2015 r. w Zamojskim Domu Kultury o godz. 11:00.

Finanse dla seniora

W poniedziałek 16 listopada 2015 r. o godz.11.00 mgr Marek Momot wygłosi wykład nt. „Finanse dla seniora- bezpieczne transakcje gotówkowe i bezgotówkowe”. Wszystkich chętnych słuchaczy ZUTW zapraszamy do sali 202 w budynku Wyższej Szkoły Zarządzania i Administracji przy ul. Sienkiewicza 22.

Wystawa prac

Stowarzyszenie Zamojski Uniwersytet Trzeciego Wieku- zespół malarski oraz Biuro Wystaw Artystycznych Galeria Zamojska zapraszają na otwarcie wystawy prac zespołu malarskiego ZUTW dn. 18 listopada 2015r. o godz. 14:00.

Wystawa czynna do 25 listopada 2015r. [BWA, ul. Staszica 27]

Wykład

W dn. 9 listopada 2015r. wykład nt. „Anatomia i fizjologia ucha – patologie słuchu i sposoby ich rehabilitacji” wygłosi lekarz med. Beata Skrzyńska-Sękowska.
Wykład odbędzie odbędzie się o godz. 11:00 w sali 202 WSZiA przy ul. Sienkiewicza.

Przełożone zajęcia

Zajęcia z Wiedzy o sztuce z dn. 10 listopada 2015r. zostają przełożone na 17 listopada 2015r. na godz. 11:00 w Sali Koncertowej Muzeum Zamojskiego. W dn. 10 listopada 2015r. zapraszamy słuchaczy  na godz. 17:00 do Muzeum Fortyfikacji i Broni na otwarcie wystawy „Egzotyczna Europa. W 100. rocznicę śmierci Józefa Brandta”

Grafik zajęć

Wiedza o Regionie

 • 25 lutego 2016 r. Historia Kina „Stylowy” Muzeum- Sala Koncertowa
 • 31 marca 2016 r. 100-lecie zamojskiej kolei Muzeum- Sala Koncertowa
 • 14 kwietnia 2016 r. Ciekawostki turystyczne Zamościa Muzeum- Sala Koncertowa
 • 28 kwietnia 2016 r. Wycieczka do Sieniawy i Jarosławia
 • 10 maja 2016 r. Rajd pieszy- Roztocze Środkowe i okolice Józefowa
 • 24 maja 2016 r. Historia pałacu w Klemensowie i parku w Klemensowie (wycieczka)

STUDIUM WIEDZY O LITERATURZE

Lp. Data Tematyka zajęć Godz. Miejsce Prowadzący
1. 18 II „Kazimiera Iłłakowiczówna- niezwykła osobowość” 11 Książnica Zamojska Janina Czerwieniec
2. 3 III „Myśl pedagogiczna w twórczości Bolesława Prusa” ks. prof. dr hab Czesław Galek
3. 17 III „Wielkanocne zwyczaje w Polsce i w Europie” ZDK Cecylia Witek/Alicja Małek
4. 7 IV „Niebezpieczna leksyka dla współczesnego języka polskiego” Książnica Zamojska Prof. Halina Wiśniewska
5. 18 IV godz. 11:00 Wykład ks. prof. Czesław Galek
6. 21 IV godz. 11:00 „Japonia- wzór i ostrzeżenie” WSZIA Dr Zofia Zaorska
7. 22 IV godz. 15:30 Spotkanie literacko-muzyczne pt „Wiosenny zawrót głowy, czyli              misz-masz, czyli co mi w duszy gra” Spółdzielnia Mieszkaniowa im. W. Łukasińskiego
8. 6 maja, godz. 11:00 montaż słowno-muzyczny  z okazji rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 Maja Zamojski Dom Kultury Cecylia Witek
9. 19 maja „Pamiętnikarstwo polskie: Maria Mejbaum
10. 15/lub 22 IV „Wiosenny zawrót głowy” 15.30 Społdz.. Mieszk. Łukasińskiego Cecylia Witek

Terminy i tematy wykładów ogólnych:

(poniedziałki, WSZiA przy ul. Sienkiewicza, sala. 202, godz. 11:00)

 • 15 lutego 2016r. – „Prawidłowe żywienie podstawą zdrowia osoby starszej” Weronika Oleszczak-Momot
 • 22 lutego 2016r. – „Karta praw podstawowych Unii Europejskiej” dr hab. Wojciech Orłowski
 • 29 lutego 2016r. – „Psychologiczny obraz starości” Zbigniew Chmielewski
 • 14 marca 2016r. – „Stres i depresja u osób starszych” Zbigniew Chmielewski
 • 4 kwietnia 2016r. – „Borelioza” Weronika Oleszczak-Momot
 • 11 kwietnia 2016r. – Walne Zebranie Sprawozdawcze Członków
 • 21 kwietnia 2016r. – „Japonia- wzór i ostrzeżenie” Zofia Zaorska

 

Wycieczki, rajdy i wyjazdy

 • 26 kwietnia 2016r. – wyjazd na spektakl „Cud mniemany, czyli Krakowiacy i Górale” [Otrębusy] – organizator Krystyna Łepik i Ryszard Piluś;
 • 28 kwietnia 2016r. – wycieczka do Sieniawy i Jarosławia [dla członków Studium wiedzy o regionie i członków Klubu Miłośników Starych Parków i Ogrodów] – organizator Krystyna Łepik i Anna Grymuza;
 • 12 maja 2016r. – Rajd Pieszy [Roztocze Środkowe]
 • 16-19 maja – wycieczka w Pieniny
 • 24 maja 2016r. – wycieczka do Klemensowa („Historia pałacu i parku w Klemensowie”)
 • 30 maja 2016r. – Seniorada
 • 4-12 czerwca 2016r. – wycieczka na Bałkany, „Poznajemy urokliwe i egzotyczne Bałkany”
 • 14 czerwca 2016r. – Piknik wiosenny z okazji zakończenia roku akademickiego
 • 24 czerwca 2016r. – wyjazd do Warszawy, zwiedzanie Pałacu Na Wyspie i Parku Łazienkowskiego, udział w spektaklu „Bajadera” w Teatrze Wielkim.

Relacja z rajdu!

W dn. 15 października 2015 r. Seniorzy z Zamojskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku zrealizowali zaplanowane zadanie. Mimo niezbyt sprzyjającej pogody o godz. 9:00 na parkingu zebrało się 211 uczestników rajdu, w tym nasi goście z Klubu Seniora w Skierbieszowie.

Pod opieką 4 kierowników autokarów i 3 przewodników turystycznych grupa wyruszyła ma trasę do Józefowa. Po zwiedzeniu cmentarza żydowskiego i kamieniołomów pojechaliśmy w Puszczę Solską na starty dla poszczególnych tras turystycznych. Wędrówka po lesie, urozmaicona grzybobraniem, oglądaniem miejsc szczególnych w okresie walk partyzanckich zakończyła się w Domu Kombatanta w Osuchach.

Czytaj dalej

Grafik zajęć 2015/2016

Prosimy o zapoznanie się z grafikiem zajęć w roku akademickim 2015/2016.

Czytaj dalej

KOMUNIKAT

Zajęcia z języka angielskiego dla grupy podstawowej będą odbywały się w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 przy ul. Akademickiej 8 (wejście od Kościoła św. Katarzyny), o godz. 13:30 (numer sali zostanie podany na wykładzie).

ZAWIADOMIENIE

Członkowie Stowarzyszenia Zamojski Uniwersytet Trzeciego Wieku (wszyscy):

Na podstawie § 16 p. 4 Statutu Stowarzyszenia Zarząd zwołuje nadzwyczajne zebranie członków Stowarzyszenia w dn. 19 października o godz. 10:00 (pierwszy termin), 10:30 (drugi termin) w gmachu WSZiA przy ul. Sienkiewicza, sala 202.

Czytaj dalej

Inauguracja 2015/2016

Zapraszamy do obejrzenia galerii zdjęć z Uroczystej Inauguracji Roku Akademickiego 2015/2016 na Zamojskim Uniwersytecie Trzeciego Wieku.

Czytaj dalej

Wycieczka do Żarnowca

AKTUALIZACJA 2 Informuję, ze w związku z rozszerzeniem programu zwiedzania o Muzeum Lamp Naftowych (na prośbę uczestników) koszt wycieczki uległ podwyższeniu o 5 zł (koszt biletu) i całkowita suma do zapłaty wynosi 75 zł. Cecylia Witek

Czytaj dalej

Rok akademicki 2015/16

SPOTKANIE INFORMACYJNO-ORGANIZACYJNE dla WSZYSTKICH SŁUCHACZY odbędzie się 24.09. 2015 r. o godz.11.00 w Sali widowiskowej ZAMOJSKIEGO DOMU KULTURY.

Uroczysta inauguracja roku akademickiego 2015/16 odbędzie się 5 października 2015 r. o godz.11.00 w Centrum Kultury Filmowej „Stylowy”.

Zapraszamy!

Rajd pieszy

Serdecznie zapraszamy 15 października br. na rajd pieszy ”Seniorzy na szlakach Roztocza – szlakiem walk partyzanckich Puszczy Solskiej”.

Czytaj dalej

Zapisy

ZAPISY na rok akademicki 2015/16 Zamojskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku dla dotychczasowych słuchaczy przyjmowane są w Sekretariacie Zamojskiego Domu Kultury w okresie: 24 sierpnia do 11 września br.

Zasady finansowania poszczególnych form pracy pozostają takie same, jak w roku ubiegłym.

Rekrutacja nowych członków ZUTW

Osoby, które chcą zapisać się na pierwszy rok zajęć w uniwersytecie zapraszamy do naszej nowej siedziby przy ul. Akademickiej 8. pokój 15 (dawniej siedziba Zespołu Szkół Elektrycznych – wejście od Kościoła św. Katarzyny) w dniach od 7 – 17 września br.

Czytaj dalej

Sprawozdanie 2014/2015

Sprawozdanie z działalności Zamojskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku. Rok akademicki 2014/2015.

Czytaj dalej

KOMUNIKAT

Informujemy, że od 1 lipca 2015 roku biuro Stowarzyszenia zostało przeniesione na ulicę Akademicką 8 p. 15 w Zamościu.

Biuro będzie czynne od 1 września 2015 roku.

Zakończenie Roku Akademickiego 2014/2015

9 czerwca 2015 roku zakończyliśmy już XIII rok akademicki w naszym Uniwersytecie.

W auli Wyższej Szkoły Zarządzania i Administracji wysłuchaliśmy bardzo interesującego wykładu nt. „Roli kobiet w pomocy humanitarnej i współpracy rozwojowej Unii Europejskiej” wygłoszonego przez Panią Katarzynę Pszczoła reprezentującą Przedstawicielstwo Komisji Europejskiej w Polsce.

Dyplomy Rektora WSZiA z gratulacjami otrzymali słuchacze aktywnie uczęszczający na zajęcia w latach 2005 – 2015 oraz 2008 – 2013. W części artystycznej wystąpiła grupa wokalna „GAUDEAMUS”.

Czytaj dalej

Konferencja naukowa

Komisja Urbanistyki i Architektury Polskiej Akademii Nauk Oddział w Krakowie i Urząd Miasta Zamościa zapraszają na konferencję naukową nt.: „Przestrzeń kulturowa Zamościa: urbanistyka, architektura, krajobraz, życie miasta” w dniu 15.06.2015 roku, Sala Consulatus, Ratusz Zamojski, Rynek Wielki 13, 22 – 400 Zamość, godz. 9:00 – 13:00.

Czytaj dalej

Fotogaleria z graduacji

Zapraszamy do obejrzenia fotogalerii z uroczystej graduacji, która odbyła się 9 czerwca br. w Wyższej Szkole Zarządzania i Administracji w Zamościu.

Wykład gradacyjny pt. „Rola kobiet w pomocy humanitarnej i współpracy rozwojowej Unii Europejskiej” wygłosiła Pani Katarzyna Pszczoła.

Czytaj dalej

Seniorada 2015

Zapraszamy do zapoznania się z Programem Se­nio­ra­dy 2015, która planowana jest na dzień 10 czerwca 2015 roku.
Czytaj dalej

Uroczyste Zakończenie Roku Akademickiego 2014/2015

Uprzejmie informujemy wszystkich naszych słuchaczy, że uroczyste zakończenie bieżącego roku akademickiego odbędzie się 9 czerwca 2015 roku /wtorek/ o godz. 11.00 w Wyższej Szkole Zarządzania i Administracji w Zamościu przy ulicy Sienkiewicza w sali 105.

Czytaj dalej

Zaproszenie na wykład ogólny

1.06.2015 r. /poniedziałek/ zapraszamy słuchaczy na ostatni wykład ogólny nt. „Być bezpiecznym”, który wygłosi mgr Piotr Tytoń oraz prezentację Internetu szerokopasmowego – Urząd Marszałkowski w Lublinie. Miejsce wykładu: Wyższa Szkoła Zarządzania i Administracji przy ulicy Sienkiewicza, godz. 11.00 sala 105.

UWAGA!

Informujemy, że planowany wykład na dzień 8 czerwca 2015 roku został odwołany.

Studium Wiedzy o Regionie

W dniu 28 maja 2015 roku /czwartek/ o godz. 11.00 zapraszamy na wykład Studium Wiedzy o Regionie, który wygłosi mgr Maria Późniak nt. „Pamiątki rodu Czartoryskich w kryptach kościoła w Sieniawie”. Wykład odbędzie się w Muzeum Zamojskim.

Noc Bibliotek

30 maja 2015 roku Biblioteka Pedagogiczna w Zamościu, ul. Sienkiewicza 5 zaprasza na I Ogólnopolską Noc Bibliotek. Start godz. 15.00. Czytaj dalej

Grafik zajęć!

Uprzejmie informujemy, że w bieżącym roku akademickim wykłady ogólne odbywać się będą do dnia 8 czerwca 2015 roku.

Rok akademicki 2014/2015 zakończymy Senioradą oraz wiosennym piknikiem na Roztoczu w dniu 10 czerwca 2015 roku.

Pozostałe zajęcia odbywać się będą bez zmian.

Najbliższy wykład:

1.06.2015 r. /poniedziałek/ – wykład nt. „Być bezpiecznym” wygłosi mgr Piotr Tytoń. Miejsce wykładu: Wyższa Szkoła Zarządzania i Administracji przy ulicy Sienkiewicza, godz. 11.00 sala 105.

 

Spacer po mieście

W dniu 18.05.2015 roku /poniedziałek/ zapraszamy słuchaczy na spacer po mieście z przewodnikiem. Zbiórka pod ratuszem o godz. 11.00.

Uwaga odwołany wykład!

Informujemy, że w dniu 14.05.2015 roku /czwartek/ wykład Studium Wiedzy o Regionie został odwołany.

Wykład ogólny

W dniu 11.05.2015 roku /poniedziałek/ zapraszamy słuchaczy na wykład ogólny. „Czerwień to miłość, biel to serce czyste – piękne są nasze barwy ojczyste” – wykład nt. „Polskiej flagi” wygłosi płk Marek Kwiecień w Wyższej Szkole Zarządzania i Administracji w Zamościu przy ulicy Sienkiewicza o godz. 11.00 w sali 105.

Wykład Studium Wiedzy o Literaturze

W dniu 7 maja 2015 roku /czwartek/ zapraszamy na wykład nt. „Ks. Jan Twardowski – życie i twórczość”, który odbędzie się w Książnicy Zamojskiej przy ulicy Kamiennej o godzinie 11.00.

II Kongres Uniwersytetów Trzeciego Wieku

30 marca 2015 roku w Teatrze Wielkim w Warszawie odbył się II Kongres Uniwersytetów Trzeciego Wieku pod patronatem Pani Anny Komorowskiej. Gościem honorowym był Pan Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Bronisław Komorowski. Czytaj dalej

„Rok dla klimatu”

Nasz uniwersytet również przystąpił w roku bieżącym do realizacji programu „Rok dla klimatu” ogłoszonego przez Fundację „Ziemia i Ludzie”. Czytaj dalej

Aktywny „trzeci wiek”

Nasze stowarzyszenie w roku bieżącym realizuje program pn. Aktywny „trzeci wiek”. Koszt programu wynosi łącznie 29 903,75 zł. W wyniku konkursu ogłoszonego przez Prezydenta Miasta Zamość otrzymaliśmy dofinansowanie programu z budżetu Miasta Zamość w kwocie 9 000 zł. Czytaj dalej

WYSTAWA

Zespół malarski naszego uniwersytetu oraz Bursa Międzyszkolna nr 2 w Zamościu serdecznie zapraszają na otwarcie wystawy prac malarskich dnia 27 kwietnia /poniedziałek/ 2015 r. o godz. 15.00 w Galerii Młodych Bursy Międzyszkolnej nr 2 przy ulicy Szczebrzeskiej 41 w Zamościu. Wystawa będzie czynna do dnia 8 maja 2015 roku.

Wykład Studium Wiedzy o Regionie

W dniu 30 kwietnia 2015 roku /czwartek/ zapraszamy na wykład nt. „Zakon Bazylianów w Zamościu”, który wygłosi mgr Maria Rzeźniak w Muzeum Zamojskim o godzinie 11.00.

Grafik zajęć

Prosimy o zapoznanie się z grafikiem zajęć na najbliższe  dni: Czytaj dalej

Uśmiech seniora

W dniu 13 kwietnia 2015 r. /poniedziałek/ zapraszamy słuchaczy na wykład ogólny pt. „Uśmiech seniora”, który będzie dotyczył śmiechoterapii. Wykład poprowadzi Pani Agnieszka Dźwigalska wolontariuszka Fundacji „Dr Clown”.

Miejsce: Wyższa Szkoła Zarządzania i Administracji w Zamościu przy ul. Sienkiewicza godz. 11.00, sala 105.

ŻYCZENIA ŚWIĄTECZNE

ZDROWYCH I WESOŁYCH
ŚWIĄT WIELKANOCNYCH
ORAZ SPOKOJU I RADOŚCI
W PRAWDZIWIE
WIOSENNYM NASTROJU

WSZYSTKIM NASZYM SŁUCHACZOM
ORAZ SYMPATYKOM

ŻYCZY ZARZĄD STOWARZYSZENIA

Czytaj dalej

Rusza Konkurs „Seniorzy w akcji”

Jesteś osobą 60+? Masz pomysł na działania w swojej społeczności, pasje i doświadczenia, którymi chcesz się podzielić?

Masz 18-35 lat i razem z osobą 60+ chcesz rozkręcić międzypokoleniową akcję?

Zgłoś pomysł na projekt społeczny. Dopracuj go przy wsparciu ekspertów i zdobądź dotację. Czytaj dalej

ZAWIADOMIENIE

Zarząd zwołuje Walne Zebranie Sprawozdawczo – Wyborcze Członków w dniu 16 marca 2015 roku w sali Zamojskiego Domu Kultury przy ulicy Partyzantów o godz. 11.00 – I termin, 11.15 – II termin. Czytaj dalej

KOMUNIKAT

Informujemy, że wykład ogólny w dniu 2 marca br. /poniedziałek/ został odwołany.

GRAFIK ZAJĘĆ NA II SEMESTR ROKU AKADEMICKIEGO 2014/2015

Zapraszamy do zapoznania się z harmonogramem zajęć Uniwersytetu Trzeciego Wieku w semestrze letnim roku akademickiego 2014/2015.

ORGANIZACJA:

 • Semestr trwa od 16 lutego 2015 r. do 15 czerwca 2015 r.
 • Przerwa świąteczna trwa od 30 marca 2015 r. do 7 kwietnia 2015 r. włącznie.

Pierwsze zajęcia po przerwie świątecznej rozpoczynają się  8 kwietnia 2015 r. (gimnastyka).

Czytaj dalej

Zaproszenie na wykład

Zapraszamy wszystkich słuchaczy na pierwszy wykład ogólny po przerwie semestralnej nt. „Lubelskie – oczami Oskara Kolberga”, który wygłosi mgr Maria Rzeźniak w dniu 16 lutego 2015 r. Wykład odbędzie się w Wyższej Szkole Zarządzania i Administracji w Zamościu przy ul. Sienkiewicza o godz. 11.00 w sali 105.

Ciekawe spotkania w Książnicy Zamojskiej

Książnica Zamojska zaprasza słuchaczy ZUTW na najbliższe literackie spotkania:

Od 4 lutego w Galerii EXlibris – wystawa pt. „Wypisy z Żeromskiego  „ – w 90 rocznicę śmierci pisarza.

Od 4 lutego  w holu na I piętrze wystawa poświęcona pielgrzymce Jana Pawła II do Polski.

Czytaj dalej

JEDZIEMY NA WĘGRY!

Serdecznie zapraszamy na kolejną podróż po świecie. Tym razem wybierzemy się do Budapesztu, Egeru i Miszkolca.

W programie wycieczki: zwiedzanie BUDAPESZTU, wieczorny rejs statkiem po Dunaju, Zakole Dunaju: SZENTENDRE (miasteczko malarzy i zakochanych – WYSZEGRAD (ogromna twierdza) – ESZTERGOM (przepiękna bazylika), EGER: zwiedzanie – malowniczego miasteczka zwanego „Małym Krakowem”: zamek, bazylika, minaret, zabytkowe centrum, spacer Doliną Pięknych Kobiet – zakupy wina w piwnicach winnych, kąpiel w basenach termalnych Pięknych Dziewic, zwiedzanie miasta MISZKOLCA. Czytaj dalej

PRZERWA SEMESTRALNA

Od 2 lutego 2015 roku do 14 lutego 2015 roku włącznie – przerwa semestralna (w tym czasie nie przewiduje się organizacji żadnych zajęć). Pierwsze zajęcia po przerwie semestralnej rozpoczną się 16 lutego 2015 roku.

MORANDO 2014

Z wielką radością informuję, że nasza Prezes Pani Zofia Piłat decyzją Kapituły została nominowana do tytułu Zamojska Osobowość Roku „MORANDO 2014”.

Na to wyróżnienie zasługuje w sposób szczególny! Kim jest – wszyscy wiedzą. To pomysłodawczyni i główny organizator wraz z grupą przyjaciół Zamojskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku. Czytaj dalej

GRAFIK ZAJĘĆ NA STYCZEŃ

Prosimy o zapoznanie się z grafikiem zajęć na miesiąc styczeń 2015 r.

08.01.2015 r. – godz. 11.00, Koncert kolęd patriotycznych w wykonaniu Mirosława Berbeckiego „Błogosław Ojczyznę Miłą”. Miejsce: Książnica Zamojska przy ulicy Kamiennej 20.

Czytaj dalej

WIELKA ORKIESTRA ŚWIĄTECZNEJ POMOCY

Dnia 11.01.2015 r. /niedziela/ odbędzie się kolejny finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Tym razem Orkiestra „gra” dla dzieci i osób starszych. Zachęcamy słuchaczy do włączenia się.

Życzenia

zyczenia-bn-2014

Jest taka noc, na którą człowiek
czeka i za którą tęskni. Jest taki wyjątkowy
wieczór w roku, gdy wszyscy obecni gromadzą
się przy wspólnym stole, Jest taki wieczór,
gdy gasną spory, znika nienawiść… Wieczór,
gdy łamiemy opłatek, składamy życzenia…
To noc wyjątkowa…Jedyna…
Niepowtarzalna…Noc Bożego Narodzenia…

RADOSNYCH ŚWIĄT BOŻEGO NARODZENIA
ORAZ DUŻO ZDROWIA W NOWYM ROKU

ŻYCZY PREZES I ZARZĄD STOWARZYSZENIA

„Wesołych Świąt a w Święta niech się niesie Kolęda”

Serdecznie zapraszamy słuchaczy ZUTW na uroczyste spotkanie opłatkowe, które odbędzie się w sali klubowej Zamojskiego Domu Kultury w dniu 18.12.2014 roku /czwartek/ o godzinie 11.00.

Wystawa „Uwolnić ukryte talenty”

Przed spotkaniem opłatkowym 18.12.2014 roku o godz. 10.30 zapraszamy do sali nr 15 Zamojskiego Domu Kultury na wystawę „Uwolnić ukryte talenty”. Na wystawie zostaną zaprezentowane prace zespołów rękodzieła artystycznego i malarstwa.

ZAPROSZENIE NA WYKŁAD

W dniu 15.12.2014 r. /poniedziałek/ o godz. 11.00 Zamojski Uniwersytet Trzeciego Wieku i Zamojskie Amazonki zapraszają na wykład dot. chorób onkologicznych, który wygłosi onkolog dr Beata Ziółkowska. Wykład odbędzie się w Wyższej Szkole Zarządzania i Administracji przy ulicy Sienkiewicza w sali 105.

UWAGA!

W dniu 11.12.2014 r. /czwartek/ o godz. 11.00 zapraszamy na spotkanie Członków Rady Słuchaczy ZUTW, starostów poszczególnych lat lub zastępców oraz liderów grup. Spotkanie odbędzie się w Muzeum Zamojskim w sali muzealnej.

KOMUNIKAT

Informujemy, że 10.12.2014 r. /środa/ o godz. 11.00 w Młodzieżowym Domu Kultury przy ulicy Kamiennej 20 odbędzie się otwarcie wystawy fotograficznej „Mój Zamość”. Autorami prac są słuchacze Zamojskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku.

GRAFIK ZAJĘĆ

8.12.2014 roku o godz. 11.00 zapraszamy naszych Słuchaczy na seminarium Studium Wiedzy o Regionie, które poświęcone będzie „Tablicom pamiątkowym w Zamościu”. Seminarium odbędzie się w Wyższej Szkole Zarządzania i Administracji przy ulicy Sienkiewicza w sali 105.

9.12.2014 roku o godz. 9.00 zapraszamy na ostatni wykład Studium Wiedzy o Sztuce, który wygłosi dr Piotr Kondraciuk. Miejsce wykładu: Muzeum Zamojskie.

Trzymam w ustach pasmo słońca

6 grudnia 2014 roku o godzinie 11.00 w Książnicy Zamojskiej przy ulicy Kamiennej 20 odbędzie się spotkanie poetyckie słuchaczy ZUTW, które głównie poświęcone będzie poezji Haliny Poświatowskiej oraz Marii Pawlikowskiej – Jasnorzewskiej.

Wykład Studium Wiedzy o Literaturze

W dniu 4 grudnia 2014 roku /czwartek/ o godz. 11.00 zapraszamy słuchaczy na wykład Studium Wiedzy o Literaturze nt. „Sigrid Undset i Zofia Kossak – Szczucka – próba charakterystyki twórczości na tle powieści historycznej”, który wygłosi mgr Dorota Piasecka.

Miejsce wykładu: Książnica Zamojska przy ulicy Kamiennej 20.

Wykład Studium Wiedzy o Sztuce

W dniu 2 grudnia 2014 roku /wtorek/ o godz. 9.00 zapraszamy słuchaczy ZUTW na kolejny wykład Studium Wiedzy o Sztuce, który wygłosi dr Piotr Kondraciuk w Muzeum Zamojskim.

ZAPROSZENIE NA WYKŁAD

Informujemy, że w dniu 1 grudnia 2014 roku /poniedziałek/ o godz. 11.00 w Wyższej Szkole Zarządzania i Administracji w sali 105 odbędzie się wykład dot. problemów związanych z zapewnieniem bezpieczeństwa osobom starszym. Wykład wygłosi Oficer prasowy Komendy Miejskiej Policji w Zamościu podinsp. Joanna Kopeć. Zapraszamy wszystkich zainteresowanych.

GRAFIK ZAJĘĆ

Zapraszamy do zapoznania się z grafikiem na przyszły tydzień listopada 2014 r.

24.11.2014 r. – godz. 11.00, II część wykładu Studium Wiedzy o Regionie nt. „Dzieje Zamościa”. Wykład wygłosi dr Łukasz Kot. Miejsce wykładu: Wyższa Szkoła Zarządzania i Administracji przy ulicy Sienkiewicza sala 105.

25.11.2014 r. – godz. 9.00, wykład Studium Wiedzy o Sztuce wygłosi dr Piotr Kondraciuk. Miejsce wykładu: Muzeum Zamojskie.

27.11.2014 r. – godz. 11.00, wykład ogólny nt. „Mniejszości narodowe w Polsce” wygłosi dr Ewa Pogorzała. Miejsce wykładu: Książnica Zamojska przy ulicy Kamiennej 20.

Studium Wiedzy o Literaturze

W dniu 20.11.2014 r. /czwartek/ o godzinie 11.00 zapraszamy na wykład Studium Wiedzy o Literaturze, który wygłosi Pan Marcin Stachyra nt. „Rola mediów we współczesnym świecie”. Wykład odbędzie się w sali wykładowej Książnicy Zamojskiej przy ulicy Kamiennej 20.

Zaproszenie na wykład

Zapraszamy słuchaczy ZUTW na wykład Studium Wiedzy o Regionie, który wygłosi Pan dr Łukasz Kot nt. „Dzieje Zamościa”. Wykład odbędzie się w dniu 17 listopada 2014 roku o godzinie 11.00 w Wyższej Szkole Zarządzania i Administracji przy ulicy Sienkiewicza w sali nr 202.

Zajęcia z języka niemieckiego

Pierwsze spotkanie wszystkich słuchaczy, którzy są zainteresowani nauką języka niemieckiego odbędzie się 17 listopada 2014 roku /poniedziałek/ o godzinie 9.45 w Wyższej Szkole Zarządzania i Administracji przy ulicy Sienkiewicza w sali nr 110.

Zaproszenie na seminarium

Zapraszamy słuchaczy ZUTW na seminarium literackie poświęcone życiu i twórczości polskiej Safony – Marii Pawlikowskiej – Jasnorzewskiej, które odbędzie się w dniu 13.11.2014 roku o godz. 11.00 w Książnicy Zamojskiej przy ulicy Kamiennej 20.

Grafik wykładów

Zapraszamy do zapoznania się z grafikiem wykładów na pierwszy tydzień listopada 2014 roku.

 • 3.11.2014 r. – godz. 11.00, wykład ogólny nt. „Ordynaci – Maurycy Zamojski” wygłosi Pani mgr Maria Rzeźniak.
  Miejsce wykładu: Wyższa Szkoła Zarządzania i Administracji przy ul. Sienkiewicza, sala 105.
 • 4.11.2014 r. – godz. 9.00, wykład Studium Wiedzy o Sztuce, wygłosi Pan dr Piotr Kondraciuk.
  Miejsce wykładu: Muzeum Zamojskie.
 • 6.11.2014 r. – godz. 9.30, wykład nt. „Wyzwania dotyczące bezpieczeństwa energetycznego we współczesnym świecie” wygłosi Pani dr Justyna Misiągiewicz.
  Miejsce wykładu: Książnica Zamojska przy ul. Kamiennej 20.
 •  10.11.2014 r. – godz. 11.00, wykład ogólny nt. „Problemy geriatryczne” wygłosi Pani mgr Edyta Naworol.
  Miejsce wykładu: Wyższa Szkoła Zarządzania i Administracji przy ul. Sienkiewicza, sala 105.

Terminy wykładów

Zapraszamy do zapoznania się z terminami wykładów:

28.10.2014 r. – godz. 9.00 rozpoczyna pracę Studium Wiedzy Sztuce. Wykład wygłosi dr Piotr Kondraciuk.
Miejsce wykładu: Muzeum Zamojskie, sala ekspozycyjna (wejście od Rynku Solnego).

30.10.2014 r. – godz. 11.00, wykład ze Studium Wiedzy o Literaturze poświęcony postaci i poezji Ks. Jana Twardowskiego.
Miejsce wykładu: Książnica Zamojska przy ulicy Kamiennej 20.

Senior partycypuje – wyjazd

Uwaga uczestnicy konferencji „Senior partycypuje”. Wyjazd do Lublina na konferencje – 27.10.2014 r., godz. 7.50 z pod parkingu przy PZU (BUS).

Zapraszamy na wykłady

23.10.2014 r.godz. 11.00 /czwartek/ – wykład ze Studium Wiedzy o Regionie pt. „Ciekawostki Regionu”.

Miejsce wykładu: Zamojskie Centrum Informacji Turystycznej i Historycznej „LUNETA” ul. Łukasińskiego 2E (planty – zrewitalizowany budynek za Bastionem VII).

27.10.2014 r.godz. 11.00 /poniedziałek/ – wykład ogólny.

Miejsce wykładu: Wyższa Szkoła Zarządzania i Administracji w Zamościu przy ulicy Sienkiewicza w sali 105.

 

Zajęcia z języka angielskiego

UWAGA! Spotkanie wszystkich słuchaczy, którzy są zainteresowani nauką języka angielskiego odbędzie się 24 października 2014 roku /piątek/ o godzinie 9.00 w Książnicy Zamojskiej w sali konferencyjnej przy ulicy Kamiennej 20. Na spotkanie zapraszamy wszystkie grupy.

Inauguracja – galeria

Serdecznie zapraszamy do obejrzenia galerii zdjęć z uroczystej inauguracji roku akademickiego 2014/2015. Czytaj dalej

SENIORADA 2014

W dniu 22 października 2014 roku zapraszamy słuchaczy ZUTW na Senioradę, która odbędzie się w Hali sportowej Ośrodka Sportu i Rekreacji w Zamościu przy ulicy Królowej Jadwigi 8 w godzinach od 10.00 do 13.00. Czytaj dalej

Uroczysta Inauguracja Roku Akademickiego 2014/2015

Zapraszamy wszystkich słuchaczy Zamojskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku na uroczystą XIII Inaugurację Roku Akademickiego 2014/2015, która odbędzie się w dniu 20.10.2014 roku o godz. 11.00 w Centrum Kultury Filmowej „Stylowy” przy ulicy Odrodzenia w Zamościu. Czytaj dalej

ZAPROSZENIE

Zapraszamy słuchaczy ZUTW na wykład oraz warsztaty komputerowe w ramach projektu „Nowoczesne i bezpieczne finanse seniora III”, który odbędzie się w dniu 13.10.2014 roku o godz. 11.00 w Wyższej Szkole Zarządzania i Administracji w Zamościu przy ul. Sienkiewicza w sali 105. Czytaj dalej

Zajęcia na basenie

Osoby biorące udział w „Jesiennym rajdzie seniorów Wojda 2014” w dniu 16.10.2014 roku posiadające wykupiony karnet na basen na dzień 16.10.2014 r. na godzinę 16.00 proszone są o udział w ćwiczeniach na basenie na godzinę 18.00.

Uwaga uczestnicy „Jesiennego rajdu seniorów Wojda 2014”

Uwaga uczestnicy „Jesiennego rajdu seniorów Wojda 2014”, prezentujemy program rajdu: Czytaj dalej

Grafik zajęć

Zapraszamy do zapoznania się z harmonogramem zajęć na pierwszy tydzień października. Czytaj dalej

Komunikat dla słuchaczy Studium wiedzy o literaturze

Serdecznie zapraszamy członków Studium Wiedzy o Literaturze na wycieczkę organizowaną w dniu 9 października 2014 roku do Muzeum Józefa Czechowicza w Lublinie. Czytaj dalej

JESIEŃ TEATRALNA W ZDK

Informujemy, że Zamojski Dom Kultury zaprasza na Jesień Teatralną. Program rozpoczyna się od dnia 25 września 2014 roku. Karnet na wszystkie spektakle kosztuje 30 zł, natomiast pojedynczy bilet 15 zł. Czytaj dalej

Spotkania organizacyjne

Spotkanie organizacyjne dla słuchaczy I roku odbędzie się 22 września 2014 roku o godz. 11.00 w Zamojskim Domu Kultury przy ul. Partyzantów.

Spotkanie dla dotychczasowych słuchaczy odbędzie się dnia 26 września 2014 roku o godz. 11.00 w sali widowiskowej Zamojskiego Domu Kultury.

REKRUTACJA NA ROK AKADEMICKI 2014/2015

Informujemy, że nasz z uniwersytet rozpoczyna rekrutację na rok akademicki 2014/2015. W związku z tym prosimy dotychczasowych słuchaczy oraz nowych kandydatów zainteresowanych uczestnictwem w zajęciach  o zapoznanie się z wymaganiami i opisaną poniżej procedurą rekrutacji na rok akademicki 2014/2015. Czytaj dalej

Senior w obiektywie

Niniejszym mamy zaszczyt poinformować Państwa o Konkursie Fotograficznym „Senior w obiektywie i za obiektywem” organizowanym przez Fundację Dworek Skórzewski. Czytaj dalej

Ćwiczenia na Krytej Pływalni

Informujemy  Słuchaczy korzystających z ćwiczeń na Krytej Pływalni, że ćwiczenia w wodzie prowadzone będą w czwartki Czytaj dalej

Warsztaty fotograficzne

Warsztaty fotograficzne realizowane w ramach programu „Wciąż aktywni” dofinansowanego przez budżet miasta Zamość dla osób, które zgłosiły chęć udziału (ankiety) rozpoczną się 30 września 2014 roku w sali Młodzieżowego Domu Kultury przy ulicy Kamiennej 20 o godz. 10.00. Przewiduje się 14 godzin zajęć. Czytaj dalej →

Czytanie Narodowe Henryka Sienkiewicza

W dniu 6 IX 2014 r (tj w sobotę)od godz. 11.00 przed Ratuszem na Rynku Wielkim odbędzie się „Czytanie Narodowe Henryka Sienkiewicza”, które to pod patronatem prezydenta Rzeczpospolitej organizuje Książnica Zamojska. Czytaj dalej

Jedziemy w Bieszczady!

Zapraszamy Słuchaczy Zamojskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku na wyjazd turystyczny w Bieszczady w dniach od 2- 5 września 2014r. W programie m.in.: arboretum w Bolestraszycach, skansen, Muzeum Sztuki Cerkiewnej i Galeria Obrazów Zdzisława Beksińskiego w Sanoku, przejazd pętlą bieszczadzką, rejs statkiem po Solinie, Muzeum Andy Warhola /Słowacja/,zamek i park w Krasiczynie. Koszt wycieczki 450 zł. oraz 3,5 euro/ na bilet wstępu na Słowacji. Zgłoszenia przyjmuje i wszelkich informacji udziela mgr Wiesława Łopacińska , Tel.500 290 510.

Czytaj dalej

ZAKOŃCZENIE ROKU AKADEMICKIEGO 2013/2014

Zakończyliśmy kolejny, już XII rok akademicki w naszym Uniwersytecie. 10 czerwca w sali gościnnego Zamojskiego Domu Kultury podsumowaliśmy realizację bardzo bogatego programu działania. Dyplomy Rektora WSZiA za wytrwałe i aktywne uczestnictwo w zajęciach uniwersytetu przez kolejnych dziesięć lat otrzymało 15 osób. Czytaj dalej

UROCZYSTE ZAKOŃCZENIE ROKU AKADEMICKIEGO 2013/2014

Uprzejmie informujemy wszystkich naszych słuchaczy, że uroczyste zakoń­czenie bieżącego roku akademickiego odbędzie się 10 czerwca 2014 roku.

Czytaj dalej

TERMINARZ ZAJĘĆ NA MAJ

Zapraszamy do zapoznania się z harmonogramem zajęć na miesiąc maj br.

Czytaj dalej

Życzenia Świąteczne

CIEPŁYCH I UDANYCH
ŚWIĄT WIELKANOCNYCH,

NAJMILSZYCH SPOTKAŃ
W GRONIE RODZINY I PRZYJACIÓŁ

ORAZ RADOSNEGO, WIOSENNEGO NASTROJU.

wielkanoc-2014

Wszystkim Naszym Słuchaczom
oraz Sympatykom

życzy Zarząd Stowarzyszenia.

ZAPROSZENIE NA RAJD

Zapraszamy wszystkich chętnych słuchaczy na kolejny  wiosenny rajd pieszy „Seniorzy na Szlakach Roztocza”  w dniu 06.05.2014 roku.

Tym razem wędrować będziemy po szlakach w okolicy Zwierzyńca. Początek trasy – Wywłoczka, zakończenie w Zwierzyńcu.

Czytaj dalej

TERMINARZ ZAJĘĆ NA KWIECIEŃ

Zapraszamy do zapoznania się z terminarzem zajęć na kwiecień br.

Czytaj dalej

WAŻNE KOMUNIKATY!

I. Uwaga uczestnicy wycieczki do Nałęczowa i Woli Okrzejskiej ze Studium Wiedzy o Literaturze. Wyjazd – 10 kwietnia 2014 roku o godz. 7.00 z parkingu przy PZU.

II. Informujemy, że planowany wykład ogólny w dniu 9 kwietnia 2014 roku nie odbędzie się.

WIELKANOC 2014

Serdecznie zapraszamy wszystkich słuchaczy Zamojskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku na przedświąteczne spotkanie „przy wielkanocnym jajku”, które odbędzie się w dniu 8 kwietnia 2014 roku o godzinie 12.00 w Sali Zamojskiego Domu Kultury.

Zarząd Stowarzyszenia

Zawiadomienie o Walnym Zebraniu

Członkowie Stowarzyszenia Zamojski Uniwersytet Trzeciego Wieku /wszyscy/

Na podstawie Statutu Stowarzyszenia Zamojski Uniwersytet Trzeciego Wieku & 16 pkt. 2, Zarząd zwołuje doroczne Walne Zebranie Członków w dniu 1 kwietnia 2014 roku w sali nr 202 (II piętro) w Wyższej Szkole  Zarządzania i Administracji przy ulicy H. Sienkiewicza o godz. 11.00 – I termin, 11.15 – II termin.

Czytaj dalej

GRAFIK ZAJĘĆ – MARZEC 2014

Zapraszamy do zapoznania się z grafikiem zajęć na miesiąc marzec 2014.

Czytaj dalej

ZAPROSZENIE

Z okazji Dnia Przewodników Koło Przewodników Turystycznych PTTK O/Zamość im Róży i Jana Zamoyskich zaprasza serdecznie słuchaczy Uniwersytetu, rodziny i przyjaciół w niedzielę 23 lutego 2014 r. o godz. 12, 00 i 13, 00 do wspólnego zwiedzania Zamościa.

Spotkanie przy ul. Ormiańskiej 26 przed wejściem do Muzeum Zamojskiego.

Czytaj dalej

Zapraszamy na seminarium

Zapraszamy Słuchaczy Zamojskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku na seminarium pt. „Jesteśmy ogniwem w łańcuchu pokoleń”, które odbędzie się 18.02.2014 roku o godz. 11.00 w Wyższej Szkole Zarządzania i Administracji przy ul. Sienkiewicza w sali 105.

W trakcie seminarium zostanie omówiony nowy program pt. „Wciąż aktywni” dofinansowany z budżetu miasta Zamość.

Na zajęciach prowadzone będą zapisy do udziału w programie.

Przerwa semestralna

Od 3 lutego 2014 roku do 16 lutego 2014 roku – przerwa semestralna (w tym czasie nie przewiduje się organizacji żadnych zajęć).

Pierwsze zajęcia po przerwie semestralnej rozpoczynają się 17 lutego 2014 roku.

Finanse w życiu seniora

Rozpoczynamy kolejny cykl wykładów „Finanse w życiu seniora”. Wykładowcą będzie Pani Ilona Skibińska-Fabrowska – Dyrektor NBP O/Lublin.

Terminy i tematy wykładów (ostatnie wtorki miesiąca o godzinie 11.00 w WSZiA, sala 105): Czytaj dalej

Zaproszenie na wykład

Zapraszamy słuchaczy Zamojskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku na wykład dr Jacka Feduszki  nt. „Karnawałowe rozrywki naszych pradziadów na przełomie XIX i XX wieku”, który odbędzie się dnia 21 stycznia 2014 roku o godzinie 11.00 w Wyższej Szkole Zarządzania i Administracji przy ul. Sienkiewicza w sali 105.

Otwarcie wystawy – galeria zdjęć

Zachęcamy do obejrzenia galerii zdjęć z otwarcia wystawy poplenerowej i war­sztatów fotograficznych słuchaczy Zamojskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku.
Czytaj dalej

Zajęcia w styczniu 2014 r.

Rozpoczynamy zajęcia 7 stycznia 2014 roku o godzinie 11.00 w Wyższej Szkole Zarządzania i Administracji przy ul. Sienkiewicza.

Wykład nt. „Skąd się biorą i na co przeznaczone są środki finansowe w budżecie miasta Zamość w roku 2014” – mgr Zofia Piłat, Przewodnicząca Komisji Budżetu Infrastruktury i Mienia Komunalnego Rady Miasta.

9 stycznia 2014 roku w Książnicy Zamojskiej o godzinie 11.00 zajęcia zespołu wiedzy o literaturze.

Inne zajęcia według dotychczasowego grafiku.

ŻYCZENIA

galazka-2

RAZ DO ROKU, POŚRÓD ŚNIEGU
KAŻDY SIĘ ZATRZYMA W BIEGU,
BY PRZY ŚWIETLE ŚWIEC ŚWIĄTECZNYM
USIĄŚĆ W GRONIE SWYM SERDECZNYM.
PORA SKŁADAĆ WIĘC ŻYCZENIA
W NOC BOŻEGO NARODZENIA
BOWIEM SZCZĘŚCIE ORAZ ZDROWIE
NAJWAŻNIEJSZE – KAŻDY POWIE…

CUDOWNYCH ŚWIĄT BOŻEGO NARODZENIA
ORAZ DUŻO ZDROWIA W NOWYM ROKU

ŻYCZY PREZES I ZARZĄD STOWARZYSZENIA

Boże Narodzenie 2013

Serdecznie zapraszamy słuchaczy Zamojskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku na doroczne spotkanie opłatkowe z okazji zbliżających się Świąt Bożego Narodzenia. Spotkanie , z udziałem J.E. ks.Biskupa Diecezji Zamojsko-Lubaczowskiej Marianem Rojkiem, rozpocznie się w dniu 16 grudnia 2013 r. o godz.13.00 w Sali Zamojskiego Domu Kultury.

Zarząd Stowarzyszenia

Sprostać wyzwaniu- kierunek „Edukacja”

Zapraszamy na otwarcie wystawy prac malarskich i fotograficznych uczestników pleneru malarskiego Zwierzyniec 2013 oraz warsztatów fotograficznych. Wystawa jest podsumowaniem działań naszego uniwersytetu w ramach Rządowego Programu Aktywizacji Społecznej Osób Starszych 2012-2013. Wernisaż odbędzie się w dniu 17 grudnia 2013 r. o godz.13.00 w Galerii Biura Wystaw Artystycznych w Zamościu.

Serdecznie zapraszamy

Spartakiada

Serdeccznie zapraszamy na Festiwal Sportów Zimowych: „AKTYWNI W KAŻDYM WIEKU”, który rozpocznie się 11.12.2013 r. o godz. 11.00 na terenach Fortecznego Centrum Informacji Historycznej i Turystycznej w Zamościu – ul. Łukasińskiego 2E, (za bastionem VII). Czytaj dalej

Komunikat dla słuchaczy!

Uprzejmie informujemy, że wykład w dniu 26 listopada br. odbędzie się o godz.13.00
Tematem będzie „Metabolizm”. Wykład poprowadzi lek.med. Mirosław Misztal.

Zapraszamy

„Dzień dobry Panie Tuwim”

23 listopada 2013 r., nasz uniwersytet we współpracy ze Spółdzielnią Mieszkaniową im. Waleriana Łukasińskiego organizuje poranek  poświęcony poezji  Juliana Tuwima.

Zapraszamy dzieci z Osiedla do świetlicy spółdzielni przy ul Orzeszkowej . Impreza trwać będzie od godz.10.00 -13.00.

Czytaj dalej

„Ufaj, ale sprawdzaj”

Pod takim tytułem odbędzie się w dniu 22 listopada 2013 r. o godz.11.00 w Sali Consulatus w Ratuszu spotkanie z Panem Pawłem Kucharczykiem z Urzędu Komunikacji Elektronicznej. Organizatorami są Zamojski Uniwersytet Trzeciego Wieku i Miejski Rzecznik Praw Konsumentów.

Czytaj dalej

Informacja

Od dnia 18.11.2013 r. rozpoczyna funkcjo­nowanie Studium Wiedzy o Sztuce. Wykład nt. „U progu nowoczesności. Wprowadzenie do zagadnień sztuki współczesnej” wygłosi dr Piotr Kondraciuk. Zajęcia odbywać się będą w każdy poniedziałek w Muzeum Zamojskim w godz. od 12.00 do 13.30.

ZAPROSZENIE

Biblioteka Pedagogiczna zaprasza na targi książki historycznej w dniu 18.11.2013 r. o godz. 12.00 w Czytelni Biblioteki Pedagogicznej Rynek Wielki 8.

Wykład – 19.11.2013 r.

Informujemy, że kolejny wykład dla słuchaczy ZUTW odbędzie się w dniu 19.11.2013 r. o godz. 11.00 w sali 105 w WSZiA przy ul. Sienkiewicza. O przyczynach i skutkach zmian klimatycznych mówić będzie dr Andrzej Samborski z Uniwersytetu Przyrodniczego.

KONCERT „VIVA VERDI”

KOMUNIKAT DLA OSÓB WYJEŻDŻAJĄCYCH NA KONCERT „VIVA VERDI” DO TEATRU MUZYCZNEGO W LUBLINIE. Wyjazd dnia 17.11.2013 r. o godz. 15.00. Parking przy PZU. Zbiórka uczestników godz. 14.45.

Wieczór poetycki ”W słowa uchwycone”

Zapraszamy na wieczór poezji Juliana Tuwima do Książnicy Zamojskiej 7 listopada 2013r. na godz.16.00

W programie „Kwiaty polskie” w interpretacji aktorów Alicji Jachiewicz i Stefana Szmidta.

Oprawa muzyczna wieczoru- artyści Piotr i Krzysztof Stopa.

Zarząd Stowarzyszenia

Wieczór jest finansowany przez MPiPS w ramach projektu Sprostać wyzwaniu- kierunek „Edukacja” realizowanego przez nasze Stowarzyszenie.

Rok Juliana Tuwima

Julian Tuwim ur. 13.IX.1894 – zmarł 27.XII.1953r.polski poeta żydowskiego pochodzenia. Twórca utworów dla dzieci, autor wodewili, skeczy, librett operetki i tekstów piosenek. Autor „Kwiatów polskich”.

W związku z trwającym Rokiem Juliana Tuwima zapraszamy miłośników Jego poezji na seminarium literackie poświęcone  życiu i twórczości  poety ,które odbędzie się  6 listopada 2013r.o godz.11.00 w Książnicy Zamojskiej.

Słuchacze Studium Wiedzy o Literaturze zaprezentują  wiadomości o życiu i twórczości poety, poddadzą analizie język wybranych utworów, recytować będą wiersze Jego autorstwa.

Studium Wiedzy o Regionie

Prosimy słuchaczy Studium Wiedzy o Regionie o zapoznanie się z grafikiem zajęć na  I semestr 2013/2014.
Czytaj dalej

Studium Wiedzy o Literaturze

Prosimy słuchaczy Studium Wiedzy o Literaturze o zapoznanie się z grafikiem zajęć na I semestr 2013/2014.
Czytaj dalej

Zaproszenie na wykład

Zapraszamy słuchaczy Zamojskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku na wykład pt. „Prawne, ekologiczne i ekonomiczne aspekty segregacji odpadów komunalnych”, który odbędzie się 5 listopada 2013r. o godz. 11.00 w Wyższej Szkole Zarządzania i Administracji w Zamościu przy ulicy Sienkiewicza w sali 105.

Uroczyście zabrzmiał Gaudeamus

Tradycyjnie  w październiku uroczyście zainaugurowano rok akademicki w naszym uniwersytecie. W pięknej Sali Centrum Kultury Filmowej ”Stylowy” licznie zgromadzili się słuchacze i dostojni goście. Zaszczycili nas swoją obecnością Prezydent Miasta Marcin Zamoyski, Starosta Zamojski Henryk Matej, Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej Jerzy Nizioł, Rektor Wyższej Szkoły Zarządzania i Administracji dr inż. Jan Andreasik, Dyrektor Wydziału Kultury i Spraw Społecznych UM Zamość Jadwiga Machulewska, dyrektorzy instytucji kultury i sportu: Danuta Kawałko-  Książnica Zamojska, Andrzej Urbański – Muzeum Zamojskie, Janusz Nowosad – Zamojski Dom Kultury, Andrzej  Bubeła-Centrum Kultury Filmowej „Stylowy”, Bogdan Lizut –Ośrodek Sportu i Rekreacji. Przybyła też Iwonna Stopczyńska- członek Rady Programowo- Naukowej Uniwersytetu oraz koleżanki z Tomaszowskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku. Czytaj dalej

Harmonogram zajęć 2013/14

Zachęcamy Państwa do zapoznania się z programem  zajęć na nowy rok akademicki. Plan jest dostępny w zakładce Program zajęć.

JĘZYK ANGIELSKI

Osoby zainteresowane nauką j. angielskiego proszone są o przybycie na spotkanie w dniu 07.10.2013r . o godz. 13.30 do Książnicy Zamojskiej przy ulicy Kamiennej na I piętro z lektorem Panią Ireną Iwasyk. W trakcie spotkania dokonany zostanie podział na grupy, podany szczegółowy terminarz i warunki odpłatności.

UROCZYSTA INAUGURACJA ROKU AKADEMICKIEGO 2013/2014

Zapraszamy wszystkich słuchaczy Zamojskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku na uroczystą XII Inaugurację Roku Akademickiego 2013/2014, która odbędzie się w dniu 8.10.2013 roku o godzinie 11.00 w Centrum Kultury Filmowej „Stylowy” przy ulicy Odrodzenia.

Wykład inauguracyjny pt. „Przyszłość Lubelszczyzny w kontekście Strategii Rozwoju do roku 2020” wygłosi mgr inż. Bogdan Kawałko – Dyrektor Departamentu Rozwoju Regionalnego Urzędu Marszałkowskiego w Lublinie.

RAJD „SENIORZY NA SZLAKACH ROZTOCZA”

Zbiórka uczestników rajdu „Seniorzy na Szlakach Roztocza” w dniu 3.10.2013 r. o godzinie 9.00 na parkingu przy PZU, ulica Partyzantów.

Wszyscy jesteśmy konsumentami

„Bliżej prawa” –to cykl wykładów proponowanych dla Słuchaczy Zamojskiego Uniwersytetu  Trzeciego Wieku.

Na pierwszy wykład   z tego cyklu pt.”Wszyscy jesteśmy konsumentami”  zapraszamy  1 października o godz.11.00 do Sali nr 105 w Wyższej Szkole Zarządzania i Administracji przy ul. H. Sienkiewicza. Prawa konsumentów omówi mgr Katarzyna Mazur  – Miejski Rzecznik Praw Konsumentów.  Po wykładzie będzie  można zasięgnąć konsultacji indywidualnych.

W spotkaniu, w miarę wolnych miejsc w sali wykładowej, mogą wziąć udział seniorzy nie będący członkami uniwersytetu.

Zapraszamy!

Wykład: 600 LAT UNII HORODELSKIEJ

Zapraszamy wszystkich słuchaczy Zamojskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku na wykład prowadzony przez prof. dr hab. Ryszarda Szczygła dotyczący Unii Horodelskiej i jej tradycji, który odbędzie się dnia 27 września 2013r. o godzinie 10:00 w Wyższej Szkole Zarządzania i Administracji przy ul. Sienkiewicza w sali nr 105.

Komunikat dla słuchaczy

Dnia 25 września bieżącego roku zajęcia sprawnościowe (gimnastyka) odbędą się na obiektach Ośrodka Sportu i Rekreacji.

Zapraszamy wszystkie osoby z grup warsztatów sprawnościowych oraz osoby, które chciałyby pokibicować do OSiRu przy ulicy Królowej Jadwigi na godzinę 10:00 do godziny 13:00.

W programie spotkania przewidujemy: gimnastykę, zawody sportowe (przewidziano drobne nagrody) wspólny posiłek.

Uczestnicy otrzymają pamiątkowe koszulki. Prosimy o sportowe obuwie i niekrępujący ruchów strój.

Ważne komunikaty!

Szanowni słuchacze prosimy o zapoznanie się z komunikatami na temat wycieczki, nordic walking i warsztatów jakie w bieżącym miesiącu są organizowane przez nasz uniwersytet.

Czytaj dalej

Sprostać wyzwaniu- kierunek „Edukacja”!

Uwaga Słuchacze UTW! Po przerwie wakacyjnej wznowiliśmy  działalność  Studium Wiedzy o Literaturze. Pierwsze spotkanie zorganizowane zostało 5 września b.r. w Sali Muzeum Zamojskiego w dawnym kasynie kozackim. Poświęcone zostało  twórczości Bolesława Leśmiana. Miejsce i sceneria, w jakiej się odbyło, sprawiły, że miało ono charakter nietypowy. Odkrywaliśmy twórczość poety poprzez dzieła sztuki malarskiej, fotografię, instalacje.

Czytaj dalej

ZAPISY na zajęcia Zamojskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku na rok 2013/2014.

Informujemy, że w roku bieżącym rozpoczynamy zajęcia  uniwersytetu we wrześniu, a nie jak było w latach ubiegłych  w październiku. Osoby zainteresowane mogą się zapisać do 5 września 2013r. w sekretariacie Zamojskiego Domu Kultury przy ul. Partyzantów. Czytaj dalej

III WAKACYJNE SPOTKANIE SENIORÓW

3 września 2013r. odbędzie się trzecie i ostatnie spotkanie wakacyjne. W programie:

 • Godz.10.00-11.00 spotkanie słuchaczy I roku, Zarządu i Rady Słuchaczy,
 • Godz.11.00- 13.00 spotkanie wszystkich chętnych seniorów, układanie bukietów z kwiatów wyhodowanych przez naszych słuchaczy /wspólna kawa, herbatka, ciasto/.

Prosimy o przyniesienie kwiatów, liści i innych roślin z ogrodów, działek i łąk przydatnych do ułożenia kompozycji.

Miejsce spotkania – Świetlica Ogrodu „Promyk” przy ul. Sienkiewicza

Czytaj dalej

WAKACYJNE SPOTKANIA SENIORÓW

Realizując program ASOS 2013 pt. SPROSTAĆ WYZWANIU – KIERUNEK „EDUKACJA” zapraszamy na Wakacyjne Spotkanie Seniorów, które odbędzie się 11 lipca 2013 r. w godz.10.00 – 13.00 w świetlicy Rodzinnego Ogrodu Działkowego „Promyk”. Czytaj dalej

Sprostać wyzwaniu- kierunek ”Edukacja”

Miło nam poinformować ,że w wyniku konkursu  AKTYWIZACJA  SPOŁECZNA OSÓB STARSZYCH /ASOS/ ogłoszonego przez Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej w roku 2013 nasz uniwersytet otrzymał dofinansowanie na realizację programu pt. Sprostać wyzwaniu- kierunek ”Edukacja”. Czytaj dalej

Założenia do organizacji roku akademickiego 2013/14

Szanowni  Państwo! Zamojski Uniwersytet Trzeciego Wieku rozpoczyna 12. rok działalności.  W sierpniu rozpoczynamy zapisy na rok akademicki 2013/14. Poniżej przedstawiamy ogólne założenia do organizacji roku akademickiego. Tematy oraz grafik zajęć zostaną podane na spotkaniu organizacyjnym. Czytaj dalej

Piknik wiosenny

Szanowni Słuchacze! Tradycją stało się, że na zakończenie roku akademickiego spotykamy się na pikniku w plenerze. W tym roku piknikować będziemy w niedaleko położonej od Zamościa, gminie Nielisz.

Na program spotkania złożą się:

„SENIORADA” – ćwiczenia i zabawy sprawnościowe, zawody sportowe w łatwych konkurencjach na terenach leśnych, pokaz udzielania pomocy w nagłych wypadkach, mierzenie ciśnienia. Będzie też można pospacerować z kijkami /zabieramy własne/. Prosimy o wygodne ubrania i buty dostosowane do wędrówki, w przypadku upału koniecznie nakrycie głowy. Warto mieć coś przeciwko komarom, bo w tym roku nieźle dają się nam we znaki.

Zachętą do sportowej zabawy są nagrody – niespodzianki.

W drugiej części będzie wspólny obiad w restauracji „Marina” w Nieliszu, zabawa przy muzyce, grillowanie.

Uwaga!

Wyjazd – 25 czerwca o godz.9.00 parking przy PZU, powrót około godz.18.00

Większość kosztów pokrywamy ze środków uniwersytetu /transport, obiad, nagrody, niezbędne materiały/. Słuchacze dopłacają jedynie 10 zł.

Zapisy i wpłaty przyjmowane są do 20 czerwca 2013 r. w biurze Stowarzyszenia przy ul. Żeromskiego w dniu 19 czerwca w godz.10.00 – 14.00 oraz w dniu 20 czerwca 2013 r. w Zamojskim Domu Kultury przed rozpoczęciem Walnego Zebrania w godz. 9.00 – 9.30 , lub po zakończeniu uroczystości.

Mile widziani byli słuchacze uniwersytetu.

Zapraszamy.

Zawiadomienie

Członkowie  Stowarzyszenia Zamojski Uniwersytet Trzeciego Wieku /wszyscy/. Na podstawie pkt.2 &16 Statutu Stowarzyszenia Zamojski Uniwersytet Trzeciego Wieku  Zarząd zwołuje sprawozdawcze Walne Zebranie Członków na dzień 20 czerwca 2013 w Sali Zamojskiego Domu Kultury przy ul.Partyzantów  o godz.9.30, II termin- godz.10.00.  Czytaj dalej

Komunikat dla uczestników wycieczki GNIEZNO-POZNAŃ-BERLIN-POCZDAM-KÓRNIK-ŁÓDŹ

WYJAZD w dniu 4 czerwca 2013r. o godz. 5.00 z parkingu przy PZU. Prosimy o punktualne przybycie , zabranie dokumentu tożsamości /dowód osobisty lub paszport/ ewentualnie niezbędnych leków.

Pierwszy posiłek – obiadokolacja w Gnieźnie.

W razie pytań prosimy dzwonić pod nr telefonu 509 088 758 do p.Alicji Małek.

Pamiętajcie o ogrodach

Zamojski Uniwersytet Trzeciego Wieku przygotował wystawę prac rękodzieła pod hasłem „Pamiętajcie o ogrodach”. Wystawa jest dostępna dla oglądających w maju i czerwcu w Książnicy Zamojskiej przy ul. Kamiennej w Zamościu. Czytaj dalej

UTW dla społeczności lokalnych

Uniwersytet nasz podjął współpracę z Towarzystwem Inicjatyw Twórczych „ę”, które w dniach 29 listopada – 01 grudnia 2012 roku zorganizowało seminarium ” UTW dla społeczności lokalnych”. Czytaj dalej

Wykład

Dnia 28 maja dla osób, które nie pojechały na wycieczkę do Szczebrzeszyna w Młodzieżowym Domu Kultury przy ul. Kamiennej o godz. 12.30 będzie wykład pani Elżbiety Olszewskiej pt. „Mądre wychowanie. Powinności dorosłych wobec dzieci”.

Wycieczki

Dnia 21 maja odbędzie się wycieczka pt. „Przyrodniczo-historyczne walory terenów nadbużańskich„odjazd z parkingu PZU godz. 8.00. Trasa m.in. Horodło, Masłomęcz, Kryłów, Hrubieszów. Czytaj dalej

Rajd po Skierbieszowskim Parku Krajobrazowym

W dniu 23 maja organizujemy rajd pieszy po Skierbieszowskim Parku Krajobrazowym. Proponujemy przejście atrakcyjną i urozmaiconą trasą oraz ognisko i pieczenie kiełbasek (należy wziąć je ze sobą), śpiewanie rajdowych piosenek i świetną zabawę. Czytaj dalej

Tuwim łączy pokolenia

W ramach współpracy międzypokoleniowej w dniu 11 maja 2013 r. 8 słuchaczek naszego UTW wzięło udział w zorganizowanym przez Książnicę Zamojską III Festiwalu Książki pt. „Tuwim łączy pokolenia”. – Czytanie utworów Juliana Tuwima przez słuchaczki Zamojskiego UTW. Czytaj dalej

„Pamiętajcie o ogrodach”

Tytuł piosenki Jonasza Kofty „Pamiętajcie o ogrodach” stał się inspiracją dla naszego uniwersytetu do zorganizowania cyklu zajęć poświęconych ekologii. Program zakłada organizację  wykładów nt. ekologicznej uprawy warzyw i owoców, naturalnej ochrony przed szkodnikami i chorobami,  warsztatów  poświęconych zdrowemu odżywianiu, energii odnawialnej, zrównoważonemu rozwojowi, zajęcia zespołów zainteresowań. Czytaj dalej

Senior we współczesności

Od 1.o3.2013 do 30.12.2013 nasz Uniwersytet realizuje program „Senior we współczesności”. Celem programu jest wszechstronna aktywizacja seniorów pod względem intelektualnym, fizycznym i twórczym. Program adresowany jest głównie do naszych słuchaczy, ale zapraszamy też do udziału w wybranych formach pracy seniorów z terenu naszego miasta nie będących słuchaczami Uniwersytetu. Czytaj dalej

Wykład prof. Longina Pastusiaka

Zapraszamy wszystkich chętnych słuchaczy na wykład prof. Longina Pastusiaka pt.”Pierwsze Damy Białego Domu”, który odbędzie się dnia 8 kwietnia (poniedziałek) o godz. 11.00 w sali 105 w Wyższej Szkole Zarządzania i Administracji przy ul. Sienkiewicza

II semestr – harmonogram zajęć

Drodzy słuchacze zachęcamy do zapoznania się ze szczegółowym  harmonogramem zajęć na II semestr roku akademickiego 2012/2013.  W celu poznania szczegółów harmonogramu należy otworzyć zakładkę Program zajęć.

Wycieczka dla chętnych świata

Gniezno-Poznań-Berlin-Poczdam-Kórnik-Łódź to trasa proponowanej wycieczki dla chętnych, ciekawych świata osób.

Planowany termin: 4 – 8 czerwca 2013 r. włącznie. Koszt przy 40- 45 osobowej grupie wynosi 995 zł.od osoby. Ponadto należy mieć ze sobą 30 euro i 30 zł na bilety wstępu. Czytaj dalej

Akcja dobroczynna „Podaruj dzieciom ciepło”

Apelujemy do naszych słuchaczy o włączenie się do akcji zbiórki ciepłej odzieży dla potrzebujących  dzieci prowadzonej przez Wyższą Szkołę Zarządzania i Administracji  i Stowarzyszenie Padwa Północy. Czytaj dalej

Zamojski Uniwersytet Trzeciego Wieku dla społeczności lokalnej

Zapraszam Zarząd Stowarzyszenia, Radę Słuchaczy,  kierowników zespołów zainteresowań, oraz osoby, które mają doświadczenie jako wolontariusze,  do Muzeum Zamojskiego na godz.11.00 w dniu 6 lutego 2013r. Tematem wspólnego posiedzenia będzie wolontariat osób starszych. Czytaj dalej

Kulig

Korzystając  z pięknej zimowej aury Rada Słuchaczy zaprasza na  kulig. Proponujemy wyjazd  w okolice Krasnobrodu w dniu 4 lutego 2013 r. Wyjazd o godz.10.00 z parkingu przy PZU,  powrót około godz.15.00. Koszt od jednej osoby 50 zł.  W programie  kulig po lesie, ognisko i ciepły posiłek. Organizacją kuligu zajmuje się nasza koleżanka  Maria Tymura- przewodnicząca samorządu słuchaczy III r.

„W ten kolędowy czas….”

Zapraszamy słuchaczy na wspólne kolędowanie w dniu 17 stycznia 2013r. na godz. 16.00 do Książnicy Zamojskiej przy ul. Kamiennej. Przy herbatce, w blasku świec  spotkamy się z Panią Dorotą Paul – poetką , autorką przepięknych wierszy. Będziemy słuchać poezji, śpiewać ulubione kolędy, gawędzić.

Do zobaczenia na spotkaniu – Zofia Piłat

Dyżury – informacja

Z dniem 2 stycznia b.r. uruchomiliśmy stałe dyżury członków Zarządu Stowarzyszenia w biurze przy ulicy St. ŻEROMSKIEGO 26/4.

 • Poniedziałek  godz.11.00 – 13.00
 • Środa godz.11.00 – 13.00

 Zapraszamy

Wykłady – informacja

Zgodnie z grafikiem zajęć na styczeń 2013r. zapraszamy w dniu 10 stycznia na zajęcia Zespołu Wiedzy o Regionie do Muzeum Zamojskiego na godz. 11.00. Wykład z cyklu „Słynne Rody” wygłosi mgr Robert Kowalski. Czytaj dalej

Informacja dla członków Zespołu Wiedzy o literaturze

Z powodu choroby wykładowcy wykład nt. „Książki zakazane” w dniu 3 stycznia 2013 r. nie odbędzie się.

Informacja o zajęciach

Informujemy o odwołaniu zajęć z gimnastyki, jakie były planowane na dzień 2 stycznia 2013 r.

Życzenia

Jest taki wyjątkowy wieczór w roku,
gdy gromadzimy się przy wspólnym stole
I łamiąc opłatek składamy sobie życzenia
By radość i pokój zagościły w naszych sercach.

To noc wyjątkowa… jedyna… niepowtarzalna…
Noc Bożego Narodzenia.

Dobrych, radosnych Świąt Bożego Narodzenia oraz szczęśliwego Nowego Roku
Naszym Słuchaczom, Przyjaciołom i Sympatykom
w imieniu Zarządu  życzy prezes Zofia Piłat

Generacje-kreacje

Dobiega końca realizacja trzeciej edycji programu ”Generacje-kreacje”. Sztuka w dialogu pokoleń III”.

Program realizowany jest przez „Fundację „ABC XXI- Cała Polska czyta dzieciom”, Młodzieżowy Dom Kultury im.K.Makuszyńskiego w Zamościu, Dom Dziecka w Zamościu oraz Zamojski Uniwersytet Trzeciego Wieku. W realizacji programu wzięło  udział 10 słuchaczy naszego uniwersytetu. Wspólnie z dziećmi uczestniczyli w zajęciach plastycznych, wycieczkach do stadniny koni, do Teatru im.Andersena w Lublinie, przygotowywali przedstawienie pt.”Smok Wawelski”. Spektakl prezentowany będzie w dniu 14 grudnia 2012r. o godz.17.30 w Sali Młodzieżowego Domu Kultury , przy ul. Kamiennej. Oprócz przedstawienia obejrzeć będzie można wystawy fotograficzną i plastyczną realizowane w ramach projektu.

Zapraszamy wszystkich słuchaczy , by  podziwiać i oklaskiwać naszych „artystów”. Włożyli w tę pracę dużo czasu i serca.

Informacja o zajęciach

Informujemy, że od 28 X do 2 XI nie będzie zajęć z powodu przerwy świąt Wszystkich Świętych.

W poniedziałek 5 XI zajęcia odbędą się wg. grafiku (języki i gimnastyka).

6 XI dla grupy I (I, II, III r.) wykład na WSZiA godz. 11.00 s. 105 grupa II (IV-XI r.) wykład w Muzeum godz.11.00

Rok Józefa Ignacego Kraszewskiego

W związku z ogłoszeniem Roku 2012 Rokiem Józefa Ignacego Kraszewskiego Zamojski Uniwersytet Trzeciego Wieku pragnie przypomnieć twórczość pisarza poprzez organizację wykładów i wycieczki do Muzeum J.I Kraszewskiego w Romanowie. Czytaj dalej

Uroczysta Inauguracja Roku Akademickiego 2012/2013

Zarząd Stowarzyszenia Zamojski Uniwersytet Trzeciego Wieku serdecznie zaprasza wszystkich słuchaczy na uroczystą inaugurację roku akademickiego 2012/2013, która odbędzie się 19.10.2012 o godz 11.00 w Centrum Kultury Filmowej”Stylowy”. Czytaj dalej

Tygodniowy rozkład zajęć

Prosimy wszystkich słuchaczy o zapoznanie się z tygodniowym rozkładem zajęć w roku akademickim 2012/2013. Czytaj dalej

Jesienne barwy Roztocza

Program imprezy turystyczno-integracyjnej  „Jesienne barwy Roztocza” w dniu 11 X 2012 r. Czytaj dalej

Tygodniowy rozkład zajęć ZUTW na dni od 1 do 15 października 2012

Szanowni Słuchacze, z początkiem października w Zamojskim Uniwersytecie Trzeciego Wieku rozpoczynają się zajęcia w roku akademickim 2012/2013.

Prosimy zatem o zapoznanie się z rozkładem zajęć na dni  1-15 października 2012 r.  Grafik na cały I semestr zostanie podany w terminie późniejszym.  Czytaj dalej

ORGANIZACJA ROKU AKADEMICKIEGO

Zamojski Uniwersytet Trzeciego Wieku rozpoczyna 11. rok działalności.  W sierpniu rozpoczynamy zapisy na rok akademicki 2012/13. W dalszej części newsa przedstawiamy ogólne założenia do organizacji roku akademickiego. Tematy oraz grafik  zajęć zostaną podane na spotkaniu organizacyjnym.
Więcej »

Jubileusz ZUTW

Zamojski Uniwersytet Trzeciego Wieku obchodził w roku 2012 jubileusz X- lecia. Został utworzony w roku 2002 jako forma pracy oświatowej Towarzystwa Społeczno – Kulturalnego „Renesans” i w tej formule prawnej funkcjonował do 2006 r. Od tej pory pracuje jako samodzielne stowarzyszenie i nosi nazwę Stowarzyszenie Zamojski Uniwersytet Trzeciego Wieku. Czytaj dalej

Piknik wiosenny na Roztoczu

Zapraszamy słuchaczy naszego Uniwersytetu na piknik wiosenny na Roztoczu z okazji zakończenia roku akademickiego 2011/2012

Piknik odbędzie się w dn. 22 czerwca br. w „Ga­jówce”  koło Panasówki. Wyjazd o godz. 12.00 z parkingu przy PZU, powrót około godz. 18.00.

Koszty organizacji imprezy pokrywa Uniwersytet (posiłek i transport), słuchacze opłacają ubezpieczenie  w wysokości  2 zł. Produkty na ognisko we własnym zakresie.

Zamojski Uniwersytet Trzeciego Wieku skończył 10 lat

Święto 10-lecia Zamojskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku rozpoczęło się od konferencji naukowej. pt.: „Solidarność międzypokoleniowa a edukacja permanentna – doświadczenia polskie i europejskie”, której prelegentami byli to m.in. dr hab. Dorota Turska, dr Bogusław Klimczuk, dr Mieczysław Kowerski, dr Janusz Skwarek oraz dr Czesław Galek.

Następnie uroczystości jubileuszowe uświetniły występy zespołu „Zamojszczyzna” oraz otwarcie wystawy prac studentów pt.: „Uwolnić ukryte talenty”.

Serdecznie zapraszamy do obejrzenia galerii zdjęć z całej uroczystości.
Czytaj dalej

JUBILEUSZ 10-LECIA Zamojskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku

Zamojski Uniwersytet Trzeciego Wieku w Zamościu  kończy dziesiąty rok działalności. Jubileusz  naszego uniwersytetu przypada w Europejskim Roku Aktywizacji  Osób Starszych i Solidarności oraz Roku Uniwersytetów Trzeciego Wieku w Polsce. Uniwersytet rozpoczął działalność w październiku 2002r. dla 75 słuchaczy. Obecnie skupia  ponad 300 osób. Podstawą działalności były wykłady adresowane do wszystkich słuchaczy, seminaria.

Czytaj dalej

Konferencja

Zapraszamy do udziału w Międzynarodowej Konferencji „Solidarność międzypokoleniowa a kształcenie permanentne – doświadczenia polskie i europejskie” z okazji 10-lecia działalności Zamojskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku Czytaj dalej

Grafik zajęć: maj – czerwiec

W dalszej części newsa prezentujemy grafik zajęć na miesiące  maj i czerwiec 2012 r. Czytaj dalej

Koleżanki i koledzy,

Dobiega 10. rok naszej działalności. Pragniemy ten Jubileusz godnie uczcić. Z tej okazji w dniu 18 maja 2012r. organizujemy Rajd pieszy ”Seniorzy na szlakach Roztocza” , na który zaprosiliśmy uniwersytety z województwa lubelskiego.

Czytaj dalej

Zapraszamy na wykład

Zapraszamy słuchaczy na wykład „Czy cukier krzepi – rozważania o roli korporacji w życiu konsumentów” wtorek: 24 04 2012 godz. 11.00 s. 105. Wykład poprowadzi dr. Bogusław Klimczuk

Seniorzy na szlakach roztocza

Dziękujemy Uniwersytetom Trzeciego Wieku z województwa lubelskiego za zgłoszenie się do udziału w rajdzie. Do chwili obecnej zgłosiło się ponad 160 osób. Czytaj dalej

Harmonogram: marzec 2012 r.

Prosimy wszystkich słuchaczy o zapoznanie się z harmonogramem zajęć w miesiącu marcu 2012 roku. Czytaj dalej →

Zawiadomienie

Na podstawie Statutu Stowarzyszenia Zamojski Uniwersytet Trzeciego Wieku &16, pkt. 2, Zarząd zwołuje roczne sprawozdawcze Walne Zebranie Członków w dniu 27 marca 2012r. w Sali nr 105 Wyższej Szkole Zarządzania i Administracji przy ul. H. Sienkiewicza o godz. 10:45, godz. 11:15- II termin. Czytaj dalej

Kiermasz Wielkanocny

Zapraszamy na Kiermasz Wielkanocny. Piękne stroiki, serwety, świąteczne jaja będzie można nabyć w dniu 27 marca w godz. 11.00 -13.00 w Collegium Novum przy Sienkiewicza 22a.

Szanowni słuchacze

Po pracowitym pierwszym semestrze roku akademickiego 20011/2012 rozpoczynamy 30.01 bieżącego roku dwutygodniową przerwę semestralną. Życzę wszystkim miłego wypoczynku.

Pierwszy wykład po przerwie odbędzie się 14.02.2012 o godz. 11 w sali 105 przy ul. Sienkiewicza.

Rajd pieszy!

Zapraszamy do udziału w rajdzie pieszym SENIORZY NA SZLAKACH ROZTOCZA, który odbędzie się w maju 2012 r.

W dalszej części newsa publikujemy dokładne informacje na temat rajdu. Czytaj dalej

Komunikaty

1. Zapraszamy Radę Słuchaczy oraz Zarząd Stowarzyszenia na spotkanie w dniu 3 stycznia 2012 o godz 11.00 do Zamojskiego Domu Kultury (kawiarnia) .Tematem spotkania będzie dyskusja nad programem działania Uniwersytetu w drugim semestrze br akademickiego.

2. Informujemy że zajęcia z cyklu „Świat muzyki” odbędą się w dniu 5 stycznia 2012 r. o godz. 15.00 w sali Orkiestry Symfonicznej. wykład na temat „śladami bohaterów Henryka Sienkiewicza” przeniesiony został na 1 Marca 2012.

3. Wykład dla wszystkich słuchaczy Uniwersytetu po przerwie świątecznej odbędzie się w dniu 10.01.2012 o godz. 11.00 w sali 105 w WZSiA przu ul. Sienkiewicza

Wykłady o tematyce historycznej

Zapraszamy studentów Zamojskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku na wykłady o tematyce historycznej.

 1. Oblicze polityczne Zamojszczyzny w czasie II Rzeczypospolitej” – prof.dr hab.Jan Jachymek 7 listopada 2011 r., godz.10.15, w auli Instytutu Przyrodniczo – Technicznego  Państwowej  Wyższej Szkoły Zawodowej, Osiedle Jana Zamoyskiego,
 2. Rewolucja 1905 r.” dr Jacek Feduszka  – 14 listopada 2011r., godz.9.30, sala Muzeum Zamojskiego,
 3. Fundamenty polskiej świadomości historycznej”- dr Jacek Feduszka, 21 listopada 2011r. godz.9.30, sala Muzeum Zamojskiego. Czytaj dalej

Fotogaleria z inauguracji roku akademickiego 2011/2012

W dniu 12 października w Centrum Kultury Filmowej „Stylowy” odbyła się uroczysta inauguracja roku akademickiego 2011/2012 w Zamojskim Uniwersytecie Trzeciego Wieku.

Słuchacze i zgromadzeni goście wysłuchali wykładu prof. Stanisława Kaczora pt. „Człowieczeństwo to dźwiganie losów świata„. Zapraszamy do obejrzenia galerii zdjęć.

Czytaj dalej

Uroczysta inauguracja roku akademickiego 2011/2012

Zapraszamy wszystkich słuchaczy na uroczystą inaugurację roku akademickiego 2011/2012 w dniu 12 października w Centrum Kultury Filmowej o godz.12.00.

Wykład inauguracyjny wygłosi prof. Stanisław Kaczor. Temat wykładu „Człowieczeństwo to dźwiganie losów świata„.

Spotkanie organizacyjne

Uprzejmie informujemy, że zakończyła się rekrutacja nowych słuchaczy Zamojskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku na rok akademicki 2011/2012.Uchwałą Zarządu Stowarzyszenia wszystkie osoby, które złożyły deklaracje do 13 września zostały przyjęte w poczet członków. Witamy ich serdecznie i życzymy, by przynależność do Uniwersytetu przyniosła im dużo satysfakcji i radości.

Zapraszamy wszystkich słuchaczy Uniwersytetu Trzeciego Wieku na spotkanie organizacyjne w dniu 28 września o godzinie 11.00 w Sali widowiskowej Zamojskiego Domu Kultury przy ul.Partyzantów.

Rekrutacja słuchaczy na rok akademicki 2011/2012

Informujemy, że trwa rekrutacja słuchaczy Zamojskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku na rok akademicki 2011/12.

 1. Rekrutacja słuchaczy trwa od 1 – 10 września 2011 r. (dotyczy wszystkich chętnych do udziału w zajęciach w nowym roku akademickim).
 2. Dotychczasowi słuchacze potwierdzają chęć dalszego udziału w zajęciach do 10 września 2011 r. wnosząc opłatę roczną w wysokości 120 zł oraz deklarując udział w poszczególnych formach zajęć w sekretariacie Zamojskiego Domu Kultury.
 3. Osoby nowe ubiegające się o przyjęcie do Stowarzyszenia Zamojski Uniwersytet Trzeciego Wieku zapoznają się ze statutem, zasadami obowiązującymi słuchaczy oraz wypełniają deklarację w sekretariacie Zamojskiego Domu Kultury w dniach 1 – 10 września br. Czytaj dalej

Zasady uczestnictwa w zajęciach

 1. Systematycznie uczęszczamy na wykłady ogólne oraz w wybranych zespołach zainteresowań. Czytaj dalej

Strona Uniwersytetu

Miło nam poinformować, że od semestru letniego br. akademickiego dostępna jest nowa strona internetowa Zamojskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku.

Generacje – kreacje

Dobiegł końca projekt Fundacji ABCXXI – Cała Polska czyta dzieciom -pt.: „Generacje – kreacje. Sztuka w dialogu pokoleń” Czytaj dalej