Aktualności - UPZ

Aktualności

"WYKONYWANIE I INTERPRETACJA ZAPISU ELEKTROKARDIOGRAFICZNEGO U DOROSŁYCH"

 

Ośrodek Kształcenia Podyplomowego Pielęgniarek i Położnych Uczelni Państwowej im. Szymona Szymonowica w Zamościu serdecznie zaprasza na kurs specjalistyczny "Wykonywanie i interpretacja zapisu elektrokardiograficznego u dorosłych

Rozpoczęcie kursu – 20 luty br. (sobota).

Wszystkich zainteresowanych, którzy chcą rozpocząć ww. kurs, zapraszamy do rejestracji System Monitorowania Kształcenia Pracowników Medycznych (SMK) https://smk.ezdrowie.gov.pl/

Szczegółowe informacje i zapisy:

Akademickie Centrum Edukacji UPZ
ul. Hrubieszowska 24, 22-400 Zamość
tel. 663 188 380
e-mail:ace@upz.edu.pl

SZCZEPIENIA OCHRONNE DLA PIELĘGNIAREK

 

Ośrodek Kształcenia Podyplomowego Pielęgniarek i Położnych Uczelni Państwowej im. Szymona Szymonowica w Zamościu serdecznie zaprasza na kurs specjalistyczny „Szczepienia ochronne dla pielęgniarek

Rozpoczęcie kursu – 6 luty  br. (sobota).

Wszystkich zainteresowanych, którzy chcą rozpocząć ww. kurs, zapraszamy do rejestracji System Monitorowania Kształcenia Pracowników Medycznych (SMK) https://smk.ezdrowie.gov.pl/

Szczegółowe informacje i zapisy:

Akademickie Centrum Edukacji UPZ
ul. Hrubieszowska 24, 22-400 Zamość
tel. 663 188 380
e-mail:ace@upz.edu.pl

 

LECZENIE RAN – KURS SPECJALISTYCZNY DLA POŁOŻNYCH

Ośrodek Kształcenia Podyplomowego Pielęgniarek i Położnych Uczelni Państwowej w Zamościu
serdecznie zaprasza na kurs specjalistycznych „Leczenie ran” dla położnych

Kurs rozpocznie się 12 września 2020 r.

Wszystkich zainteresowanych, którzy chcą dołączyć do grupy uczestników kursu, zapraszamy do rejestracji w systemie SMK i złożenia dokumentów w wersji papierowej w Akademickim Centrum Edukacji UPZ do dnia 11 września br.

Szczegółowe informacje i zapisy:

Akademickie Centrum Edukacji UPZ Zamość
ul. Hrubieszowska 24, 22-400 Zamość
tel. 663 188 380
e-mail:ace@upz.edu.pl

 

Szkolenie Specjalizacyjne „Pielęgniarstwo operacyjne” dla pielęgniarek oraz „Pielęgniarstwo ginekologiczno – położnicze” dla położnych – rozpoczęcie już w sierpniu br.

Szkolenie specjalizacyjne „Pielęgniarstwo operacyjne” oraz „Pielęgniarstwo ginekologiczno – położnicze” – to kolejna formy kształcenia podyplomowego pielęgniarek i położnych uruchamiana przez Ośrodek Kształcenia Podyplomowego Pielęgniarek i Położnych naszej Uczelni.

Termin rozpoczęcia zajęć w ramach ww. specjalizacji to 22 sierpnia br.

Wszystkich zainteresowanych, którzy chcą dołączyć do grupy uczestników szkolenia specjalizacyjnego zapraszamy do rejestracji w systemie SMK i złożenia dokumentów w wersji papierowej w Akademickim Centrum Edukacji UPZ.

Szczegółowe  informacje i zapisy:

Akademickie Centrum Edukacji UPZ Zamość

ul. Hrubieszowska 24, 22-400 Zamość

tel. 663 188 380

e-mail:ace@upz.edu.pl

Resuscytacja oddechowo – krążeniowa noworodka

Ośrodek Kształcenia Podyplomowego Pielęgniarek i Położnych Uczelni Państwowej w Zamościu serdecznie zaprasza na kurs specjalistyczny Resuscytacja oddechowo – krążeniowa noworodka.

Kurs rozpocznie się 25 lipca 2020 r.

Wszystkich zainteresowanych, którzy chcą dołączyć do grupy uczestników kursu, zapraszamy do rejestracji w systemie SMK i złożenia dokumentów w wersji papierowej w Akademickim Centrum Edukacji UPZ do dnia 24 lipca br.

Szczegółowe informacje i zapisy:

Akademickie Centrum Edukacji UPZ
ul. Hrubieszowska 24, 22-400 Zamość
tel. 663 188 380
e-mail:ace@upz.edu.pl

 

 

Zapraszamy na szkolenie specjalizacyjne w dziedzinie  Pielęgniarstwa operacyjnego

 

Termin rozpoczęcia zajęć w ramach szkolenia specjalizacyjnego planowany jest na marzec br.

Wszyscy zainteresowani, którzy chcą dołączyć do grupy uczestników szkolenia specjalizacyjnego zapraszamy do rejestracji w systemie SMK i złożenia dokumentów w wersji papierowej w Akademickim Centrum Edukacji UPZ do dnia 18 lutego br.

Szczegółowe informacje i zapisy:

Akademickie Centrum Edukacji UPZ Zamość
ul. Hrubieszowska 24, 22-400 Zamość
tel. 663 188 380
e-mail:ace@upz.edu.pl