UPZ - Uczelnia Państwowa im. Szymona Szymonowica w Zamościu - bezpłatne studia licencjackie, bezpłatne studia inżynierskie, studia podyplomowe

Laboratoria - UPZ - Uczelnia Państwowa im. Szymona Szymonowica w Zamościu

Laboratoria

Laboratoria

Powstanie laboratoriów CeBiTT PWSZ w Zamościu jest wyrazem realizacji jednego z celów strategicznych działalności uczelni, którym jest przekształcenie jej w lokalny ośrodek prac naukowych służących podwyższeniu poziomu innowacyjności przedsiębiorstw regionu Zamojszczyzny i województwa lubelskiego. Ich działalność zmierza do stworzenia odpowiednich warunków organizacyjnych i technicznych do prowadzenia nowoczesnych badań naukowych i prac rozwojowychw zakresie adekwatnym do specjalizacji regionu; zapewnienia wysokiej jakości prowadzonych badań; kreowania innowacyjności wśród podmiotów zewnętrznych i inicjowania ich współpracy ze sferą nauki.

Funkcjonowanie laboratoriów jest efektem realizacji projektów inwestycyjnych realizowanych w latach 2009-2015 i współfinansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Unii Europejskiej ramach Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej 2007-2013 Działania I.3 Wspieranie innowacji oraz budżetu państwa. Łączna wartość projektów wyniosła ponad 27 mln zł. W ramach przeprowadzonych działań projektowych przeprowadzono budowlane prace adaptacyjno-dostosowawcze 3 budynków użytkowanych przez PWSZ w Zamościu oraz zakupiono ponad 250 nowoczesnych maszyn i urządzeń stanowiących wyposażenie laboratoriów. W wyniku realizacji projektów powstała kompleksowa infrastrukturalna baza badawcza spełniająca najwyższe wymogi w zakresie B+R oraz kształcenia opartego na wiedzy.

PWSZ w Zamościu dysponuje obecnie w pełni profesjonalnymi 4 laboratoriami badawczymi, których zakres działania odpowiada dziedzinom specjalizacji uczelni.

Galeria zdjęć

do pobrania

Menu- UPZ - Uczelnia Państwowa im. Szymona Szymonowica w ZamościuCardeaCreations - webdesign, grafika, strony www, sklepy internetowe

© 2009-2019 Wszelkie prawa zastrzeżone Uczelnia Państwowa im. Szymona Szymonowica w Zamościu

created by: Cardea Creations