UPZ - Uczelnia Państwowa im. Szymona Szymonowica w Zamościu - bezpłatne studia licencjackie, bezpłatne studia inżynierskie, studia podyplomowe

Baza materialna  - UPZ - Uczelnia Państwowa im. Szymona Szymonowica w Zamościu

Baza materialna

Baza materialna

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Szymona Szymonowica w Zamościu poprzez działalność inwestycyjną stara się o zapewnienie optymalnych warunków kształcenia, którego istotnym elementem jest odpowiednia baza lokalowa oraz wyposażenie dydaktyczno-badawcze.

W chwili obecnej bazę dydaktyczną PWSZ w Zamościu stanowią 4 obiekty będące własnością Uczelni oraz dwa obiekty dzierżawione. Obiekty te zlokalizowane są w różnych częściach miasta.ul. Pereca 2

Rozpoczynając swoją działalność w 2005 r., Uczelnia dysponowała dwoma pomieszczeniami w gmachu historycznej Akademii Zamojskiej przy ul. Akademickiej 8 w Zamościu, wydzierżawionymi od I Liceum Ogólnokształcącego. W pomieszczeniach tych mieścił się Rektorat, Kwestura i Dział Rozwoju. W roku akademickim 2010/2011 Uczelnia pozyskała od Skarbu Państwa kompleks kamienic położonych w obrębie Starego Miasta przy ul. Pereca 2 w Zamościu, gdzie po przeprowadzeniu gruntownego remontu w 2013 r. przeniesiono siedzibę władz Uczelni – Rektorat oraz zlokalizowano biura administracyjne – Kwesturę, Kadry, Dział Rozwoju, Dział Administracyjno-Inwestycyjny oraz salę Senatu i dwie sale konferencyjno-szkoleniowe, a także laboratorium gleb i podłoży ogrodniczych. Część budynku przeznaczona została na pokoje gościnne i mieszkalne dla studentów, pracowników oraz gości Uczelni.

 

ul. Hrubieszowska 24

Budynek, od którego Uczelnia rozpoczęła działalność dydaktyczną początkowo (od 2005 r.) był dzierżawiony od miasta, a następnie został zakupiony na początku 2012 roku.

W chwili obecnej budynek stanowi siedzibę trzech Instytutów: Humanistycznego, Nauk Społecznych, Turystyki i Rekreacji. Mieszczą się w nim sale wykładowe, sale ćwiczeniowe i seminaryjne, pracownie pielęgniarstwa (umiejętności pielęgniarskich, higieny osobistej, ratunkowa, badań fizykalnych, pediatryczna), fonetyczne laboratorium językowe, biblioteka z czytelnią oraz laboratorium komputerowe. Zlokalizowane są tutaj również biura: Dyrektorów Instytutów, Działu Nauczania i Spraw Studenckich, Biuro Karier i Praktyk Studenckich, Studium Języków Obcych oraz Studium Wychowania Fizycznego.

 

ul. Zamoyskiego 64

W 2006 r. miasto wydzierżawiło Uczelni ten obiekt na okres 7 lat. W związku z możliwością pozyskania przez PWSZ środków z UE, miasto wyraziło zgodę na przedłużenie dzierżawy na 40 lat. Po przekazaniu budynku, Uczelnia przeprowadziła niezbędny zakres prac w celu zaadoptowania go do potrzeb uczelni wyższej. Dzięki pozyskaniu środków zewnętrznych możliwe było gruntowne wyremontowanie i rozbudowa budynku, a także zagospodarowanie jego otoczenia.

W budynku mieszczą się dwa Instytuty: Przyrodniczo-Techniczny oraz Instytut Nauk Ekonomicznych . Znajdują się w nim sale wykładowe i ćwiczeniowe oraz biura: Działu Nauczania i Spraw Studenckich, biuro naukowe Rektora, biuro Prorektora, pracownia bezpieczeństwa narodowego wyposażona w strzelnicę laserową, laboratoria dydaktyczno-badawcze, w tym: laboratoria mechaniki, laboratoria odnawialnych źródeł energii, laboratoria matematyczne i informatyczne, które wyposażono w specjalistyczne urządzenia badawcze, sprzęt komputerowy i odpowiednie oprogramowanie.

 

ul. Sienkiewicza 10

Nieruchomość została wydzierżawiona od Urzędu Miasta Zamość w 2006 r., a następnie zakupiona w 2007 r.

W chwili obecnej Dom Studenta dysponuje 85. miejscami noclegowymi w umeblowanych i dostosowanych do potrzeb studentów pokojach 1, 2, 3 i 4-osobowych. W budynku znajdują się dwie kuchnie wyposażone w meble oraz kuchenki gazowe, w każdym pokoju znajduje się lodówka. Studenci mają do dyspozycji pralnię, świetlicę z telewizorem, służącą również za pokój wspólnej nauki. Obiekt wyposażony został w bezprzewodowy dostęp do szybkiego Internetu, z którego bezpłatnie mogą korzystać wszyscy mieszkańcy. Bezpieczeństwo w akademiku zapewnia nowoczesny system przeciwpożarowy i system kamer zlokalizowany wokół budynku.

W ciągu roku akademickiego z miejsc w akademiku korzystają studenci i wykładowcy PWSZ, a w okresie wakacyjnym Dom Studenta udostępnia pokoje gościnne dla turystów chcących zwiedzać Zamość i jego okolice.

 

 

ul. Szczebrzeska 31

Kompleks trzech budynków - największy z budynków (Budynek A) Uczelnia zakupiła w 2012 r., dwa pozostałe (Budynek B, Budynek C) w roku 2013. W latach 2014-2015 budynki wyremontowano dzięki pozyskaniu środków zewnętrznych z Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej i zaadoptowano na potrzeby laboratoriów Centrum Badań i Transferu Technologii PWSZ w Zamościu. W budynku A i B zlokalizowano laboratoria mechaniki. Budynek C stanowi zaplecze – magazyn materiałów dla laboratoriów zlokalizowanych w budynkach A i B. W budynku A znajdują się następujące sekcje:

- Sekcja Badań Pojazdów i Silników 

- Sekcja Obrabiarek Sterowanych Numerycznie

-Sekcja Spajalnictwa i Inżynierii Powierzchni

-Sekcja Spajania Tworzyw Sztucznych -

Sekcja Badań Strukturalnych Tworzyw Sztucznych -

Sekcja Wytwarzania Kształtek z Tworzyw Sztucznych -

Sekcja Badań Mechanicznych Folii i Kształtek z Tworzyw Sztucznych

-Sekcja Badań Palności Tworzyw Sztucznych.

W budynku B znajduje się Sekcja Spajalnictwa i Inżynierii Powierzchni.

Menu- UPZ - Uczelnia Państwowa im. Szymona Szymonowica w ZamościuCardeaCreations - webdesign, grafika, strony www, sklepy internetowe

© 2009-2019 Wszelkie prawa zastrzeżone Uczelnia Państwowa im. Szymona Szymonowica w Zamościu

created by: Cardea Creations